Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
Καταστατικό

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Η τροποποίηση του καταστατικού, υπήρξε προεκλογική δέσμευση και υπόσχεση όλων των παρατάξεων τα τελευταία χρόνια.

Κανένα Διοικητικό Συμβούλιο όμως δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με την τροποποίηση του καταστατικού και την εναρμόνιση του με τις σύγχρονες ανάγκες οργάνωσης και διοίκησης του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Έτσι, το αρχικό καταστατικό της Ένωση μας, που εγκρίθηκε και κατοχυρώθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 16 Οκτωβρίου 1925, (5891/1925) δηλαδή πριν 82 χρόνια, παραμένει μέχρι σήμερα σχεδόν αναλλοίωτο, αφού οι επί μέρους τροποποιήσεις ορισμένων άρθρων του -η τελευταία εκ των οποίων πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου 2002- δεν επέφεραν αλλαγές σε αναχρονιστικά άρθρα του.  

Το γεγονός ότι σήμερα η Ε.Π.Η.Ε.Α. αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική συνδικαλιστική δύναμη στο χώρο των εργαζομένων στα ΜΜΕ , μια δύναμη που δραστηριοποιείται σε όλο τον γεωγραφικό χώρο της Αττικής και στους κόλπους της έχει εντάξει -εκτός από τους εργαζόμενους στις Ημερήσιες εφημερίδες- και τούς εργαζόμενους στα Ραδιόφωνα, τις Τηλεοράσεις, τις ηλεκτρονικές εφημερίδες, τις εβδομαδιαίες εφημερίδες και τα πόρταλς, καθιστά τη τροποποίηση του Καταστατικού μας επιβεβλημένη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του ξεπερασμένου πλέον καταστατικού μας, αποφάσισε να προχωρήσει στη διαδικασία τροποποίησής του, με γνώμονα τη σαφή περιγραφή   των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του κλάδου μας, του κοινωνικού και εργασιακού πλαισίου μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η Ένωση μας, καθώς και όλων των ειδικοτήτων που απαντώνται στις Διοικητικές Υπηρεσίες, των επιχειρήσεων που παράγουν και μεταδίδουν την είδηση. 

Η διαδικασία στην οποία καταλήξαμε είναι η ακόλουθη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού επεξεργάσθηκε όλα τα άρθρα του ισχύοντος καταστατικού, κατέληξε ομόφωνα σε πρόταση  τροποποίησή τους, την οποία και σας αποστέλλει για παρατηρήσεις και συμπληρωματικές προτάσεις, που θα μας καταθέσετε γραπτώς μέσα σε ένα μήνα. Τις προτάσεις σας αυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσπαθήσει να τις ενοποιήσει τροποποιώντας την αρχική του πρόταση. Σε περίπτωση που δεν το κατορθώσει, θα αποτελέσουν ξεχωριστή πρόταση.  

Η τελική πρόταση στην οποία θα υπάρξει και τροποποίηση της δομής του καταστατικού, όπως και η πρόταση του προοιμίου, θα σας αποσταλεί για περαιτέρω επεξεργασία και τις όποιες παρατηρήσεις και προτάσεις σας πλέον, θα τις παρουσιάσετε στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΗΕΑ, η οποία θα συγκληθεί με σκοπό την τροποποίηση του καταστατικού. Συνάδελφοι, 

 

                   Για κάθε σωματείο η τροποποίηση του καταστατικού του, αποτελεί σοβαρότατη υπόθεση. Ιδιαίτερα αν επιδιώκουμε μια ουσιαστική τροποποίηση που να καταλήξει σε ένα καταστατικό το οποίο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις σημερινές συνθήκες, τότε η συμβολή όλων μας , είναι απαραίτητη.

 

ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΑΝΑΣ                                                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΑΣ
 
Πρόταση τροποποίησης άρθρων Καταστατικού
ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ                                            ΠΡΟΤΑΣΗ
Άρθρο 1
Ίδρυσις – Επωνυμία
Ιδρύεται Επαγγελματικόν Σωματείον ως Δημοσιογραφική Επαγγελματική Οργάνωσις, υπό την επωνυμίαν «Ένωσις Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών» εδρεύον εν Αθήναις, διεπόμενον υπό των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, των διατάξεων των Ν.Δ. 795/1971 και 890/1971 «Περί Επαγγελματικών Σωματείων και Ενώσεων» του Ν.Δ. 1004/71 «περί δημοσιογραφικού επαγγέλματος» και των διατάξεων του Αστικού Κώδικος, αναφερoμένον περαιτέρω εν τω παρόντι απλώς ως «Ένωσις».
 
Άρθρο 1
Ίδρυση – Επωνυμία
Ιδρύεται Επαγγελματικό Σωματείο ως Δημοσιογραφική Επαγγελματική Οργάνωση, με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών Αττικής – Ε.Π.Η.Ε.Α.» εδρεύον στην Αθήνα, διεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, των διατάξεων των Ν.Δ. 795/1971 και 890/1971 «Περί Επαγγελματικών Σωματείων και Ενώσεων» του Ν.Δ. 1004/71 «περί δημοσιογραφικού επαγγέλματος» και των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, αναφερόμενο περαιτέρω στο παρόν απλά ως «Ένωση».
 
Άρθρον 2
Μέλη της Ενώσεως
1) Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος ως μέλη της Ενώσεως εγγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία όσοι εργάζονται αποκλειστικά κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξηρτημένης εργασίας, της Οικονομικές, Εμπορικές και Διοικητικές υπηρεσίες των Ημερήσιων Πολιτικών, Οικονομικών, Αθλητικών Εφημερίδων, των Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών σταθμών με έδρα το νομό Αττικής με μία από της ειδικότητες : Οικονομικού ή Εμπορικού Διευθυντή, αναπληρωτή αυτών, Προσωπάρχη, Ταμία, Λογιστή, Βοηθού Λογιστή, Αναλυτή και Προγραμματιστή Η/Υ, Παραγωγού Διαφημίσεων, Εισπράκτορα, Διεκπεραιωτού, Αποθηκάριου, Δαχτυλογράφου, Αρχειοθέτη, Υπαλλήλου Marketing, Διαφημίσεων και Δημοσίων Σχέσεων, Αγγελιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Προμηθειών, Πιστώσεων και Πωλήσεων, Συνδρομών, Προσφορών, Μηχανογράφησης, Στατιστικής Υπηρεσίας, Κυκλοφορίας, Γραμματείας, Τηλετύπων (FAX), Τηλεφωνητή και του Υπαλλήλου Ροής Προγράμματος των νομίμως λειτουργούντων Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών.
2) Μέλη εγγράφονται της με την ίδια διαδικασία οι υπάλληλοι του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., της Ε.Π.Η.Ε.Α., της Ε.Σ.Η.Ε.Α., της Ε.Ι.Η.Ε.Α., του Α.Π.Ε., της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Τύπου και Μ.Μ.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.), που ασχολούνται αποκλειστικά κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξηρτημένης εργασίας της ως άνω υπηρεσίες και σε μία από της ειδικότητες της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου.
 
Άρθρο 2
Μέλη της Ένωσης
1) Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος, ως μέλη της Ένωσης εγγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία όσοι εργάζονται κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, της Οικονομικές, Εμπορικές και Διοικητικές υπηρεσίες των Ημερήσιων Πολιτικών, Οικονομικών και Αθλητικών Εφημερίδων Αθηνών καθώς και των Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών σταθμών και των ηλεκτρονικών εφημερίδων, με έδρα το νομό Αττικής με μία από της ενδεικτικά αναφερόμενες ειδικότητες: Οικονομικού ή Εμπορικού Διευθυντή, αναπληρωτή αυτών, Προσωπάρχη, Ταμία, Λογιστή, Βοηθού Λογιστή, Αναλυτή και Προγραμματιστή Η/Υ, Παραγωγού Διαφημίσεων, Εισπράκτορα, Διεκπεραιωτού, Αποθηκάριου, Δακτυλογράφου, Αρχειοθέτη, Υπαλλήλου Marketing, Διαφημίσεων και Δημοσίων Σχέσεων, Αγγελιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Προμηθειών, Πιστώσεων και Πωλήσεων, Συνδρομών, Προσφορών, Μηχανογράφησης, Στατιστικής Υπηρεσίας, Κυκλοφορίας, Γραμματείας, Τηλετύπων (FAX), Τηλεφωνητή, Υπαλλήλου Ροής Προγράμματος, Παραγωγού Εκπομπών και Μουσικού Επιμελητή των νομίμως λειτουργούντων Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών.
2) Μέλη εγγράφονται της με την ίδια διαδικασία το επιστημονικό και υπαλληλικό προσωπικό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π, της Ε.Π.Η.Ε.Α., της Ε.Σ.Η.Ε.Α., της Ε.Ι.Η.Ε.Α., του Α.Π.Ε., της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και της (Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.) που ασχολούνται, κατά κύριο επάγγελμα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας της ως άνω φορείς και υπηρεσίες με μία από της ειδικότητες της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου.
 
Άρθρον 3
Σκοποί
Σκοποί της Ενώσεως είναι :
α) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών, και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, η κατοχύρωσις της αξιοπρεπούς ασκήσεως του επαγγέλματος και η εξύψωσις αυτού.
Β) Η ανάπτυξις μεταξύ των μελών του πνεύματος της επαγγελματικής αλληλεγγύης.
Γ) Η προστασία της εργασίας των μελών της δια του παρ’ της ελέγχου της εκτός της επαγγελματικής οικογενείας προσλήψεως υπαλλήλων Τύπου υπό των Εφημερίδων.
Δ) Η μέριμνα δια την καταπολέμησιν της ανεργίας των μελών.
Ε) Η επιμόρφωσις των μελών, δι’ αναλήψεως της σχετικής δαπάνης παρά της Ενώσεως κατά τα ειδικώτερον δια κανονισμού ορισθησόμενα.
Η επίτευξις των σκοπών της Ενώσεως επιδιώκεται δια των καταστατικών διοικητικών οργάνων της, ενεργούντων βάσει των δια του παρόντος παρεχομένων αυτοίς δικαιωμάτων και εξουσιών.
Στ) Η οικονομική ενίσχυσις των μελών της από της πόρους της Ενώσεως δια την οικονομικήν βελτίωσιν της θέσεώς των, με την χορήγησιν της αυτό τακτικών, έκτακτων και εφάπαξ οικονομικών βοηθημάτων και ειδικότερα με τη χορήγησιν εφάπαξ βοηθήματος εις τα τακτικά μέλη της Ε.Π.Η.Ε.Α., τα οποία εξήλθαν ή θα εξέλθουν του επαγγέλματος λόγω συνταξιοδοτήσεως.
Ζ) Η δημιουργία Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού.
Η) Η ίδρυσις Επιστημονικού Ιδρύματος της Ενώσεως.
Θ) Η ίδρυσις και λειτουργία Βιβλιοθήκης και Μουσείου.
 Ι) Η ίδρυσις Καταναλωτικού Συνεταιρισμού ή συμμετοχή σε παρομοίου προσανατολισμού και χαρακτήρος Συνεταιρισμούς.
Κ) Η δημιουργία Οικοδομικού Συνεταιρισμού ή συμμετοχή σε παρόμοια οικιστικά προγράμματα και Συνεταιρισμούς.
Λ) Η δημιουργία παραθεριστικών και παιδικών Κατασκηνώσεων ή συμμετοχή σε παρόμοια σχήματα.
Ο χαρακτήρας, ο τρόπος λειτουργίας, η διαχείρισις και η διοίκησις, οι οικονομικοί πόροι και η δράσις των (των υπό στοιχείων ζ, η, θ, ι, κ και λ) διέπονται από Κανονισμόν Λειτουργίας, τον οποίον εγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευσις, ή η της τούτο συγκαλουμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευσις των μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α..
Τα μέσα για την επίτευξιν των σκοπών .
Η επίτευξις των σκοπών της Ενώσεως επιδιώκεται δια των καταστατικών διοικητικών οργάνων της, ενεργούντων βάσει των δια του παρόντος παρεχομένων αυτοίς δικαιωμάτων και εξουσιών.
 Ειδικότερα:
-    με την οργάνωσιν και κινητοποίησιν των μελών της και όλων των συναδέλφων του κλάδου αξιοποιώντας της της μορφές συνδικαλιστικής δράσεως.
-    με την συνεργασίαν και συμμετοχήν της Ένωσεως σε ευρύτερα και αντιπροσωπευτικά συνδικαλιστικά σχήματα και Ενώσεις του Κλάδου της.
-    με τη δημιουργίαν βοηθητικών Επιτροπών, συμπληρωματικών της την δράσιν και τας ενεργείας του Δ.Σ. της:
-    Βοηθητικής Οικονομικής Επιτροπής δια την αποτελεσματικότερην και ουσιαστικήν αξιοποίησιν της περιουσίας της Ενώσεως.
-    Συντακτικής Επιτροπής δια την έκδοσιν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ της Ε.Π.Η.Ε.Α.
Άρθρο 3
Σκοποί
Σκοποί της Ένωσης είναι:
α) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών, και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, η κατοχύρωση της αξιοπρεπούς ασκήσεως του επαγγέλματος και η εξύψωση αυτού.
Β) Η ανάπτυξη μεταξύ των μελών του πνεύματος της επαγγελματικής αλληλεγγύης.
Γ) Η μέριμνα για την καταπολέμηση της ανεργίας των μελών.
Δ) Η επιμόρφωση των μελών, με ανάληψη της σχετικής δαπάνης από την Ένωση κατά τα ειδικότερα που θα ορισθούν με ειδικό κανονισμό που θα εγκριθεί από την τακτική ή έκτακτη της τούτο Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης.
Η επίτευξη των σκοπών της Ένωσης επιδιώκεται δια των καταστατικών διοικητικών οργάνων της, που ενεργούν βάσει των δια του παρόντος παρεχομένων σε αυτά δικαιωμάτων και εξουσιών.
Ε) Η οικονομική ενίσχυση των μελών της από της πόρους της Ενώσης για την οικονομική βελτίωση της θέσεως αυτών, με την χορήγηση της αυτά (τα μέλη της Ένωσης) τακτικών, έκτακτων και εφάπαξ οικονομικών βοηθημάτων και ειδικότερα με τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στα τακτικά μέλη της Ε.Π.Η.Ε.Α., τα οποία εξήλθαν ή θα εξέλθουν του επαγγέλματος λόγω συνταξιοδοτήσεως.
Στ).Η δημιουργία Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού.
Ζ) Η ίδρυση Επιστημονικού Ιδρύματος της Ενώσης.
Η) Η ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθήκης και Μουσείου.
Θ) Η οικονομική ενίσχυση άνεργων μελών εφόσον δε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
Ι) Η δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού, Κέντρου Φροντίδας συνταξιούχων μελών και άλλων χώρων που θα σκοπούν στην καθημερινή διευκόλυνση των μελών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της.
Ο χαρακτήρας, ο τρόπος λειτουργίας, η διαχείριση και η διοίκηση, οι οικονομικοί πόροι και η δράση των (των υπό στοιχείων ζ, η, θ και ι. διέπονται από Κανονισμό Λειτουργίας, τον οποίον εγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση, ή η της τούτο συγκαλουμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης.
Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών.
Η επίτευξη των σκοπών της Ένωσης επιδιώκεται δια των καταστατικών διοικητικών οργάνων της, που ενεργούν βάσει των δια του παρόντος παρεχομένων σε της δικαιωμάτων και εξουσιών.
 Ειδικότερα:
-     με την οργάνωση και κινητοποίηση των μελών της και όλων των συναδέλφων του κλάδου αξιοποιώντας της της μορφές συνδικαλιστικής δράσης.
-     με την συνεργασία και συμμετοχή της Ένωσης σε ευρύτερα και αντιπροσωπευτικά συνδικαλιστικά σχήματα και Ενώσεις του Κλάδου της.
-     με τη δημιουργία βοηθητικών Επιτροπών, συμπληρωματικών της την δράση και της ενέργειες του Δ.Σ. της ενδεικτικά:
-     Βοηθητικής Οικονομικής Επιτροπής για την αποτελεσματικότερη και ουσιαστική αξιοποίηση της περιουσίας της Ενώσης.
-     Συντακτικής Επιτροπής για την έκδοση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ της Ε.Π.Η.Ε.Α.
 
 
Άρθρον 4
Πόροι της Ενώσεως
1. Πόροι της Ενώσεως είναι:
α) Τό κατά τήν εγγραφήν των μελών αυτής καταβαλλόμενον ποσόν των 500 δραχμών.
β) Η μηνιαία εκ δρχ. (50) πεντήκοντα εισφορά των μελών, το ύψος της οποίας δύναται να καθορίζηται εκάστοτε δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Δωρεαί, κληρονομίαι και κληροδοσίαι φυσικών ή νομικών προσώπων, περιερχόμεναι εις την «Ένωσιν» κατά τας διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.Δ. 795/71.
δ) Τα εκ της ακινήτου ή κινητής περιουσίας αυτής έσοδα.
ε) Παν άλλον έσοδον περιερχόμενον αυτή νομίμως.  
2) Ο υπό στοιχεία β’ της ηγουμένης παραγράφου πόρος παρακρατείται και αποδίδεται εις την «Ένωσιν» υπό της επιχειρήσεως παρ’ ή απασχολείται ο υπάλληλος Τύπου.
Άρθρο 4
Πόροι της Ενώσης
1. Πόροι της Ένωσης είναι:
α) Το κατά την εγγραφή των μελών της καταβαλλόμενο ποσό των 20€.
β) Η μηνιαία εισφορά των μελών, το ύψος της οποίας καθορίζεται πάντα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση εκάστου έτους.
γ) Δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες φυσικών ή νομικών προσώπων, περιερχόμενες στην Ένωση νομίμως
δ) Τα από την ακίνητη ή κινητή περιουσία αυτής έσοδα.
ε) Κάθε άλλο έσοδο περιερχόμενο σε αυτή νομίμως.  
2) Ο υπό στοιχείο β’ της προηγουμένης παραγράφου πόρος παρακρατείται και αποδίδεται στην Ένωση από την επιχείρηση εις την οποία απασχολείται τα μέλος, σε διαφορετική περίπτωση καταβάλλετε από το μέλος. 
3) Τα άνεργα μέλη καταβάλουν το ήμισυ της συνδρομής.
 
 
Άρθρον 5
Κατηγορίαι Μελών
Τα μέλη διακρίνονται εις δόκιμα, τακτικά και επίτιμα.
α) Ως δόκιμα μέλη εγγράφονται οι το πρώτον εισερχόμενοι εις την «Ένωσιν» και έχοντες συμπληρώσει τριετή εργασίαν.
β) Ως τακτικά μέλη εγγράφονται οι συμπληρώσαντες πενταετή εργασίαν.
γ) Επίτιμα μέλη ονομάζονται κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών πρόσωπα άτινα προσέφεραν εξαιρετικάς υπηρεσίας εις τον δημοσιογραφικόν τομέα και ειδικότερον εις την «Ενωσιν» και διεκρίθησαν δια την επιδειχθείσαν προς τα μέλη του Σωματείου ως επαγγελματίας στοργήν και μέριμναν.
Τα επίτιμα μέλη έχουν άπαντα τα δικαιώματα των τακτικών μελών πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
2. Δόκιμον μέλος της «Ενώσεως» συμπληρούν πενταετή συνεχή υπηρεσίαν ως υπάλληλος Τύπου μετατάσσεται εις τα τακτικά μέλη μετ’ απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου.
Α΄ πρόταση
Άρθρο 5
Κατηγορίες Μελών
1. Τα μέλη διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά και επίτιμα.
α) Ως δόκιμα μέλη εγγράφονται οι συμπληρώσαντες ένα έτος εργασία.
β) Ως τακτικά μέλη εγγράφονται οι συμπληρώσαντες διετή εργασία.
γ) Επίτιμα μέλη ονομάζονται κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών πρόσωπα τα οποία προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στον τομέα της ενημέρωσης και ειδικότερα στην Ένωση και διακρίθηκαν για την επιδειχθείσα προς τα μέλη του Σωματείου ως επαγγελματίες στοργή και μέριμνα.
Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
2. Τα δόκιμα μέλη με τη συμπλήρωση διετούς εργασίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετατάσσονται σε τακτικά.
Β΄ πρόταση
Άρθρο 5
Κατηγορίες Μελών
1. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
α) Ως τακτικά μέλη εγγράφονται οι συμπληρώσαντες ένα έτος εργασία.
β) Επίτιμα μέλη ονομάζονται κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών πρόσωπα τα οποία προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στον τομέα της ενημέρωσης και ειδικότερα στην Ένωση και διακρίθηκαν για την επιδειχθείσα προς τα μέλη του Σωματείου ως επαγγελματίες στοργή και μέριμνα.
Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 
Άρθρον 6
Προσόντα μελών
 
1. Ίνα εγγραφή τις ως δόκιμον ή τακτικόν μέλος της «Ενώσεως» δέον όπως κατά τον χρόνον λήψεως της αποφάσεως εγγραφής του συντρέχουν αι εξής προϋποθέσεις:
α) Να είναι Έλλην πολίτης ή πολίτης άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή της Κυπριακής Δημοκρατίας.
β) Να μην έχη στερηθή δι’ αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως των πολιτικών αυτού δικαιωμάτων, πλήν άν παρήλθεν η διάρκεια της αποστερήσεως, ή άν απεκατεστάθη νομίμως
γ) Να μην έχη καταδικασθή αμετακλήτως εις οιανδήποτε ποινήν επί αδικήματι εκ των εν άρθρω 61 παρ. 2 περίπτωσις ε’ του Συντάγματος αναφερομένων, πλήν αν έτυχεν αποκαταστάσεως, ως και επί αδικήματι της περιπτώσεως στ’ του ιδίου άρθρου και της αυτής παραγράφου ανεξαρτήτως αποκαταστάσεως ή μη, των ανωτέρω αποδεικνυομένων δι’ εκδόσεως πλήρους αντιγράφου ποινικού μητρώου.
δ) Να έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 50ον.
ε) Να κέκτηται απολυτήριον Γυμνασίου ή ισοτίμου Σχολής.
στ) Να έχει εκπληρώσει τας στρατιωτικάς υποχρεώσεις του ή να έχει νομίμως απαλλαγή τούτων.
ζ) Να έχει εργασθείς εις θέσιν προβλεπομένην από του άρθρου 2 του παρόντος, επί μίαν τριετίαν μεν εφ’ όσον αιτείται την εγγραφήν του ως δοκίμου μέλους, επί μίαν πενταετίαν δε, εφ’ όσον αιτείται την εγγραφήν του ως τακτικού μέλους, εις αμφοτέρας δε τας περιπτώσεις, η τελευταία διετία να είναι συνεχής, πλην διακοπής λόγω στρατεύσεως, ανεργίας, ασθενείας, απεργίας, ή ανταπεργίας, επισχέσεως εργασίας, υπερημερίας του εργοδότου, αδείας μετά ή άνευ αποδοχών μέχρις ενός έτους, πάντων των ανωτέρω περιστατικών δεόντως βεβαιουμένων.
η) Να μην είναι συνταξιούχος του Δημοσίου ή οιουδήποτε ετέρου Οργανισμού κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως.
θ) Να μην είναι μέλος ετέρου Επαγγελματικού Σωματείου.
2. Ο υποψήφιος προς εγγραφήν, πλην της κατά το άρθρον 7 παρ. 1 αιτήσεως και των πιστοποιητικών των εμφαινόντων την συνδρομήν των προϋποθέσεων περί ων τα εδάφια α’ – στ’ της ηγουμένης παραγράφου, δέον να υποβάλη εισέτι :
α) Βεβαίωσιν του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικου Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ότι έχουν καταβληθή αι ασφαλιστικαί του εισφοραί της πενταετίας ή τριετίας κατά περίπτωσιν.
β) Βεβαίωσιν ιατρού του Ε.Ο.Δ.Ε.Α.Π., ότι τυγχάνει πνευματικώς και σωματικώς υγιής.
γ) Βεβαίωσιν του Οικονομικού Διευθυντού της Εφημερίδος ή των Υπηρεσιών της παραγράφου 2 του άρθρου ......2 (Ε.Ο.Ε.Δ.Α.Π. κ.λ.π.), όπου εργάζεται, εμφαίνουσαν την χρονολογίαν προσλήψεως, την κατά κύριο επάγγελμα απασχόλησίν του, το είδος της εργασίας του και τον μισθόν τον οποίον λαμβάνει.
δ) Βεβαίωσιν δύο τακτικών μελών της «Ενώσεως» περί του ήθους αυτού εν των επαγγέλματι και εις την οποία εμφαίνεται η σχέση εργασίας και η ειδικότητα αυτού.
ε) Υπεύθυνον δήλωσιν ότι δεν τυγχάνει συνταξιούχος του Δημοσίου ή ετέρου οιουδήποτε Οργανισμού κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως.
Άρθρο 6
Προσόντα μελών
 
1. Για να εγγραφεί κάποιος ως δόκιμο ή τακτικό μέλος της Ένωσης πρέπει κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης εγγραφής του να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις
α) Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για αδίκημα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 61 παρ. 2 περίπτωση ε’ του Συντάγματος, εκτός αν έτυχε αποκατάστασης, όπως και για αδίκημα της περιπτώσεως στ’ του ιδίου άρθρου και της ίδιας παραγράφου ανεξαρτήτως αποκαταστάσεως ή μη, των ανωτέρω απόδεικνυομένων με έκδοση πλήρους αντιγράφου ποινικού μητρώου.
β) Να μην έχει υπερβεί το 50ον.
γ) Να έχει εργασθεί σε θέση προβλεπομένη από το άρθρο 2 του παρόντος, συνέχεια επί ένα έτος, πλην διακοπής λόγω στρατεύσεως, ανεργίας, ασθενείας, απεργίας ή ανταπεργίας, επισχέσεως εργασίας, υπερημερίας του εργοδότη, αδείας μετά ή άνευ αποδοχών μέχρι τριών μηνών, όλων των ανωτέρω περιστατικών επαρκώς βεβαιουμένων.
δ) Να μην είναι συνταξιούχος του Δημοσίου ή οποιουδήποτε άλλου Οργανισμού κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης.
ε) Να μην είναι μέλος άλλου πρωτοβάθμιου Επαγγελματικού Σωματείου.
2. Ο υποψήφιος προς εγγραφή, πλην της κατά το άρθρον 7 παρ. 1 αίτησης και των πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την συνδρομή των προϋποθέσεων στις οποίες αναφέρονται τα εδάφια α’ – στ’ της προηγουμένης παραγράφου, πρέπει να υποβάλει επίσης:
α) Βεβαίωση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ότι είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του.
β) Βεβαίωση του εργοδότη στην οποία να φαίνεται η χρονολογία πρόσληψης, η κατά κύριο επάγγελμα απασχόλησή του, το είδος της εργασίας του και τον μισθό τον οποίον λαμβάνει.
γ) Βεβαίωση του συνδικαλιστικού εκπροσώπου, για την συνδικαλιστική και επαγγελματική του συμπεριφορά κατά την άσκηση του επαγγέλματος και εις την οποία φαίνεται η σχέση εργασίας, το μέσο και η ειδικότητα αυτού.
δ) Βεβαίωση δύο τακτικών μελών της «Ενώσης» για την συνδικαλιστική και επαγγελματική του συμπεριφορά κατά την άσκηση του επαγγέλματος και εις την οποία φαίνεται η σχέση εργασίας και η ειδικότητα αυτού.
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι συνταξιούχος του Δημοσίου ή άλλου οποιουδήποτε Οργανισμού κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης.
 
Άρθρον 7
Διαδικασία εγγραφής μελών
 
1) Ο υποψήφιος προς εγγραφήν υποβάλλει εντός των μηνών Οκτωβρίου και Απριλίου εκάστου έτους εις το Δ.Σ. αίτησιν μετά των αποδεικτικών των, κατά το άρθρον 6 του παρόντος, προσόντων αυτού.
2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός των μηνών Νοεμβρίου και Μαΐου εκάστου έτους επιλαμβάνεται της εξετάσεως των υποβληθεισών αιτήσεων και εφ’ όσον τα υποβληθέντα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πληρούν, καθ’ όν χρόνον εξετάζεται υπ’ αυτού η αίτησις από τυπικής απόψεως, τας δια την εγγραφήν προϋποθέσεις, εκτιμόν δε κατά την κρίσιν του και την από ουσιαστικής απόψεως ύπαρξιν των προϋποθέσεων εγγραφής του υποψηφίου, αποφασίζει δια της απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών αυτού, την εγγραφήν του αιτούντος ως δοκίμου ή τακτικού μέλους της «Ενώσεως», ή την απόρριψιν της αιτήσεως.
3) Η περί εγγραφής μελών απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται αμελλητί εν περιλήψει προς τα μέλη δια τοιχοκολλήσεως αυτής εις τα Γραφεία της «Ενώσεως» και των Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών μετά προσκλήσεως προς υποβολήν ενστάσεων κατά της εγγραφής.
4) Αι κατά της εγγραφής ενστάσεις, υποβαλλόμεναι εις την Γραμματείαν της «Ενώσεως» εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από της τοιχοκολλήσεως της αποφάσεως κατά την ηγουμένην παράγραφον, εκδικάζονται παρά του Μικτού Συμβουλίου, η απόφασις του οποίου γνωστοποιείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, υποχρεούμενον όπως συμμορφωθή προς αυτήν ευθύς άμα τη γνωστοποιήσει της.
5) Απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου, απορρίπτουσα αίτησιν εγγραφής υποψηφίου μέλους, εις ουδέν ένδικον μέσον υπόκειται, επιτρεπομένης μόνον της υποβολής νέας αιτήσεως εγγραφής μετά πάροδον έτους από της χρονολογίας της απορριπτικής αποφάσεως, ότε αύτη εξετάζεται ως νέα αίτησις.
6) Η περί εγγραφής μέλους απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου, άμα τη τελεσιδικία της, εκτελείται υπό του Γενικού Γραμματέως της Ενώσεως δια της εγγραφής του νέου μέλους εις το Μητρώον των Μελών, αντίγραφον δε αυτής κοινοποιείται εις τον Ενιαίον Δημοσιογραφικόν Οργανισμόν Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως.
Άρθρο 7
Διαδικασία εγγραφής μελών
 
1) Ο υποψήφιος προς εγγραφή υποβάλλει εντός των μηνών Οκτωβρίου και Απριλίου εκάστου έτους στο Δ.Σ. αίτηση μετά των αποδεικτικών των, κατά το άρθρο 6 του παρόντος, προσόντων αυτού.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των μηνών Νοεμβρίου και Μαΐου εκάστου έτους επιλαμβάνεται της εξέτασης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και εφ’ όσον τα υποβληθέντα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πληρούν, κατά το χρόνο που εξετάζεται από αυτό η αίτηση από τυπικής άποψης, τις για την εγγραφή προϋποθέσεις, εκτιμά δε κατά την κρίση του και την από ουσιαστικής άποψης ύπαρξη των προϋποθέσεων εγγραφής του υποψηφίου, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού, την εγγραφή του αιτούντος ως Δόκιμου ή τακτικού μέλους της Ένωσης, ή την απόρριψη της αίτησης.
3) Η περί εγγραφής μελών απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται αμελλητί σε περίληψη προς τα μέλη μετά προσκλήσεως προς υποβολή ενστάσεων κατά της εγγραφής.
4) Οι κατά της εγγραφής ενστάσεις, υποβαλλόμενες στην Γραμματεία της Ένωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από της αποφάσεως κατά την προηγουμένη παράγραφο, εκδικάζονται από το Μικτό Συμβούλιο, η απόφαση του οποίου γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούμενο να συμμορφωθεί προς αυτή αμέσως μόλις της γνωστοποιηθεί.
5) Απόφαση του Μικτού Συμβουλίου, απορρίπτουσα αίτηση εγγραφής υποψηφίου μέλους, σε κανένα ένδικο μέσο δεν υπόκειται, επιτρεπομένης μόνο της υποβολής νέας αιτήσεως εγγραφής μετά πάροδο έτους από της χρονολογίας της απορριπτικής απόφασης, οπότε αυτή εξετάζεται ως νέα αίτηση.
6) Η περί εγγραφής μέλους απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την τελεσιδικία της, εκτελείται από το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης δια της εγγραφής του νέου μέλους στο Μητρώο των Μελών, αντίγραφο δε αυτής κοινοποιείται στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως. 
 
Άρθρον 8
Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών
 
Τα δόκιμα και τακτικά μέλη υποχρεούνται :
α) Να ασκούν το επάγγελμα του υπαλλήλου Τύπου τιμίως και ευσυνειδήτως, να τηρούν την επαγγελματικήν αλληλεγγύην, εμπρέπουσαν διαγωγήν και παράστασιν και να κέκτηνται άψογον ήθος.
β) Να μην επιδικώκουν, εν τη ιδιότητι αυτών ως μελών της «Ενώσεως», προσωπικά πλεονεκτήματα εις βάρος συναδέλφων των.
γ) Να υπερασπίζωνται αδίκως συκοφαντημένους συναδέλφους αυτών.
δ) Να απορρίπτουν προσφοράν δώρων ή φιλοδωρημάτων εν τη ασκήσει του επαγγέλματός των.
ε) Να μην μετέχουν, χρησιμοποιούντες την ιδιότητα αυτών ως μελών της «Ενώσεως», ουδέ να προκαλούν ανάμιξιν αυτής, εις οιανδήποτε πολιτικήν, κομματικήν πολιτειακήν ή καθεστωτική διαμάχην.
στ) Να πειθαρχούν εις τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών διοικητικών Οργάνων του Σωματείου.
ζ) Να προσέρχωνται ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όταν καλώνται παρ’ αυτού, υπό οιανδήποτε ιδιότητα.
η) Να γνωστοποιούν εις την Γραμματείαν της Ενώσεως την ακριβή διεύθυνσιν της κατοικίας των ως και πάσαν πληροφορίαν σχετικήν με την οικογενειακήν και επαγγελματικήν κατάστασιν αυτών, επί τω τέλει ενημερώσεως του μητρώου της «Ενώσεως».
θ) Να πειθαρχούν απολύτως εις τας περί απεργίας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.
ι) Να μην μετέχουν εις άλλην ή άλλας δημοσιογραφικάς επαγγελματικάς Οργανώσεις ή Σωματεία ή εις Οργανώσεις και Συλλόγους των οποίων οι επιδιώξεις και τα συμφέροντα αντιστρατεύονται εις τας επιδιώξεις και τα συμφέροντα της Ενώσεως.
2. Τα τακτικά μέλη δικαιούνται και υποχρεούνται να μετέχουν των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και έχουν δικαίωμα ψήφου, μετά πάροδον δε τριετίας από της κτήσεως της ιδιότητος του τακτικού μέλους έχουν δικαίωμα εκλογής των ως μελών της Διοικήσεως και μετά δεκαετίαν της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Άπαντα τα μέλη της «Ενώσεως» δικαιούνται Δελτίου Αναγνωρίσεως (επαγγελματική ταυτότης) θεωρημένου υπό της Αρμοδίας Αρχής, εφ’ ού αναγράφεται η ιδιότης αυτών και η κατηγορία εις ήν ως μέλη της «Ενώσεως» ανήκουν.
4. Παν μέλος της «Ενώσεως» έχον απαίτησιν εκ της εργασιακής σχέσεως, ανεξαρτήτως αν αύτη ρυθμίζεται ή μη υπό Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας, υποχρεούται, καλούμενον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου να παράσχη εις την Ένωσιν τας αναγκαιούσας πληροφορίας και τα αποδεικτικά στοιχεία και δύναται να αναθέτη εις αυτήν ως εκπρόσωπόν του, την δια της δικαστικής οδού επιδιώξιν της αναγνωρίσεως και ικανοποιήσεως της απαιτήσεώς του ταύτης, μη δικαιούμενος εφεξής να παραιτηθή από ταύτης ή να δεχθή οιανδήποτε μερικήν ή ολικήν εξόφλησιν αυτής ή μη μόνον δια του Ταμίου της Ενώσεως. Τα έξοδα της διεξαγωγής της δίκης βαρύνουν το διάδικον μέλος δύναται όμως το Διοικητικόν Συμβούλιον ν’ αποφασίζη την καταβολήν αυτών μέχρι πέρατος της δίκης, ανεξαρτήτως της εκβάσεως αυτής.
5. Τα κατά την ψήφισιν του παρόντος μέλη της Ενώσεως δεν θεωρούνται έχοντα ασυμβίβαστον ιδιότητα ή ασκούντα επάγγελμα ασυμβίβαστον, προς την έννοιαν του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1004/71 ή του εδαφίου .....η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, εάν η ετέρα ιδιότης ή το επάγγελμα δεν εθεωρούντο ασυμβίβαστα παρά της προϊσχυσάσης οικείας νομοθεσίας.
Α. ΠΡΟΤΑΣΗ
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών
1. Τα μέλη υποχρεούνται:
α) Να ασκούν το επάγγελμα του υπαλλήλου Μ.Μ.Ε. . τίμια και ευσυνείδητα και να τηρούν την επαγγελματική αλληλεγγύη.
β) Να μην επιδιώκουν, με την ιδιότητά τους ως μελών της Ένωσης, προσωπικά πλεονεκτήματα εις βάρος συναδέλφων των.
γ) Να υπερασπίζονται αδίκως συκοφαντημένους συναδέλφους αυτών.
δ) Να απορρίπτουν προσφορά δώρων ή φιλοδωρημάτων στην άσκηση του επαγγέλματός τους.
ε) Να πειθαρχούν στις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών διοικητικών Οργάνων του Σωματείου.
στ) Να προσέρχονται ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όταν καλούνται από αυτό, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.
ζ) Να γνωστοποιούν στη Γραμματεία της Ένωσης την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας τους όπως και κάθε πληροφορία σχετική με την επαγγελματική κατάστασή τους, για το σκοπό της ενημερώσεως του μητρώου της Ένωσης.
η) Να πειθαρχούν απολύτως στις περί απεργίας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.
θ) Να μη μετέχουν σε άλλη ή άλλες ομοιόβαθμες επαγγελματικές Οργανώσεις ή Σωματεία που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΜΜΕ ή σε Οργανώσεις και Συλλόγους των οποίων οι επιδιώξεις και τα συμφέροντα έρχονται σε αντίθεση με τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα της Ένωσης.
2. Όλα τα τακτικά μέλη δικαιούνται και υποχρεούνται να μετέχουν των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και έχουν δικαίωμα ψήφου καθώς και τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, σε όλα τα όργανα διοίκησης και ελέγχου της Ένωσης.
3. Όλα τα μέλη της Ένωσης δικαιούνται Δελτίο Αναγνωρίσεως (επαγγελματική ταυτότητα) θεωρημένο από την Αρμοδία Αρχή, στο οποίο αναγράφεται η ιδιότητά τους.
4. Κάθε μέλος της Ένωσης που έχει απαίτηση εκ της εργασιακής σχέσεως, ανεξαρτήτως αν αύτη ρυθμίζεται ή μη από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, υποχρεούται, καλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στην Ένωση τις αναγκαίες πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία και δύναται να αναθέτει σ’ αυτήν ως εκπρόσωπό του, τη δια της δικαστικής οδού επιδίωξη της αναγνωρίσεως και ικανοποιήσεως της απαίτησής του αυτής, μη δικαιούμενος εφεξής να παραιτηθεί από αυτήν (την απαίτηση) ή να δεχθεί οποιαδήποτε μερική ή ολική εξόφληση αυτής ή μη μόνον του Ταμία της Ενώσεως. Τα έξοδα της διεξαγωγής της δίκης βαρύνουν το διάδικο μέλος, δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίζει την καταβολή αυτών μέχρι πέρατος της δίκης, ανεξαρτήτως της εκβάσεως αυτής.
5. Τα κατά την ψήφιση του παρόντος μέλη της Ένωσης δεν θεωρούνται έχοντα ασυμβίβαστη ιδιότητα ή ασκούντα επάγγελμα ασυμβίβαστο, προς την έννοια του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1004/71 ή του εδαφίου .....η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, εάν η άλλη ιδιότητα ή το επάγγελμα δεν εθεωρούντο ασυμβίβαστα από την προϊσχύσασα οικεία νομοθεσία. 
Β. ΠΡΟΤΑΣΗ
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών
1. Τα μέλη υποχρεούνται:
α) Να ασκούν το επάγγελμα του υπαλλήλου Μ.Μ.Ε. . τίμια και ευσυνείδητα και να τηρούν την επαγγελματική αλληλεγγύη.
β) Να μην επιδιώκουν, με την ιδιότητά τους ως μελών της Ένωσης, προσωπικά πλεονεκτήματα εις βάρος συναδέλφων των.
γ) Να υπερασπίζονται αδίκως συκοφαντημένους συναδέλφους αυτών.
δ) Να απορρίπτουν προσφορά δώρων ή φιλοδωρημάτων στην άσκηση του επαγγέλματός τους.
ε) Να πειθαρχούν στις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών διοικητικών Οργάνων του Σωματείου.
στ) Να προσέρχονται ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όταν καλούνται από αυτό, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.
ζ) Να γνωστοποιούν στη Γραμματεία της Ένωσης την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας τους όπως και κάθε πληροφορία σχετική με την επαγγελματική κατάστασή τους, για το σκοπό της ενημερώσεως του μητρώου της Ένωσης.
η) Να πειθαρχούν απολύτως στις περί απεργίας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.
θ) Να μη μετέχουν σε άλλη ή άλλες ομοιόβαθμες επαγγελματικές Οργανώσεις ή Σωματεία που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΜΜΕ ή σε Οργανώσεις και Συλλόγους των οποίων οι επιδιώξεις και τα συμφέροντα έρχονται σε αντίθεση με τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα της Ένωσης.
η) Να μη μετέχουν σε εργοδοτικές ενώσεις.
2. Όλα τα τακτικά μέλη δικαιούνται και υποχρεούνται να μετέχουν των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και έχουν δικαίωμα ψήφου καθώς και τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, σε όλα τα όργανα διοίκησης και ελέγχου της Ένωσης.
3. Όλα τα μέλη της Ένωσης δικαιούνται Δελτίο Αναγνωρίσεως (επαγγελματική ταυτότητα) θεωρημένο από την Αρμοδία Αρχή, στο οποίο αναγράφεται η ιδιότητά τους.
4. Κάθε μέλος της Ένωσης που έχει απαίτηση εκ της εργασιακής σχέσεως, ανεξαρτήτως αν αύτη ρυθμίζεται ή μη από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, υποχρεούται, καλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στην Ένωση τις αναγκαίες πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία και δύναται να αναθέτει σ’ αυτήν ως εκπρόσωπό του, τη δια της δικαστικής οδού επιδίωξη της αναγνωρίσεως και ικανοποιήσεως της απαίτησής του αυτής, μη δικαιούμενος εφεξής να παραιτηθεί από αυτήν (την απαίτηση) ή να δεχθεί οποιαδήποτε μερική ή ολική εξόφληση αυτής ή μη μόνον του Ταμία της Ενώσεως. Τα έξοδα της διεξαγωγής της δίκης βαρύνουν το διάδικο μέλος, δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίζει την καταβολή αυτών μέχρι πέρατος της δίκης, ανεξαρτήτως της εκβάσεως αυτής.
5. Τα κατά την ψήφιση του παρόντος μέλη της Ένωσης δεν θεωρούνται έχοντα ασυμβίβαστη ιδιότητα ή ασκούντα επάγγελμα ασυμβίβαστο, προς την έννοια του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1004/71 ή του εδαφίου .....η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, εάν η άλλη ιδιότητα ή το επάγγελμα δεν εθεωρούντο ασυμβίβαστα από την προϊσχύσασα οικεία νομοθεσία. 
 
 
Άρθρον 9
Αποχώρησις Μελών
Παν μέλος δικαιούται να αποχωρή ελευθέρως της «Ενώσεως» δηλούν την περί τούτου θέλησιν του εγγράφως εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.
Η τοιαύτη δήλωσις δέον να υποβάλληται τρεις τουλάχιστον μήνας προ της λήξεως του Λογιστικού έτους και ισχύει δια το τέλος αυτού.
Το παραιτούμενον μέλος οφείλει να επιστρέψη το δελτίον ταυτότητας και να καταβάλη τας εισφοράς του έτους της αποχωρήσεώς του.
Άρθρον 9
Αποχώρηση Μελών
Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρεί ελεύθερα από την Ένωση δηλώνοντας την περί τούτου θέλησή του εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Αυτή η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται τρεις τουλάχιστον μήνες προ της λήξεως του Λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.
Το παραιτούμενο μέλος οφείλει να επιστρέψει το δελτίο ταυτότητας και να καταβάλει τις εισφορές του.
 
Άρθρον 10
Διαγραφή μελών
 
1. Διαγράφεται της Ενώσεως κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής παν μέλος όπερ
α) Κατεδικάσθη αμετακλήτως δι’ έγκλημα στρεφόμενον κατά της Εθνικής ανεξαρτησίας ή της εδαφικής ακεραιότητος του Κράτους, ή αναφερόμενον εις αποκάλυψιν πληροφοριών αναγομένων εις την οργάνωσιν και σύνθεσιν των Ενόπλων Δυνάμεων και την διάταξιν αυτών, ή την οχύρωσιν της Χώρας.
β) Κατεδικάσθη δι’ έγκλημα προβολής ή διαδόσεως προς πολιτικήν εκμετάλλευσιν ιδεών ή αρχών Οργανώσεων ή Κομμάτων τελούντων εκτός νόμου ή δια συμμετοχήν εις τοιαύτα Κόμματα και Οργανώσεις.
γ) Απώλεσε τα υπό των εδαφίων β, γ, η, και θ΄ του άρθρου 6 προσόντα.
δ) Ετιμωρήθη πειθαρχικώς δια της ποινής της οριστικής διαγραφής. Εις την περίπτωσιν ταύτην το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να προβή εις την διαγραφήν ευθύς ως η απόφασις του Πειθαρχικού Συμβουλίου καταστή τελεσίδικος.
ε) Επεδόθη αποκλειστικώς ή κυρίως εις την άσκησιν επαγγέλματος αλλοτρίου από το υπό του άρθρου 2 του παρόντος προβλεπόμενον.
στ) Εγένετο εργοδότης ή συνιδιοκτήτης ημερησίας εφημερίδος ή μέτοχος προσωπικής Εταιρίας εκδιδούσης ημερησίαν εφημερίδα.
ζ) Απουσιάζει αδικαιολογήτως από τρεις Γενικάς Συνελεύσεις των μελών.
2. Διαγράφεται αυτοδικαίως της Ενώσεως παν μέλος καθυστερούν την καταβολήν των εισφορών του πέραν του έτους εφ’ όσον μετά προηγουμένην ειδοποίησίν του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δεν καταβάλει ταύτας εντός μηνός.
α) Ωσαύτως διαγράφεται της Ενώσεως παν μέλος το οποίον αδικαιολογήτως διέκοψε την άσκησιν του επαγγέλματός του επί μίαν συνεχή τριετίαν.
β) Δια τον υπολογισμόν της τριετίας δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος αποχής εκ της εργασίας εφ’ όσον αύτη εμπίπτει εις τας περιπτώσεις της παραγρ. 4 του παρόντος άρθρου. Η ως άνω τριετία αυξάνεται δια τα τακτικά μέλη εις τέσσαρα (4) έτη εάν ταύτα διετέλεσαν προ της διακοπής της εργασίας επί δεκαετίαν υπάλληλοι Τύπου κατά την έννοιαν του άρθρου 2 του παρόντος.
4. Μέλη της Ενώσεως διατηρούν την ιδιότητα αυτών, εάν απέχουν της εργασίας των ένεκεν : α) Ασθενείας, ανεργίας, ή στρατεύσεως προσηκόντως βεβαιουμένας, β) Απεργίας ή ανταπεργίας γ) Επισχέσεως της εργασίας, δ) Υπερημερίας του εργοδότου, ε) Αδείας μετά ή άνευ αποδοχών μέχρις ενός έτους, στ) Μετεκπαιδεύσεως και ζ) Προσκαίρου αναλήψεως ετέρας εργασίας μέχρι 3 μηνών. Δια την εφαρμογήν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ως άσκησις του επαγγέλματος του άρθρου 2 του Καταστατικού θεωρείται και η θητεία ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως.
5. Τακτικά μέλη της Ενώσεως, απασχολούμενα εις ημερησίας Αθηναϊκάς Εφημερίδας διατηρούν την ιδιότητα του μέλους και μετά την οπωσδήποτε επελθούσαν διακοπήν της εκδόσεως της εφημερίδος, εφ’ όσον χρόνον εξακολουθούν αποδεδειγμένως προσφέροντα προς την επιχείρησιν της εφημερίδος την αυτήν ή συναφή εργασίαν.
6. Τακτικά μέλη διατελέσαντα υπάλληλοι Τύπου υπό την έννοιαν του άρθρου 2 του παρόντος επί 15ετίαν δεν διαγράφονται εκ του μητρώου της Ενώσεως ανεξαρτήτως του χρόνου της διακοπής της εργασίας των.
Επίσης δεν διαγράφονται τα παρά του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. συνταξιοδοτούμενα ή συνταξιοδοτηθέντα μέλη της Ενώσεως, τα οποία διατηρούν την ιδιότητα του τακτικού μέλους και μετά την συνταξιοδότησίν των.
7. Δια την ακριβή εφαρμογήν των περί διαγραφής μελών διατάξεων του παρόντος, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως προβαίνη κατ’ έτος εις τον έλεγχον του Μητρώου των μελών.
8. Η περί διαγραφής μέλους απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου, κοινοποιείται εις τον ενδιαφερόμενον επιμελεία του Γενικού Γραμματέως.
9. Κατά της περί διαγραφής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, εντός δεκαπενθημέρου από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Η προσφυγή εισάγεται υποχρεωτικώς παρά του Διοικητικού Συμβουλίου προς εκδίκασιν κατά την πρώτην από της ασκήσεώς της Τακτικήν ή Έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν, ήτις και αποφαίνεται επ’ αυτής δια μυστικής ψηφοφορίας. Η άσκησις της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεσιν της περί διαγραφής αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Ο Γενικός Γραμματεύς της «Ενώσεως» επιμελείται της εκτελέσεως των περί διαγραφής μελών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ως και δια την υπό του διαγραφέντος επιστροφήν του Δελτίου ταυτότητος και γνωστοποιεί την απόφασιν εις τον Ενιαίον Δημοσιογραφικόν Οργανισμόν Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.).
Άρθρο 10
Διαγραφή μελών
1. Διαγράφεται από την Ένωση κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κάθε μέλος το οποίο:
β) Απώλεσε τα υπό των εδαφίων β, γ, η, και θ΄ του άρθρου 6 προσόντα.
γ) Τιμωρήθηκε πειθαρχικά δια της ποινής της οριστικής διαγραφής. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί στην διαγραφή αμέσως , εφόσον η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου καταστεί τελεσίδικη.
δ) Επιδόθηκε αποκλειστικά ή κύρια στην άσκηση επαγγέλματος αλλότριου από το στο άρθρο 2 του παρόντος προβλεπόμενο.
στ) Έγινε εργοδότης ή συνιδιοκτήτης ημερησίας εφημερίδος ή μέτοχος προσωπικής Εταιρίας εκδίδουσας ημερησία εφημερίδα ή εκμεταλλευόμενης ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό.
ζ) Απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις Γενικές Συνελεύσεις των μελών.
2. Διαγράφεται αυτοδικαίως της Ενώσεως κάθε μέλος που καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του πέραν του έτους εφ’ όσον μετά προηγουμένη ειδοποίησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν καταβάλει αυτές εντός μηνός.
α) Επίσης διαγράφεται της Ενώσεως κάθε μέλος το οποίο αδικαιολόγητα διέκοψε την άσκηση του επαγγέλματός του επί μίαν συνεχή τριετία.
β) Για τον υπολογισμό της τριετίας δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος αποχής εκ της εργασίας εφ’ όσον αυτή εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγρ. 4 του παρόντος άρθρου. Η ως άνω τριετία αυξάνεται για τα μέλη σε τέσσαρα (4) έτη εάν αυτά διετέλεσαν προ της διακοπής της εργασίας επί δεκαετία υπάλληλοι ΜΜΕ, κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος.
4. Μέλη της Ενώσης διατηρούν την ιδιότητα τους ως μέλη της ένωσης, εάν απέχουν της εργασίας τους λόγω : α) Ασθενείας, ανεργίας, ή στρατεύσεως που βεβαιώνονται προσηκόντως, β) Απεργίας ή ανταπεργίας γ) Επισχέσεως της εργασίας, δ) Υπερημερίας του εργοδότη, ε) Αδείας μετά ή άνευ αποδοχών μέχρι ενός έτους, στ) Μετεκπαίδευσης και ζ) Πρόσκαιρης ανάληψης άλλης εργασίας μέχρι 3 μηνών. Δια την εφαρμογή της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ως άσκηση του επαγγέλματος του άρθρου 2 του Καταστατικού θεωρείται και η θητεία ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως.
5. Τα μέλη της Ένωσης, απασχολούμενα σε ημερήσιες Αθηναϊκές Εφημερίδες, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους και μετά την οπωσδήποτε επελθούσα διακοπή της εκδόσεως της εφημερίδος ή την παύση λειτουργίας του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού, για όσο χρόνο εξακολουθούν αποδεδειγμένα να προσφέρουν προς την επιχείρηση της εφημερίδος την ίδια ή συναφή εργασία.
6. Για την ακριβή εφαρμογή των περί διαγραφής μελών διατάξεων του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβαίνει κάθε έτος στον έλεγχο του Μητρώου των μελών.
7. Η περί διαγραφής μέλους απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα.
8. Κατά της περί διαγραφής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται προσφυγή ενώπιον του Μικτού Συμβουλίου, εντός δεκαπενθημέρου από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Η προσφυγή εισάγεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο προς εκδίκαση από το Μικτό Συμβούλιο το οποίο συγκαλείται προς τον σκοπό αυτό εντός τριάντα ημερών από την επομένη της άσκησης της προσφυγής, το οποίο αποφαίνεται έπ’ αυτής δια μυστικής ψηφοφορίας. Η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της περί διαγραφής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης επιμελείται της εκτελέσεως των περί διαγραφής μελών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Μικτού Συμβουλίου ως και για την υπό του διαγραφέντος επιστροφή του Δελτίου ταυτότητος και γνωστοποιεί την απόφαση στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Πρίθαλψης.
 
 
Άρθρον 11
Επανεγγραφή μελών
1. Επανεγγράφονται ως δόκιμα ή τακτικά μέλη της Ενώσεως αυταπαγγέλτως παρά του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά ητιολογημένην απόφασιν αυτού, οι κατά τας διατάξεις των εδαφίων ε’ και στ’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος διαγραφέντες, εφ’ όσον εξέλιπον οι λόγοι της διαγραφής αυτών.
2. Επανεγγράφονται ως δόκιμα ή τακτικά μέλη της Ενώσεως μετά ητιολογημένην απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου οι κατά την διάταξιν της παρ. 3 του άρθρου 10 διαγραφέντες εφ’ όσον ανέλαβον εκ νέου εργασίαν εις ημερησίαν εφημερίδα των Αθηνών και συνεπλήρωσαν εν έτος συνεχούς εργασίας. Ο προ της διαγραφής των ανωτέρω χρόνος θητείας παρά τη Ενώσει, λαμβάνεται εν παντί υπ’ όψιν.
3. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων περί ων αι ηγούμεναι παράγραφοι του παρόντος άρθρου, ουδέν ένδικον μέσον επιτρέπεται.
 
Άρθρο 11
Επανεγγραφή μελών
1. Επανεγγράφονται ως   τακτικά ή δόκιμα μέλη της Ένωσης αυτεπαγγέλτως από το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά από αιτιολογημένη απόφαση αυτού, οι κατά τις διατάξεις των εδαφίων ε’ και στ’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος διαγραφέντες, εφ’ όσον δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι της διαγραφής τους.
2. Επανεγγράφονται ως τακτικά η δόκιμα μέλη της Ένωσης μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι κατά την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 διαγραφέντες εφ’ όσον ανέλαβαν εκ νέου εργασία σε ημερήσια εφημερίδα, τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό στην Αττική και συμπλήρωσαν έξη μήνες συνεχούς εργασίας. Ο προ της διαγραφής των ανωτέρω χρόνος θητείας ως μελών της Ένωσης λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση υπ’ όψιν.
3. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, ουδέν ένδικο μέσο επιτρέπεται.
 
Άρθρον 12
Διοίκησις της Ενώσεως
1. Η Ένωσις διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εξ έντεκα   (11) τακτικών μελών, εξ ων εννέα (9) εν ενεργεία εκ των συμπληρωσάντων τριετίαν από της εγγραφής των εις το Μητρώον της Ενώσεως και δύο (2) εν συντάξει, εκλεγομένων δια μυστικής ψηφοφορίας ανά διετίαν, εκ των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών.
2. Μετά των τακτικών μελών εκλέγονται και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη δια την αναπλήρωσιν των τακτικών μελών απόντων, κωλυομένων ή θανόντων.
3. Εις την πρώτην μεθ’ εκάστην εκλογήν του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδρίασιν εκλέγονται δια μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών αυτού και δι’ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματεύς και ο Ταμίας της Ενώσεως.
4. Παραίτησις ή έκπτωσις εξ οιασδήποτε αιτίας έξι (6) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπάγεται την παραίτησιν ολοκλήρου του Συμβουλίου και τη διενέργειαν Αρχαιρεσιών προς ανάδειξιν νέου.
5. Προκειμένου να παραιτηθή εξ οιουδήποτε λόγου ολόκληρον το Διοικητικόν Συμβούλιον, τούτο καλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν προς την οποίαν υποβάλλει την παραίτησίν του, υποχρεούμενον να συνεχίση την άσκησιν των καθηκόντων του μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Εξελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωσις και ημεραργίαι, το ύψος των οποίων καθορίζεται δια του εγκρινομένου παρά της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως Προϋπολογισμού αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων της Ενώσεως.
Άρθρο 12
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1. Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα   (11) τακτικά μέλη, εκ των οποίων εννέα (9) εν ενεργεία και δύο (2) συνταξιούχων, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία ανά τριετία, εκ των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών.
2. Πέραν των τακτικών μελών εκλέγονται και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη δια την αναπλήρωση των τακτικών μελών που απουσιάζουν, κωλύονται ή απεβίωσαν.
3. Στην πρώτη μετά από κάθε εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδρίαση εκλέγονται δια μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών αυτού και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας της Ένωσης, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας . και ο Αναπληρωτής Ταμίας.
4. Παραίτηση ή έκπτωση από οιαδήποτε αιτία έξι (6) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπάγεται την παραίτηση ολοκλήρου του Συμβουλίου και τη διενέργεια Αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέου.
5. Προκειμένου να παραιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο καλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση προς την οποίαν υποβάλλει την παραίτησή του, υποχρεούμενο να συνεχίσει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Εξελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση και ημεραργίες, το ύψος των οποίων καθορίζεται δια του εγκρινομένου από την τακτική Γενική Συνέλευση προϋπολογισμού αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων της Ενώσεως. 
 
Άρθρον 13
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον επιδιώκει την πραγμάτωσιν των κατά το άρθρον 3 του παρόντος σκοπών της Ενώσεως.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει τακτικώς μεν άπαξ του μηνός εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κρίνη τούτο αναγκαίον ο Πρόεδρος ή πέντε (5) τουλάχιστον εκ των μελών αυτού.
3. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυροι εφ’ όσον λαμβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων μελών .
Δια την ύπαρξιν απαρτίας απαιτείται η παρουσία επτά (7) τουλάχιστον εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν περιπτώσει ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Προκειμένου περί προσωπικών ζητημάτων, αι αποφάσεις λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας. Αντιπροσώπευσις μελών του Συμβουλίου παρ’ άλλου έστω και μέλους αυτού αποκλείεται.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να παρίσταται εις συνεδρίασιν αυτού εάν η απόφασις αφορά την επιχείρησιν δικαιοπραξίας, και την έγερσιν ή κατάργησιν δίκης μεταξύ της «Ενώσεως» αφ’ ενός και του μέλους αφ’ ετέρου ή της (του) συζύγου αυτού ή συγγενούς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού. Αποφάσεις ληφθείσαι κατά παράβασιν των ορισμών της παρούσης παραγράφου είναι άκυροι.
5. Το Διοικητικόν Συμβούλιον προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικόν της «Ενώσεως» και διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτού, ως επίσης και τον Γραμματέα εκάστου των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
6. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί την απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως περί κηρύξεως υπό των μελών της Ενώσεως απεργίας, εις τας ημερησίας εφημερίδας των Αθηνών.
7. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διαχειρίζεται την περιουσίαν της «Ενώσεως» κατά τας περί εντολής και αντιπροσωπεύσεως διατάξεις του Αστικού Κώδικος. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δεν δύναται να εκποιήσει ακίνητον περιουσίαν της Ενώσεως ούτε να υποθηκεύση αυτήν, ως και να συνάπτη δανεισμόν μετά τρίτων, άνευ προηγουμένης αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών έστω, και εκτάκτως συγκαλουμένης εν περιπτώσει κατεπείγοντος.
8. Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει ητιολογημένως την διάθεσιν των απαιτουμένων ποσών προς αντιμετώπισιν των αναγκών της Ενώσεως βάσει των υπό του Προϋπολογισμού προβλεπομένων δαπανών.
9. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μελών της Ενώσεως, αποφασίζει την σύγκλησιν εκτάκτων τοιαύτων και συντάσσει την ημερησίαν διάταξιν αυτών.
10. Το Διοικητικόν Συμβούλιον προεγκρίνει τον υπό του Ταμίου της Ενώσεως συντασσόμενον εις το τέλος εκάστη χρήσεως απολογισμόν, ως και τον καταρτιζόμενον Προϋπολογισμόν του αρχομένου διαχειριστικού έτους, ους εν συνεχεία υποβάλλει εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν προς έγκρισιν.
11. Απασών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται υπό του Γενικού Γραμματέως πρακτικά, υπογραφόμενα παρά των κατά την συνεδρίασιν παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
12. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζον αδικαιολογήτως επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος αυτού, αναπληρούμενον υπό του εκλεγέντος αναπληρωματικού μέλους. Την έκπτωσιν διαπιστώνει το Διοικ. Συμβούλιον δι’ αποφάσεως αυτού εκδιδομένης υποχρεωτικώς κατά την τέταρτην συνεχή απουσίαν του μέλους.
Άρθρο 13
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει την πραγμάτωση των κατά το άρθρον 3 του παρόντος σκοπών της Ένωσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά κάθε μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη του.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες εφ’ όσον λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών .
Δια την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία έξι (6) τουλάχιστον εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Προκειμένου περί προσωπικών ζητημάτων, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Αντιπροσώπευση μελών του Συμβουλίου παρ’ άλλου έστω και μέλους αυτού αποκλείεται.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να παρίσταται σε συνεδρίαση αυτού εάν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας και την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ της «Ενώσεως» αφ’ ενός και του μέλους αφ’ ετέρου ή της (του) συζύγου αυτού ή συγγενούς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού. Αποφάσεις που λήφθηκαν κατά παράβαση των ορισμών της παρούσης παραγράφου είναι άκυρες.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της «Ένωσης» και διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτής, ως επίσης και τον Γραμματέα του πρωτοβάθμιου και του δευτεροβάθμιου Πειθαρχικών Συμβουλίων.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί κήρυξης από τα μέλη της Ένωσης απεργίας, στις ημερήσιες εφημερίδες, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της Αττικής.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης κατά τις περί εντολής και αντιπροσωπεύσεως διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να εκποιήσει ακίνητη περιουσία της Ένωσης ούτε να υποθηκεύσει αυτή, ως και να συνάπτει δανεισμό με τρίτους, χωρίς προηγουμένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών έστω, και εκτάκτως συγκαλουμένης σε κατεπείγουσα περίπτωση.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αιτιολογημένα την διάθεση των απαιτουμένων ποσών προς αντιμετώπιση των αναγκών της Ένωσης βάσει των από τον Προϋπολογισμό προβλεπομένων δαπανών.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών της Ένωσης, αποφασίζει την σύγκληση εκτάκτων γενικών συνελεύσεων και συντάσσει την ημερησία διάταξη αυτών.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο προεγκρίνει τον, από τον ταμία της Ένωσης, συντασσόμενο στο τέλος εκάστης χρήσεως απολογισμό, ως και τον καταρτιζόμενο Προϋπολογισμό του αρχομένου διαχειριστικού έτους, τους οποίους εν συνεχεία υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.
11. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα πρακτικά, υπογραφόμενα από τα κατά τη συνεδρίαση παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
12. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος του και αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα του συνδυασμού με τον οποίο το έκπτωτο μέλος εξελέγη ή τον πρώτο επιλαχόντα μεμονωμένο υποψήφιο αν το έκπτωτο μέλος εξελέγη εκτός ενός συνδυασμού.Την έκπτωση διαπιστώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που εκδίδεται υποχρεωτικά κατά την τέταρτη συνεχή απουσία του μέλους. 
 
Άρθρον 14
Αρμοδιότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου :
α) Εκπροσωπεί την Ένωσιν ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον των Διοικητικών Αρχών και Φορολογικών Δικαστηρίων και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής κλπ. Αρχής και έναντι παντός τρίτου καθ’ απάσας τας σχέσεις αυτής.β) Συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Διοικ. Συμβουλίου και του Μικτού Συμβουλίου και προεδρεύει αυτών.
γ) Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Μικτού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, ως και παν εξερχόμενον έγγραφον της Ενώσεως.
δ) Υπογράφει μετά του Ταμίου τας επιταγάς αναλήψεως χρημάτων παρά των Τραπεζών, ως και πάσας τας αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων.
ε) Εποπτεύει των υπηρεσιών της Ενώσεως.
2. Τον Προεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί εν παντί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε απόντα ή κωλυόμενον είς των Συμβούλων, οριζόμενος δια μυστικής ψηφοφορίας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου .
 
Άρθρο 14
Αρμοδιότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου :
α) Εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον των Διοικητικών Αρχών και Φορολογικών Δικαστηρίων και κάθε άλλης Δημοσίας, Δημοτικής κλπ. Αρχής και έναντι παντός τρίτου καθ’ όλες τις σχέσεις αυτής.
β) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Μικτού Συμβουλίου και προεδρεύει αυτών.
γ) Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Μικτού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, όπως και κάθε εξερχόμενο έγγραφο της Ένωσης.
δ) Υπογράφει με τον Ταμία τις επιταγές αναλήψεως χρημάτων από τις Τραπεζών, όπως και όλες τις αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων.
ε) Εποπτεύει των υπηρεσιών της Ενώσεως.
2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος και αν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός ένας από τους συμβούλους, οριζόμενος με μυστική ψηφοφορία από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Άρθρον 15
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέως
 
Ο Γενικός Γραμματεύς:
α) Τηρεί το Μητρώον των μελών,
β) Προϊσταται των υπηρεσιών της Ενώσεως,
γ) Τηρεί και συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Μικτού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως,
δ) Συντάσσει και υπογράφει μετά του Προέδρου άπαντα τα εξερχόμενα έγγραφα της Ενώσεως,
ε) Φυλάσσει την σφραγίδα της Ενώσεως.
2. Τον Γενικόν Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί είς των Συμβούλων οριζόμενος δια μυστικής ψηφοφορίας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 15
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
 
Ο Γενικός Γραμματέας:
α) Τηρεί το Μητρώο των μελών,
β) Προΐσταται των υπηρεσιών της Ένωσης,
γ) Τηρεί και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Μικτού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης,
δ) Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Ένωσης,
ε) Φυλάσσει τη σφραγίδα της Ένωσης.
2. Το Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με μυστική ψηφοφορία από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Άρθρον 16
Αρμοδιότητες Ταμία
1. Ο Ταμίας :
α) Μεριμνά δια την πραγματοποίησιν των εσόδων και την διενέργειαν των πληρωμών της Ενώσεως
β) Καταθέτει παρά Τραπέζαις, οριζόμεναις παρά του Δ. Συμβουλίου, παν ταμειακόν υπόλοιπον υπερβαίνον το ποσόν των δέκα χιλιάδων (10.000 δρχ.)
γ) Καταρτίζει και εισηγείται προς έγκρισιν παρά του Δ.Σ. εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους τον ετήσιον προϋπολογισμόν του αρχομένου διαχειριστικού έτους
δ) Συντάσσει και εισηγείται εντός του μηνός Ιανουαρίου τον απολογισμόν της οικονομικής διαχειρίσεως του λήξαντος διαχειριστικού έτους, μετά δε την έγκρισίν του υπό του Δ. Συμβουλίου υποβάλλει τούτον εις την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν
ε) Υποβάλλει κατά τακτά διαστήματα εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, ή οσάκις, ήθελεν ζητηθή τούτο παρ’ αυτού, κατάστασιν της οικονομικής κινήσεως της Ενώσεως, στ) Υπογράφει μετά του Προέδρου τας επιταγάς αναλήψεως χρημάτων παρά Τραπεζών ως και πάντα τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών.
2. Τον Ταμίαν απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί είς των Συμβούλων οριζόμενος διά μυστικής ψηφοφορίας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 16
Αρμοδιότητες Ταμία
1. Ο Ταμίας:
α) Μεριμνά για την πραγματοποίηση των εσόδων και την διενέργεια των πληρωμών της Ένωσης
β) Καταθέτει σε Τράπεζες, οριζόμενες από το Δ. Συμβούλιο, κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €)
γ) Καταρτίζει και εισηγείται προς έγκριση από το Δ.Σ. εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους τον ετήσιο προϋπολογισμό του αρχομένου διαχειριστικού έτους
δ) Συντάσσει και εισηγείται εντός του μηνός Ιανουαρίου τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του λήξαντος διαχειριστικού έτους, μετά δε την έγκρισή του από το Δ. Συμβούλιο υποβάλλει τον απολογισμό στην Εξελεγκτική Επιτροπή
ε) Υποβάλλει κατά τακτά διαστήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, ή κάθε φορά που θα ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατάσταση της οικονομικής κίνησης της Ένωσης
στ) Υπογράφει με τον Πρόεδρο τις επιταγές αναλήψεως χρημάτων από τις τράπεζες καθώς και όλα τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών
2. Τον Ταμία που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αναπληρωτής ταμίας ή ένας σύμβουλος οριζόμενος με μυστική ψηφοφορία από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
΄Αρθρον 17
Τηρητέα Βιβλία
Υπό της Ενώσεως τηρούνται υποχρεωτικώς τα κάτωθι βιβλία.
α) Ισολογισμών και απολογισμών
β) εισπράξεων και πληρωμών
γ) πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
δ) πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
ε) Μητρώον των μελών, εμφαίνον το ονοματεπώνυμον, τη διεύθυνσιν, το επάγγελμα, το έτος γεννήσεως, την ιθαγένειαν και την ημερομηνίαν εγγραφής και διαγραφής αυτών,
στ) περιουσίας εμφαίνον λεπτομερώς την κινητήν και ακίνητον περιουσίαν του Σωματείου.
Άπαντα τά εν τη ηγουμένη παραγράφω βιβλία δέον να τηρώνται επακριβώς, να είναι ηριθμημένα, θεωρούνται δε πρό πάσης χρήσεως υπό της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, δυναμένης να λαμβάνη οποτεδήποτε γνώσιν του περιεχομένου αυτών.
 Πάν μέλος δικαιούται να λαμβάνη γνώσιν εντός των Γραφείων της Ενώσεως και παρουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπό στοιχεία β, ε και στ΄βιβλίων.
 
΄Άρθρο 17
Τηρητέα Βιβλία
Α. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Η Ένωση τηρεί τα λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο και σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής.
Εφαρμόζει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων λογαριασμών τουλάχιστον, περαιτέρω ανάπτυξη βαθμίδων λογαριασμών γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του λογιστηρίου.
Η καταχώρηση των δικαιολογητικών εγγραφών γίνεται μηχανογραφικά και το σύστημα πρέπει να παράγει και εκτυπώνει τα παρακάτω.
α. Αναλυτικό Καθολικό.
β. Ισοζύγια όλων των βαθμίδων.
γ. Μητρώο Παγίων.
δ. Ισολογισμό.
(τα υπό στοιχεία α, β, γ, εκτυπώνονται σε ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο)
Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
α. Μητρώο μελών.
β. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
    των μελών.
γ. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού                     
    Συμβουλίου.
     ε) Μητρώο των μελών, εις το οποίο εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το επάγγελμα, το έτος γέννησης, η ιθαγένεια και η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής αυτών,
 
Ολα τα βιβλία πρέπει να τηρούνται επακριβώς, να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οπως ο νόμος προβλέπει, οι οποίες μπορούν να λαμβάνουν οποτεδήποτε γνώση του περιεχομένου αυτών.
 Κάθε μέλος δικαιούται να λαμβάνει γνώση στα γραφεία της Ένωσης και παρουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπό στοιχεία Αα, Αβ, Αγ, Αδ και Βα βιβλίων.   
 
Άρθρον 18
Ενημέρωσις Εποπτευούσης Αρχής
Υποβλητέα Στοιχεία
Η Διοίκησις της «Ενώσεως» υποχρεούται όπως υποβάλη είς την Γενικήν Γραμματείαν Τύπου και Πληροφοριών και την Νομαρχίαν Αττικής:
α) Αντίγραφον του καταστατικού ως και των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων αυτού, μετά της σχετικής εγκριτικής αποφάσεως του Πρωτοδικείου, εντός μηνός από της δημοσιεύσεως ταύτης.
β) Αντίγραφον των Κανονισμών λειτουργίας της Ενώσεως εντός μηνός από της εγκρίσεως των υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
γ) Πίνακα των μελών της Διοικήσεως μεθ΄εκάστην συγκρότησιν ή μεταβολήν αυτής, περιέχοντα και το επάγγελμα και την διεύθυνσιν της κατοικίας αυτών, ως και αντίγραφον του πρακτικού Αρχαιρεσιών, εντός μηνός από της συγκροτήσεως ή μεταβολής.
δ) Αντίγραφον του εγκεκριμένου ισολογισμού και απολογισμού εκάστης διαχειριστικής χρήσεως, ως και της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εντός μηνός από της υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκρίσεως των.
ε) Εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους τα κατά την 31ην Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους στοιχεία περί της συνολικής δυνάμεως των μελών της Ενώσεως ως και του αριθμού των εκ τούτων εκπληρωσάντων τας οικονομικάς των υποχρεώσεις.
Πάσα εγγραφή ή διαγραφή μελών δέον όπως ανακοινούται εντός τριάκοντα (30) ημερών από ταύτης εις την Γενικήν Γραμματείαν Τύπου και Πληροφοριών.
Άρθρο 18
Ενημέρωση Εποπτευούσας Αρχής
Η Διοίκηση της Ένωσης υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Ενημέρωσης και τη Νομαρχία Αττικής:
α) Αντίγραφο του καταστατικού ως και των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων αυτού, με την σχετική εγκριτική απόφαση του Πρωτοδικείου, εντός μηνός από της δημοσιεύσεως της.
β) Αντίγραφο των Κανονισμών λειτουργίας της Ένωσης εντός μηνός από της εγκρίσεως τους από την Γενική Συνέλευση.
γ) Πίνακα των μελών της Διοίκησης μετά από κάθε συγκρότηση ή μεταβολή αυτής, περιέχοντα και το επάγγελμα και την διεύθυνση της κατοικίας αυτών, ως και αντίγραφο του πρακτικού Αρχαιρεσιών, εντός μηνός από της συγκρότησης ή μεταβολής.
δ) Αντίγραφο του εγκεκριμένου ισολογισμού και απολογισμού εκάστης διαχειριστικής χρήσης, ως και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εντός μηνός από της εγκρίσεως τους από την γενική συνέλευση.
ε) Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους τα κατά την 31ην Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους στοιχεία σχετικά με την συνολική δύναμη των μελών της Ένωσης ως και τον αριθμό αυτών που εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Κάθε εγγραφή ή διαγραφή μελών πρέπει να ανακοινώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από αυτή στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. 
 
Άρθρον 19
Εξελεγκτική Επιτροπή
Προς έλεγχον της οικονομικής διαχειρίσεως της Ενώσεως εκλέγεται, ομού μετά του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, Τριμελής Εξελεγκτικής Επιτροπή, μετ΄ισαρίθμων αναπληρωματικών εκ των συμπληρωσάντων εν τη Ενώσει δεκαετίαν τακτικού μέλους.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τας διαχειριστικάς πράξεις της Διοικήσεως, από τε ουσιαστικής και τυπικής απόψεως, συντάσσουσα εις το τέλος εκάστου διαχειριστικού έτους σχετικήν έκθεσιν προς την Γενικήν Συνέλευσιν, αντίγραφον της οποίας κατατίθεται εις την Γραμματείαν της Ενώσεως προς γνώσιν των μελών τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρας προ της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
Εις την διάθεσιν της Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθενται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου πάντα τα υπό του Νόμου οριζόμενα έγγραφα, βιβλία και στοιχεία, τα σχετιζόμενα με την οικονομικήν διαχείρισιν του Σωματείου.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται, οσάκις κρίνη ότι δύνανται να παραβλαβούν τα συμφέροντα της Ενώσεως, να ζητή την σύγκλησιν κοινής συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτής, προς συζήτησιν, επί συγκεκριμένου θέματος, ήτις σύγκλισις είναι υποχρεωτική διά το Διοικ. Συμβούλιον.
Παραίτησις δύο μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής συνεπάγεται την κατάλυσιν αυτής και δημιουργεί την υποχρέωσιν του Διοικητικού Συμβουλίου προς άμεσον σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μελών δι’ εκλογήν νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Άρθρο 19
Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Προς έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης εκλέγεται, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, από την Γενική Συνέλευση των μελών, Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωματικούς από τα τακτικά μέλη.
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις της Διοίκησης, από ουσιαστικής και τυπικής άποψης και συντάσσει στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους σχετική έκθεση προς την Γενική Συνέλευση, αντίγραφο της οποίας κατατίθεται στην Γραμματεία της Ενώσεως προς γνώση των μελών τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρας προ της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Στην διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα από τον Νόμο οριζόμενα έγγραφα, βιβλία και στοιχεία, που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση του Σωματείου.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται, όποτε κρίνει ότι δύνανται να βλαφτούν τα συμφέροντα της Ένωσης, να ζητεί την σύγκληση κοινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτής, για συζήτηση, επί συγκεκριμένου θέματος, η οποία σύγκληση είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Παραίτηση δύο μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής συνεπάγεται την κατάλυση αυτής και δημιουργεί την υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου προς άμεση σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών για εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
 
Άρθρον 20
Πειθαρχικά Συμβούλια και Δικαιοδοσία αυτών
Διά την επιβολήν των διά του Καταστατικού προβλεπομένων είς τα μέλη της Ενώσεως Πειθαρχικών ποινών συνιστώνται παρ΄ αυτή δύο Πειθαρχικά Συμβούλια, το Πρωτοβάθμιον και το Δευτεροβάθμιον.
Το Πρωτοβάθμιον Συμβούλιον απαρτίζεται εκ τριών τακτικών μελών, εξ ών τά μεν δύο μετ’ ισαρίθμων αναπληρωματικών εκλέγονται ομού μετά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών ανά διετίαν εκ των διατελεσάντων επί δεκαετίαν τακτικών μελών της Ενώσεως και μη υποπεσάντων είς πειθαρχικόν παράπτωμα, ως τρίτον δε μέλος διορίζεται υπό του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου είς δικαστής όστις και προεδρεύει του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Το Δευτεροβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον αποτελείται εκ πέντε τακτικών μελών, εξ ων τα μέν τέσσερα μετ΄ ισαρίθμων αναπληρωματικών εκλέγονται παρά της Γενικής Συνελεύσεως των μελών εκ των διατελεσάντων επί δεκαπενταετίαν τακτικών μελών της Ενώσεως και μη υποπεσάντων εις πειθαρχικόν παράπτωμα, ως πέμπτον δε μέλος ορίζεται δικαστής οριζόμενος παρά του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, όστις και προεδρεύει του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Τα Πειθαρχικά Συμβούλια ευρίσκονται εν απαρτία παρόντων απάντων των μελών αυτών. Εν κωλύματι ή απουσία των τακτικών μελών ταύτα αναπληρούνται παρά των εκλεγέντων αναπληρωματικών.
Αι συνεδριάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων δεν είναι δημόσιαι, αι δε αποφάσεις αυτών λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας.
Των συνεδριάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων δεν δύνανται να μετάσχουν μέλη ευρισκόμενα εις αντίθεσιν ή αντιδικίαν προς το υπό κατηγορίαν μέλος της Ενώσεως ή συνδεόμενα μετ΄ αυτού δια συγγενείας μέχρι και του 4ου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας
Θέσεις των αιρετών μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων κενούμενοι εξ οιασδήποτε αιτίας πληρούνται υπό των εκλεγέντων αναπληρωματικών. Παραίτησις όμως δύο μελών του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου και τριών του Δευτεροβαθμίου καθιστά υποχρεωτικήν την παραίτησιν όλων των μελών αυτών και την διενέργειαν αρχαιρεσιών προς ανάδειξιν νέων.
Περί των συνεδριάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων, των διεξαγομένων πειθαρχικών δικών και των εκδιδομένων αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, ών την τήρησιν αναλαμβάνει Γραμματεύς διοριζόμενος υπό του Δ. Συμβουλίου της Ενώσεως μετά του αναπληρωτού του.
Άρθρο 20
Πειθαρχικά Συμβούλια και Δικαιοδοσία αυτών
1. Για την επιβολή των, από το Καταστατικό προβλεπομένων, στα μέλη της Ενώσεως Πειθαρχικών ποινών, συνιστώνται εντός αυτής δύο Πειθαρχικά Συμβούλια, το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο.
2.Το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο απαρτίζεται εκ τριών τακτικών μελών, με ισάριθμα αναπληρωματικά, που εκλέγονται μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών ανά τριετία, εκ των τακτικών μελών της Ενώσεως που δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα. Του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου προεδρεύει το αρχαιότερο των μελών του.
3. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε τακτικά μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών εξ’ όσων από τα μέλη δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα. Του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου προεδρεύει το αρχαιότερο των μελών του.
4. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται όλα τα μέλη τους. Εάν κωλύονται ή απουσιάζουν τα τακτικά μέλη τους αναπληρώνονται από τα εκλεγμένα αναπληρωματικά.
5. Οι συνεδριάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων δεν είναι δημόσιες, οι δε αποφάσεις αυτών λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
6. Στις συνεδριάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων δεν μπορούν να μετέχουν μέλη που βρίσκονται σε αντίθεση ή αντιδικία με το υπό κατηγορία μέλος της ένωσης ή συνδέονται με αυτό με συγγένεια μέχρι και του 4ου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας.
7. Θέσεις των αιρετών μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων που χηρεύουν εξ οιασδήποτε αιτίας συμπληρώνονται από τους εκλεγμένους αναπληρωματικούς. Παραίτηση όμως δύο μελών του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου και τριών του Δευτεροβαθμίου καθιστά υποχρεωτική την παραίτηση όλων των μελών αυτών και την διενέργεια αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέων.
8. Σε κάθε συνεδρίαση των Πειθαρχικών Συμβουλίων, των διεξαγόμενων πειθαρχικών δικών και των εκδιδομένων αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, των οποίων την τήρηση αναλαμβάνει Γραμματέας που διορίζεται από το Δ. Συμβούλιο της Ένωσης μαζί με τον αναπληρωτή του. 
 
 
΄Αρθρον 21
Αρμοδιότητες του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Το Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον επιλαμβάνεται της ασκήσεως Πειθαρχικού ελέγχου είτε αυτεπαγγέλτως είτε εγκλήσει παντός έχοντος έννομον συμφέρον. Επί εγκλήσει ασκουμένη υπό ιδιώτου ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κρίνων την έγκλησιν προδήλως αβάσιμον, δύναται να θέση ταύτη εις το αρχείον.
Ασκηθείσης εγκλήσεως ή επί αυτεπαγγέλτου ενεργείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος ορίζει Εισηγητήν εκ των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών, όστις διενεργεί ανάκρισιν δυνάμενος να λάβη και ενόρκους ή ανωμοτί καταθέσεις, κατά τα άρθρα 219 και επ. του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. Ο εισηγητής καλεί τον εγκαλούμενον όπως εντός πενθημέρου προθεσμίας υποβάλη την έγγραφον απολογίαν του. Η προθεσμία αύτη δύναται να παραταθή δια πράξεως του Εισηγητού επί πέντε το πολύ ημέρας.
3. Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον αποφασίζει αφού ακούση τον Εισηγητήν, κρίνον εκ των ενόντων και μη δεσμευόμενον από δικονομικούς τύπους. Δύναται όμως κατά κρίσιν του ν΄ακούση εν συνεδρία τον εγκαλούντα και τον εγκαλούμενον, δυναμένους να υποβάλουν και υπομνήματα ή και να εξετάση μάρτυρας.
4. Αι αποφάσεις του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου δέον να ώσι πλήρως ητιολογημέναι, κοινοποιούνται δε επιμελεία του Γραμματέως αυτού εντός δεκαημέρου από της εκδόσεως των εις τον εγκαλούμενον και τον καταγγείλαντα.
5. Αι αποφάσεις του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου καθίστανται τελεσίδικοι μετά παρέλευσιν δεκαπενθημέρου από της κοινοποιήσεως αυτών κατά τ’ ανωτέρω εφ΄ όσον κατ΄ αυτών δεν ασκήθη έφεσις.
 
΄Αρθρο 21
Αρμοδιότητες του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται της άσκησης Πειθαρχικού ελέγχου είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν εγκλήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση εγκλήσεως που ασκήθηκε από ιδιώτη ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αν κρίνει την έγκληση προδήλως αβάσιμη, δύναται να την θέσει στο αρχείο.
Σε περίπτωση άσκησης έγκλησης ή αυτεπάγγελτης ενεργείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος ορίζει Εισηγητή εκ των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών, ο οποίος διενεργεί ανάκριση με την δυνατότητα να λάβει και ένορκες ή ανωμοτί καταθέσεις, κατά τα άρθρα 219 και επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ο εισηγητής καλεί τον εγκαλούμενο όπως, εντός πενθήμερης προθεσμίας, υποβάλει την έγγραφη απολογία του. Η προθεσμία αύτη δύναται να παραταθεί δια πράξεως του Εισηγητή για πέντε το πολύ επιπλέον ημέρες.
3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει, αφού ακούσει τον Εισηγητή, να κρίνει εκ των ενόντων και δε δεσμεύεται από δικονομικούς τύπους. Μπορεί όμως κατά την κρίση του ν΄ ακούσει κατά την συνεδρίασή του τον εγκαλούντα και τον εγκαλούμενο, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν και υπομνήματα ή και να εξετάσει μάρτυρες.
4. Οι αποφάσεις του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες, κοινοποιούνται δε με επιμέλεια του Γραμματέα του εντός προθεσμίας δέκα ημερών από της εκδόσεως της απόφασής του στον εγκαλούμενο και τον καταγγέλλοντα.
5. Οι αποφάσεις του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου καθίστανται τελεσίδικες μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση τους κατά τ’ ανωτέρω εφ΄ όσον κατ΄ αυτών δεν ασκήθηκε έφεση. 
 
Άρθρον 22
Αρμοδιότητες του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
1. Κατά της οριστικής αποφάσεως του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου χωρεί έφεσις είτε παρά του εγκαλουμένου είτε παρά του εγκαλέσαντος ενώπιον του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ασκουμένη δια καταθέσεως αυτής ενώπιον της Γραμματείας του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από της κοινοποιήσεως ταύτης εις τον εγκαλούμενον, ή τον εγκαλέσαντα. Η άσκησις της εφέσεως αναστέλλει την εκτέλεσιν της αποφάσεως του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου.
2. Το Δευτεροβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον αποφασίζει τελεσιδίκως και αμετακλήτως επί της κρινομένης υποθέσεως.
3. Το Δευτεροβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον εκδικάζει ομοίως εις πρώτον και τελευταίον βαθμόν εγκλήσεις δια πειθαρχικά παραπτώματα των αιρετών μελών του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, τελεσθέντα κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των ως και όμοια πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως.
4. Αι αποφάσεις του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ως και αι τελεσίδικοι γενόμεναι αποφάσεις του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, κοινοποιούνται εις τον ασκήσαντα την έφεσιν, εις τον επί του Τύπου Υπουργόν, εις την Ένωσιν και εις τον εργοδότην του κατηγορηθέντος.
5. Απασαι αι παρά των άρθρων 21 και 22 προβλεπόμεναι κοινοποιήσεις γίνονται δια κλητήρος επί αποδείξει ή δια δικαστικού κλητήρος εντολή του Γραμματέως του οικείου Συμβουλίου.
Άρθρο 22
Αρμοδιότητες του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
                           1. Κατά της οριστικής αποφάσεως του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου επιτρέπεται έφεση είτε από τον εγκαλούμενο είτε από τον εγκαλέσαντα ενώπιον του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία ασκείται δια της κατάθεσής της ενώπιον της Γραμματείας του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από της κοινοποιήσεως της στον εγκαλούμενο, ή τον εγκαλέσαντα. Η άσκηση της εφέσεως αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου.
2. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει τελεσίδικα και αμετάκλητα επί της κρινόμενης υπόθεσης.
3. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει ομοίως σε πρώτο και τελευταίο βαθμό εγκλήσεις α) για πειθαρχικά παραπτώματα των αιρετών μελών του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, που τελέστηκαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους όπως και β) για πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
4. Οι αποφάσεις του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως και οι αποφάσεις του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου οι οποίες καθίστανται τελεσίδικες, κοινοποιούνται στον ασκήσαντα την έφεση, στον Υπουργό Τύπου, στην Ένωση και στον τον εργοδότη του κατηγορηθέντα.
5. Όλες οι προβλεπόμενες κοινοποιήσεις στα άρθρα 21 και 22 του παρόντος γίνονται με δικαστικό επιμελητή κατόπιν εντολής του Γραμματέα του οικείου Συμβουλίου. 
 
Άρθρον 23
Πειθαρχικαί Ποιναί
Η παράβασις εκ μέρους των μελών της «Ενώσεως» των δεοντολογικών κανόνων ασκήσεως του επαγγέλματος αυτών και η παράβασις των κειμένων νόμων ή των κανόνων της παραδεδειγμένης ηθικής συνιστά πειθαρχικόν παράπτωμα, επισύρον τας κατωτέρω αναγραφομένας ποινάς πέραν της εξ άλλων διατάξεων ποινικής και αστικής ευθύνης αυτών.
Μεταξύ των πειθαρχικών αδικημάτων συγκαταλέγονται ιδία:
α)   η εκ δόλου διάπραξις οιουδήποτε εγκλήματος αμετακλήτως κριθέντος ένεκα του οποίου επεβλήθη φυλάκισις τουλάχιστον τριών μηνών εφ’ όσον δε δι’ αυτού προκλήθη δημόσιον σκάνδαλον ανεξαρτήτως ύψους επιβληθείσης ποινής.
β) η αναξιοπρεπής διαβίωσις ένεκα της οποίας θα ηδύνατο να προκληθή εν τη κοινωνία δυσμενής εντύπωσις δια το δημοσιογραφικόν επάγγελμα.
γ) η ολιγωρία περί την εκτέλεσιν των δημοσιογραφικών εντολών.
δ) η μη τήρησις της προσηκούσης ευπρέπειας εκφράσεων.
ε) η άσκησις του επαγγέλματος κατά τρόπον ανατιθέμενον εις την δημοσίαν αποστολήν του Τύπου.
στ) η άσκησις του επαγγέλματος κατά παράβασιν των επιβαλλομένων κανόνων της δεοντολογίας.
ζ) η έλλειψις της καλώς εννοουμένης συναδελφικής αλληλεγγύης.
3. Πειθαρχικαί ποιναί επιβαλλόμεναι είναι αι εξής:
α) επίπληξις
β) πρόστιμον από εκατόν (100) έως τριάκοντα χιλιάδες (30.000) δραχμάς.
γ) ανάκλησις εις την τάξιν μετά δημοσίας ανακοινώσεως ταύτης
δ) προσωρινή διαγραφή εκ της Ενώσεως μέχρι τριών μηνών
ε) οριστική διαγραφή εκ της Ενώσεως.
4. Η τέλεσις ποινικού αδικήματος παρά μέλους της Ενώσεως αποτελεί ιδιαιτέραν επιβαρυντικήν περίπτωσιν, λαμβανομένην υπ΄όψιν υπό του Πειθαρχικού Συμβουλίου κατά την επιμέτρησιν της ποινής.
5. Υποτροπήν πειθαρχικού αδικήματος συνιστά η εντός πενταετίας διάπραξις του αυτού ή ετέρου πειθαρχικού αδικήματος.
ε. Τα πειθαρχικά αδικήματα παραγράφονται μετά τρία έτη από της τελεσεως των, πλήν των συνεπαγομένων την ποινήν της οριστικής διαγραφής άτινα παραγράφονται μετά πενταετίαν από της τελέσεώς των.
Άρθρο 23
Πειθαρχικές Ποινές
1. Η παράβαση εκ μέρους των μελών της Ένωσης των δεοντολογικών κανόνων ασκήσεως του επαγγέλματός τους και η παράβαση των κειμένων νόμων ή των κανόνων της παραδεδεγμένης ηθικής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει τις κατωτέρω αναγραφόμενες ποινές πέραν της, δυνάμει άλλων διατάξεων, ποινικής και αστικής ευθύνης τους.
2. Μεταξύ των πειθαρχικών αδικημάτων συγκαταλέγονται ιδιαίτερα:
α)   η εκ δόλου διάπραξη οιουδήποτε εγκλήματος που κρίθηκε αμετάκλητα και εξαιτίας του επιβλήθηκε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και εφ’ όσον δε με αυτό προκλήθηκε δημόσιο σκάνδαλο ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής.
β) η αναξιοπρεπής διαβίωση ένεκα της οποίας θα μπορούσε να προκληθεί στην κοινωνία δυσμενής εντύπωση για το επάγγελμα των υπαλλήλων τύπου.
γ) η μη τήρηση της προσήκουσας ευπρέπειας εκφράσεων.
ε) η άσκηση του επαγγέλματος κατά τρόπο ανατιθέμενο στην δημοσία αποστολή του Τύπου.
στ) η άσκηση του επαγγέλματος κατά παράβαση των επιβαλλομένων κανόνων της δεοντολογίας.
ζ) η έλλειψη της καλώς εννοούμενης συναδελφικής αλληλεγγύης.
3. Επιβαλλόμενες Πειθαρχικές ποινές είναι οι εξής:
α) επίπληξη
β) πρόστιμο από εκατό (100) ευρώ έως το ύψος ενός (1) καταβαλλόμενου μισθού από τον εργοδότη του μέλους.
γ) ανάκληση στην τάξη με δημοσία ανακοίνωση αυτής.
δ) προσωρινή διαγραφή από την Ένωση μέχρι τρεις (3) μήνες.
ε) οριστική διαγραφή από την Ένωση.
4. Η τέλεση ποινικού αδικήματος από μέλος της Ένωσης αποτελεί ιδιαιτέρα επιβαρυντική περίπτωσιν, που λαμβάνεται υπ΄ όψη από το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την επιμέτρηση της ποινής.
5. Υποτροπή πειθαρχικού αδικήματος συνιστά η εντός πενταετίας διάπραξη του αυτού ή άλλου πειθαρχικού αδικήματος.
ε. Τα πειθαρχικά αδικήματα παραγράφονται τρία έτη μετά την τέλεση τους, πλην αυτών που συνεπάγονται την ποινή της οριστικής διαγραφής τα οποία παραγράφονται πέντε έτη μετά την τέλεσή τους.
 
Άρθρον 24
Μικτόν Συμβούλιον
1.Παρά τη Ενώσει συνιστάται Μικτόν Συμβούλιον έργον του οποίου είναι:
α) Η εκδίκασις των εμπροθέσμως υποβαλλομένων εις την Γραμματείαν της Ενώσεως ενστάσεων κατ΄ αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί εγγραφής μελών.
β) Η σύνταξις εντός των πλαίσιων των νόμων και του Καταστατικού των κανονισμών λειτουργίας της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, των Πειθαρχικών και του Μικτού Συμβουλίου, ως και του εσωτερικού Κανονισμού της Ενώσεως.
γ) Η έκφρασις, μη υποχρεωτικής δια το Δ.Σ. γνώμης περί του εκάστοτε σκοπίμου της κηρύξεως απεργίας ως και η οργάνωσις και παρακολούθησις της εκτελέσεως των περί απεργίας αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Το Μικτόν Συμβούλιον απαρτίζεται.
α) Εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Εξ ενός εκπροσώπου εις έκαστον εργασιακόν χώρον εκ των τακτικών μελών της Ενώσεως. Εις περίπτωσιν μη υπάρξεως τακτικών μελών δύνανται να εκπροσωπήσουν τους εργαζόμενους δόκιμα μέλη.
γ) Εκ δύο (2) εκπροσώπων των εν συντάξει μελών της Ενώσεως.
3 α) Ο υπό στοιχείον β’ εκπρόσωπος μετά του αναπληρωτού του ορίζεται ανά διετίαν βάσει εγγράφου εξουσιοδοτήσεως απάντων των εις έκαστον εργασιακόν χώρον εργαζομένων τακτικών μελών, εξαιρέσει των δεδικαιολογημένως μη δυνηθέντων ν’ ασκήσωσι το δικαίωμα της εκλογής.
β) Οι υπό στοιχ. γ’ εκπρόσωποι μετά των αναπληρωτών των εκλέγονται υπό των μελών της κατηγορίας των ωσαύτως ανα διετίαν ταυτοχρόνως με τον υπό στοιχείον β’ εκπρόσωπον δια μυστικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης εις τα Γραφεία της Ενώσεως υπό την εποπτείαν της διεξαγαγούσης τας τελευταίας αρχαιρεσίας Εφορευτικής Επιτροπής, τηρουμένων κατά την εκλογήν, κατά το δυνατόν, των περί αρχαιρεσιών εν ταις Γενικαίς Συνελεύσεσι των μελών καταστατικών ορισμών. Η εκλογή θεωρείται έγκυρος εφόσον ψηφίσει το 1/3 των εχόντων δικαίωμα ψήφου. Μη γενομένης απαρτίας καλούνται τα μέλη σε νέα ψηφοφορία εντός 10ημέρου, ότε δια την ύπαρξιν απαρτίας απαιτείται η παρουσία του 1/4 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Εάν δεν υπάρξει πάλι απαρτία καλούνται τα μέλη εντός 10ημέρου και κατά την αυτή διαδικασίαν καθ’ ην απαιτείται παρουσία του 1/5 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ακριβώς όπως ισχύει για τις Γενικές Συνελεύσεις.
4. Του Μικτού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου χρέη δε Γραμματέως εκτελεί ο Γενικός Γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Μικτόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τουλάχιστον πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ημίσεως τουλάχιστον του συνόλου των εκπροσώπων των υπό στοιχεία β’ και γ’ της παρ. 2 κατηγοριών, τακτικών μελών. Μη επιτευχθείσης απαρτίας το Μικτόν Συμβούλιον συνέρχεται εκ νέου υποχρεωτικώς εντός δεκαημέρου, οπότε ευρίσκεται εν απαρτία εφ’ όσον παρίσταται τουλάχιστον το 1/2 του συνόλου των μελών αδιακρίτως κατηγοριών προελεύσεως αυτών.
6. Επίσης, παρά τη Ενώσι συνίσταται Διευρυμένον Μικτόν Συμβούλιον έργον του οποίου είναι να εκφέρει γνώμη και συμβουλάς εις το Διοικητικόν Συμβούλιον επί όλων των θεμάτων της Ενώσεωνς.
Το Διευρυμένο Μικτό Συμβούλιον απαρτιζεται:
-εξ όσων αναφέρονται στην παρ. 2α , 2β, 2γ του παρόντος άρθρου,
- εκ των μελών του Πρωτοβαθμίου και Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου,
-εκ των μελών της Εξελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής,
-εκ των εκλεγμένων μελών των Βοηθητικών Επιτροπών,
-εκ των μελών των Διοικήσεων των Ιδρυμάτων,
-εκ των εκλεγμένων εκπροσώπων στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.,
-εκ των εκλεγμένων εκπροσώπων στα όργανα της Ομοσπονδίας.
Το Διευρυμένο Μικτόν Συμβούλιον συγκαλείται από το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως, όταν και όποτε αυτό κρίνει αναγκαίον.
Άρθρο 24
Μικτό Συμβούλιο
1.Εντός της Ένωσης λειτουργεί Μικτό Συμβούλιο έργο του οποίου είναι:
α) Η εκδίκαση των ενστάσεων κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί εγγραφής μελών που υποβάλλονται εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ένωσης.
β) Η σύνταξη εντός των πλαισίων των νόμων και του Καταστατικού των κανονισμών λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, των Πειθαρχικών και του Μικτού Συμβουλίου, όπως και του εσωτερικού Κανονισμού της Ένωσης.
γ) Η έκφραση, μη υποχρεωτική για το Δ.Σ., γνώμης περί της σκοπιμότητας της κήρυξης απεργίας κάθε φορά που τίθεται τέτοιο θέμα, όπως και η οργάνωση και παρακολούθηση της εκτέλεσης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως που σχετίζονται με απεργία.
2. Το Μικτό Συμβούλιο απαρτίζεται.
α) Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Από έναν εκπρόσωπο σε κάθε εργασιακό χώρο από τα τακτικά μέλη της Ένωσης.
γ) Από δύο (2) εκπροσώπους των συνταξιούχων μελών της Ένωσης.
3 α) Ο υπό στοιχείο β’ εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του ορίζεται ανά τριετία βάσει εγγράφου εξουσιοδοτήσεως όλων των σε κάθε εργασιακό χώρο εργαζομένων τακτικών μελών, εξαιρουμένων των δικαιολογημένα κωλυομένων να ασκήσουν το δικαίωμα της εκλογής.
β) Οι υπό στοιχ. γ’ εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους εκλέγονται από τα μέλη της κατηγορίας τους επίσης ανά τριετία ταυτοχρόνως με τον υπό στοιχείο β’ εκπρόσωπο , με μυστική ψηφοφορία, ενεργούμενη στα Γραφεία της Ένωσης υπό την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής που διεξάγει τις τελευταίες αρχαιρεσίες, τηρουμένων κατά την εκλογή των, περί αρχαιρεσιών στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, καταστατικών ορισμών όσο αυτό είναι δυνατό. Η εκλογή θεωρείται έγκυρη εφόσον ψηφίσει το 1/3 των εχόντων δικαίωμα ψήφου. Μη γενομένης απαρτίας καλούνται τα μέλη σε νέα ψηφοφορία εντός 10ημέρου, οπότε δια την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του 1/4 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Εάν δεν υπάρξει πάλι απαρτία καλούνται τα μέλη εντός 10ημέρου και κατά την ίδια διαδικασία κατά την οποία απαιτείται παρουσία του 1/5 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ακριβώς όπως ισχύει για τις Γενικές Συνελεύσεις.
4. Του Μικτού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη δε Γραμματέως εκτελεί ο Γενικός Γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Μικτό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μισών τουλάχιστον εκπροσώπων των υπό στοιχεία β’ και γ’ της παρ. 2 κατηγοριών, τακτικών μελών. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται εκ νέου υποχρεωτικά εντός δεκαημέρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίσταται τουλάχιστον το 1/2 του συνόλου των μελών αδιακρίτως κατηγοριών προελεύσεως αυτών.
6. Επίσης, εντός της Ένωσης συνίσταται Διευρυμένο Μικτό Συμβούλιο έργο του οποίου είναι να εκφέρει γνώμη και συμβουλές στο Διοικητικό Συμβούλιο επί όλων των θεμάτων της Ένωσης.
Το Διευρυμένο Μικτό Συμβούλιο απαρτίζεται:
-εξ όσων αναφέρονται στην παρ. 2α , 2β, 2γ του παρόντος άρθρου,
- από τα μέλη του Πρωτοβαθμίου και Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου,
-από τα μέλη της Εξελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής,
-από τα εκλεγμένα μέλη των Βοηθητικών Επιτροπών,
-από τους εκλεγμένους εκπροσώπους στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.,
-από τους εκλεγμένους εκπροσώπους στα όργανα της Ομοσπονδίας.
Το Διευρυμένο Μικτό Συμβούλιο συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, όταν και όποτε αυτό το κρίνει αναγκαίο. 
 
Άρθρον 25
Γενική Συνέλευσις των Μελών
1. Η Γενική Συνέλευσις απαρτίζεται εκ των τακτικών μελών της Ενώσεως των εκπληρωσάντων μέχρι της ενάρξεως της συνεδριάσεως τας εκ του Καταστατικού προβλεπομένας οικονομικάς υποχρεώσεις των.
Η Γενική Συνέλευσις :
α) Ψηφίζει το Καταστατικόν και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Ενώσεως.
β) Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και της Εφορευτικής Επιτροπής.
γ) Εγκρίνει τον απολογισμόν της οικονομικής διαχειρίσεως και ψηφίζει τον προϋπολογισμόν του επομένου έτους.
δ) Ελέγχει τας πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου
ε) Αποφασίζει περί συγχωνεύσεως ή συνεργασίας της Ενώσεως μετ’ άλλων Ενώσεων, της εισόδου της εις ευρυτέρας επαγγελματικάς οργανώσεις και της τροποποιήσεως του Καταστατικού αυτής.
στ) Αποφασίζει περί κηρύξεως απεργίας.
ζ) Εκδικάζει τας προσφυγάς περί ών το εδάφιον δ’ της παρ. 1 του άρθρου 10.
η) Αποφασίζει, περί της διαλύσεως της Ενώσεως και της διαθέσεως εν τη περιπτώσει ταύτη της περιουσίας αυτής.
θ) Επιλαμβάνεται και αποφασίζει επί ζητημάτων μη υπαγομένων εις την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων οργάνων της Διοικήσεως.
 
Άρθρο 25
Γενική Συνέλευση των Μελών
1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη της Ένωσης που έχουν εκπληρώσει τις προβλεπόμενες από το καταστατικό οικονομικές τους υποχρεώσεις.
2. Η Γενική Συνέλευση:
α) Ψηφίζει το Καταστατικό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Ενώσεως.
β) Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Πειθαρχικών Συμβουλίων , της Εφορευτικής Επιτροπής, του εκπροσώπου στο ΤΣΠΕΑΘ, και στις βοηθητικές επιτροπές.
γ) Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επομένου έτους.
δ) Ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Αποφασίζει σχετικά με την συγχώνευση ή την συνεργασία της Ένωσης με άλλες Ενώσεις, την είσοδό της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις και την τροποποίηση του Καταστατικού της.
στ) Αποφασίζει για την κήρυξη απεργίας.
ζ) Αποφασίζει, περί της διαλύσεως της Ενώσεως και της διαθέσεως σε αυτήν την περίπτωση της περιουσίας αυτής.
η) Επιλαμβάνεται και αποφασίζει επί ζητημάτων μη υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων οργάνων της Διοικήσεως.
 
Άρθρον 26
Σύγκλησις και απαρτία Γενικής Συνελεύσεως
Η Τακτική Γενική Συνέλευσις συγκροτείται εκ των τακτικών μελών της Ενώσεως, συγκαλείται δε τακτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατά μήνα Φεβρουάριον εκάστου έτους προς συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων επί του απολογισμού και έγκρισιν του Προϋπολογισμού του επομένου έτους.
Η έκτακτος Γενική Συνέλευσις συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οσάκις κατά την κρίσιν του επιβάλλεται η σύγκλησις εκ του συμφέροντος της Ενώσεως, ή οσάκις ζητήση τούτο εγγράφως και δια συγκεκριμένα θέματα το 1/5 των τακτικών μελών, των εχόντων εκπληρώσει τας προς την Ένωσιν οικονομικάς υποχρεώσεις των. Εις την περίπτωσιν ταύτην το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως προβή αμελητί εις τας παρά των νόμων και του Καταστατικού προβλεπομένως ενεργείας εις τρόπον ώστε να καταστή δυνατόν να συνέλθη η Γενική Συνέλευσις εντός τριάκοντα (30) ημερών το αργότερον από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως.
Η πρόσκλησις προς συμμετοχήν εις τακτικήν ή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν, υπογραφομένη υπό του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως, απευθύνεται ιδιαιτέρως προς ένα έκαστον των τακτικών μελών και δημοσιεύεται εις τρεις τουλάχιστον πρωϊνάς και μίαν απογευματινήν, ευρύτερον δε κυκλοφορούσας, Αθηναϊκάς εφημερίδας και τοιχοκολλείται εις τα Γραφεία της Ενώσεως και εις τα Γραφεία των Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Αι προσκλήσεις αποστέλλονται και αι δημοσιεύσεις και αι τοιχοκολλήσεις διενεργούνται επτά τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας συγκλήσεως της Συνελεύσεως.
Εις τας προσκλήσεις αναφέρονται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Συνελεύσεως, αν αυτή είναι η πρώτη, η δευτέρα, η τρίτη, ο εις εκάστην περίπτωσιν απαιτούμενος αριθμός παρόντων τακτικών και ταμειακώς εν τάξει μελών δια την ύπαρξιν απαρτίας και τα συζητηθησόμενα θέματα.
Απόφασις Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη επί θέματος, μη αναγραφομένου εις την Ημερησίαν διάταξιν αυτής είναι άκυρος, εκτός εάν η Γενική Συνέλευσις δι’ αποφάσεως αυτής λαμβανομένης δια της απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων αποφασίση την συζήτησιν επί σοβαρού και επείγοντος θέματος, μη αναγραφομένου εις την ημερησίαν διάταξιν, η επί του οποίου όμως συζήτησις δεν δύναται να διαρκέση πέραν των δεκαπέντε λεπτών. Αποκλείεται η συζήτησις προτάσεως μομφής κατά του Δ.Σ. μη αναγεγραμμένη εις την ημερησίαν διάταξιν.
Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία εφ’ όσον παρίσταται το 1/3 των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών.
Μη γενομένης απαρτίας εις την πρώτην Συνέλευσιν καλείται κατά την αυτήν διαδικασίαν νέα τοιαύτη με τα αυτά θέματα εντός 10ημέρου, ότε, δια την ύπαρξιν απαρτίας, απαιτείται η παρουσία του1/4 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.
Εάν δεν ήθελεν ευρεθή εν απαρτία και η δευτέρα Συνέλευσις, καλείται τρίτη εντός 10ημέρου και κατά την αυτήν διαδικασίαν, καθ’ ήν απαιτείται παρουσία του 1/5 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.
6.α) Δια τας περιπτώσεις αναθεωρήσεως, τροποποιήσεως, ή ανασυντάξεως, ή κωδικοποιήσεως του Καταστατικού, εκτός των άρθρων 2 και 3 απαιτείται παρουσία εις την ειδικώς επί τω σκοπώ τούτω συγκαλουμένην Γενικήν Συνέλευσιν, τουλάχιστον των 3/5 (τριών πέμπτων) των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, αι δε κατ’ αυτάς λαμβανόμεναι αποφάσεις είναι έγκυροι εφ’ όσον συγκεντρώσουν πλειοψηφία 3/4 (τριών τετάρτων) του αριθμού των παρόντων.
β) Δια τας περιπτώσεις αναθεωρήσεως, τροποποιήσεως, ή ανασυντάξεως των άρθρων 2 και 3 του Καταστατικού απαιτείται παρουσία εις την ειδικώς επί τω σκοπώ τούτω συγκαλουμένην Γενικήν Συνέλευσιν, τουλάχιστον των 3/5 (τριών πέμπτων) των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, αι δε κατ’ αυτάς λαμβανόμεναι αποφάσεις είναι έγκυροι εφ’ όσον συγκεντρώσουν την πλειοψηφίαν των 9/10 (εννέα δεκάτων) του αριθμού των παρόντων.
γ) Δια τας περιπτώσεις διαλύσεως της Ενώσεως απαιτείται παρουσία εις την ειδικώς επί τω σκοπώ τούτω συγκαλουμένην Γενικήν Συνέλευσιν, τουλάχιστον των 4/5 (τεσσάρων πέμπτων) των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, αι δε κατ’ αυτάς λαμβανόμεναι αποφάσεις είναι έγκυροι εφ’ όσον συγκεντρώσουν την πλειοψηφίαν των 3/4 (τριών τετάρτων) του αριθμού των παρόντων.
δ) Το Άρθρο 31 ως προς τα ποσοστά ανά κατηγορίαν της απαιτουμένης παρουσίας και πλειοψηφίας δια την ανασύνταξιν, τροποποίησιν, αναθεώρησιν ή κωδικοποίησιν του Καταστατικού προσαρμόζονται συμφώνως με τα ποσοστά ανά κατηγορίαν του παρόντος Άρθρου 26 παρ. 6 α και β.
Κατά την αυτήν έννοιαν το Άρθρο 32 ως προς τα ποσοστά και μόνο της απαιτουμένης παρουσίας και πλειοψηφίας για την διάλυσιν της Ενώσεως προσαρμόζεται συμφώνως με τα ποσοστά του παρόντος Άρθρου 26 παρ. 6 γ.
Άρθρο 26
Σύγκληση και απαρτία Γενικής Συνελεύσης
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκροτείται εκ των τακτικών μελών της Ένωσης, συγκαλείται δε τακτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο το μήνα Απρίλιο κάθε έτους προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά που κατά την κρίση του, για το συμφέρον της Ένωσης, επιβάλλεται η σύγκληση ή κάθε φορά που το ζητήσει εγγράφως και για συγκεκριμένα θέματα το 1/6 των τακτικών μελών, που έχουν εκπληρώσει τις προς την Ένωση οικονομικές υποχρεώσεις τους. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμέσως στις προβλεπόμενες στο καταστατικό ενέργειες ώστε να συνέλθει η Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών το αργότερο από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Η πρόσκληση για συμμετοχή σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, και δημοσιεύεται σε τρεις τουλάχιστον πρωινές και μία απογευματινή, ευρείας κυκλοφορίας, εφημερίδες της Αθήνας και τοιχοκολλείται στα Γραφεία της Ένωσης και στα Γραφεία των Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Οι δημοσιεύσεις και οι τοιχοκολλήσεις διενεργούνται επτά τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας σύγκλησης της Συνέλευσης.
Στις προσκλήσεις αναφέρονται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Συνέλευσης, αν αυτή είναι η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, ο σε κάθε περίπτωση απαιτούμενος αριθμός παρόντων τακτικών και ταμειακώς εν τάξει μελών για την ύπαρξη απαρτίας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται για θέμα που δεν αναγράφεται στην Ημερησία διάταξη αυτής είναι άκυρη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αποφασίσει τη συζήτηση για σοβαρό και επείγον θέμα, που δεν αναγράφεται στην ημερησία διάταξη, η επί του οποίου όμως συζήτηση δεν δύναται να διαρκέσει περισσότερο από τριάντα (30) λεπτά. Αποκλείεται η συζήτηση προτάσεως μομφής κατά του Δ.Σ. αν δεν αναγράφεται στην ημερησία διάταξη.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίσταται το 1/3 των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών.
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση καλείται κατά την ίδια διαδικασία νέα συνέλευση με τα ίδια θέματα εντός 10ημέρου, οπότε, για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία του 1/4 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία και στην δεύτερη Συνέλευση, καλείται τρίτη, εντός 10ημέρου και κατά την ίδια διαδικασία, εις την οποία απαιτείται παρουσία του 1/6 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.
6.α) Για τις περιπτώσεις αναθεώρησης, τροποποίησης, ή ανασύνταξης, ή κωδικοποίησης του Καταστατικού, εκτός των άρθρων 2 και 3 απαιτείται παρουσία, στην ειδικά για τον σκοπό αυτό συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον των 1/3 (ένα τρίτο) των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, οι δε αποφάσεις που λαμβάνονται σε τέτοιες συνελεύσεις είναι έγκυρες εφ’ όσον συγκεντρώσουν πλειοψηφία 1/2 (ενα δεύτερο) του αριθμού των παρόντων.
β) Για τις περιπτώσεις αναθεώρησης, τροποποίησης, ή ανασύνταξης των άρθρων 2 και 3 του Καταστατικού απαιτείται παρουσία, στην ειδικά για τον σκοπό αυτό συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον των 1/3 (ένα τριτο) των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, οι αποφάσεις δε που λαμβάνονται σε αυτές είναι έγκυρες εφ’ όσον συγκεντρώσουν την πλειοψηφία των 6/10 (έξη δεκάτων) του αριθμού των παρόντων.
γ) Για τις περιπτώσεις διάλυσης της Ένωσης απαιτείται παρουσία στην ειδικά για τον σκοπό αυτό συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον των 4/5 (τεσσάρων πέμπτων) των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, οι αποφάσεις δε που λαμβάνονται σε αυτές είναι έγκυρες εφ’ όσον συγκεντρώσουν την πλειοψηφία των 9/10 (εννέα δεκάτων) του αριθμού των παρόντων.
δ) Το Άρθρο 31 ως προς τα ποσοστά ανά κατηγορία της απαιτουμένης παρουσίας και πλειοψηφίας για την ανασύνταξη, τροποποίηση, αναθεώρηση ή κωδικοποίηση του Καταστατικού προσαρμόζονται σύμφωνα με τα ποσοστά ανά κατηγορία του παρόντος Άρθρου 26 παρ. 6 α και β.
Κατά την αυτήν έννοια το Άρθρο 32 ως προς τα ποσοστά και μόνο της απαιτουμένης παρουσίας και πλειοψηφίας για τη διάλυση της Ένωσης προσαρμόζεται σύμφωνα με τα ποσοστά του παρόντος Άρθρου 26 παρ. 6 γ. 
 
Άρθρον 27
Τρόπος Λήψεως Αποφάσεων
Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ενώσεως.
Αι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται δι’ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων εν τη Συνελεύσει μελών και εχόντων δικαίωμα ψήφου.
Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται είτε δι’ ανατάσεως της χειρός είτε δια μυστικής ή φανεράς ψηφοφορίας διενεργουμένης δι’ ονομαστικής κλήσεως, ουδέποτε όμως δια βοής.
Αποφάσεις Γενικής Συνελεύσεως αναφερόμεναι εις αρχαιρεσίας, εκλογήν συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης, έγκρισιν λογοδοσίας, κήρυξιν απεργίας, εκλογήν αντιπροσώπων εις Ένωσιν, επιβολήν εκτάκτων εισφορών, αλλαγήν επωνυμίας, καθορισμόν του επαγγέλματος ή της απασχολήσεως, τροποποίησιν του Καταστατικού, συνεργασίαν μετ’ άλλων Ενώσεων, είσοδον εις ευρυτέρας επαγγελματικάς οργανώσεις, λαμβάνονται εγκύρως μόνον δια μυστικής ψηφοφορίας.
Άρθρο 27
Τρόπος Λήψεως Αποφάσεων
1. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης.
2. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη Συνέλευση μελών και εχόντων δικαίωμα ψήφου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε δι’ ανατάσεως της χειρός είτε δια μυστικής ή φανερής ψηφοφορίας που διενεργείται με ονομαστική κλήση, ουδέποτε όμως δια βοής.
4. Αποφάσεις Γενικής Συνελεύσεως αναφερόμενες σε αρχαιρεσίας, εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, κήρυξη απεργίας, εκλογή αντιπροσώπων εις Ένωση, επιβολή εκτάκτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας, καθορισμό του επαγγέλματος ή της απασχολήσεως, τροποποίηση του Καταστατικού, συνεργασία με άλλες Ενώσεις, είσοδο σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις, λαμβάνονται έγκυρα μόνον με μυστική ψηφοφορία. 
 
Άρθρον 28
Αρχαιρεσίαι
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι διετής.
α) Αι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως εις την Γραμματείαν της Ενώσεως πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της διενεργείας των αρχαιρεσιών.
β) Ομού μετά της υποψηφιότητος υποβάλλεται υπεύθυνος δήλωσις κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» διαλαμβάνουσα : 1) ότι ο υποψήφιος απασχολείται εις τας κατά το άρθρον 2 του καταστατικού εργασίας ή απέχει, τούτων ένεκεν : α) ασθενείας, ανεργίας, ή στρατεύσεως, β) απεργίας ή ανταπεργίας, γ) επισχέσεως της εργασίας, δ) υπερημερίας του εργοδότου, ε) αδείας μετά ή άνευ αποδοχών μέχρις ενός έτους, στ) μετεκπαιδεύσεως και ζ) προσκαίρου αναλήψεως ετέρας εργασίας, μέχρι τριών μηνών και 2) ότι δεν τελεί, αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, εν στερήσει των πολιτικών αυτού δικαιωμάτων, ουδέ έχει καταδικασθή αμετακλήτως επί προδοσία, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, δωροδοκία, λιποταξία, παραχαράξει, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβιάσει, εγκλήματι κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμισει, εμπορία ναρκωτικών, εφ’ όρου ζωής, πλην αν τύχη αποκαταστάσεως, επί ενεργώ συμμετοχή εις κόμμα, οργάνωσιν, σωματείον ή ένωσιν, σκοπός των οποίων είναι η διάδοσις και εφαρμογή ιδεών τεινουσών εις ανατροπήν του κρατούντος πολιτεύματος ή του κοινωνικού καθεστώτος ή εις απόσπασιν μέρους της Επικρατείας, εφ’ όρου ζωής.
Τρεις τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ των Αρχαιρεσιών αι υποψηφιότητες διαβιβάζονται προς την Εφορευτικήν Επιτροπήν ήτις ελέγχουσα το έγκυρον της υποβολής αυτών προβαίνει εις την ανακήρυξιν των υποψηφίων και γνωστοποιεί τον κατάλογον των υποψηφίων ως και το πρόγραμμα των αρχαιρεσιών δια τοιχοκολλήσεως εις τα Γραφεία της Ενώσεως και εις τα Γραφεία των Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.
Κατά τας αρχαιρεσίας τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων καταχωρίζονται κατ’ αλφαβητικήν σειράν και κατά κατηγορίας αξιωμάτων εις το αυτό ψηφοδέλτιον. Προκειμένου περί των υποψηφίων δια το Διοικητικόν Συμβούλιον γίνεται διάκρισις.
Άρθρο 28
Αρχαιρεσίαι
1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι τριετής.
Η εκλογή των οργάνων της Ένωσης γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής και οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου, της εξελεγκτικής επιτροπής, των μελών των πειθαρχικών συμβουλίων και των αντιπροσώπων της σε άλλες Ενώσεις κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών, και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
2. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στην Γραμματεία της Ένωσης πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την διενέργεια των αρχαιρεσιών.
3.Τρεις τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ των Αρχαιρεσιών οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή η οποία, αφού ελέγξει το έγκυρο της υποβολής τους, προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων και γνωστοποιεί τον κατάλογο των υποψηφίων όπως και το πρόγραμμα των αρχαιρεσιών με τοιχοκόλληση στα Γραφεία της Ένωσης και στα Γραφεία των Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.
4. Κατά τις αρχαιρεσίες τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων καταχωρίζονται κατ’ αλφαβητική σειρά και κατά κατηγορία αξιωμάτων στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Όσον αφορά τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται διάκριση.
 
 
 
 
 
Άρθρον 29
Εφορευτική Επιτροπή
Αι αρχαιρεσίαι και εκλογαί δια την ανάδειξιν των συλλογικών οργάνων της Ενώσεως, των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των αντιπροσώπων αυτής εις άλλας Ενώσεις διεξάγονται υπό την εποπτείαν τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ής τα μεν δύο μέλη εκλέγονται μετ’ ισαρίθμων αναπληρωματικών υπό της Γενικής Συνελεύσεως το δε τρίτον ορίζεται εκ δικαστών παρά του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών τη αιτήσει του Δ.Σ. της Ενώσεως.
Της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει ο δικαστής. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμοδία δια την εποπτείαν των αρχαιρεσιών, των διενεργουμένων καθ’ όλην την διάρκειαν της διετούς θητείας αυτής.
Υπό της Διοικήσεως της Ενώσεως παραδίδεται εις την Εφορευτικήν Επιτροπήν κατάλογος εις διπλούν των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, περιλαμβάνων : α) το ονοματεπώνυμον αυτών, β) την διεύθυνσιν κατοικίας, γ) τον αριθμόν του δελτίου ταυτότητος εκάστου μέλους, και δ) τας συνδρομάς τας οποίας κατέβαλε.
3. Περί της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και του αποτελέσματος αυτών η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικόν, εις ό επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των ψηφισάντων μελών. Το πρακτικόν, υπογραφόμενον υπό πάντων των μελών της Επιτροπής, παραδίδεται υπό του Προέδρου αυτής εις την Διοίκησιν της Ενώσεως.
4. Αντίγραφον του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής χορηγείται υποχρεωτικώς υπό της Διοικήσεως της Ενώσεως εις παν μέλος εντός τριών ημερών από της υποβολής της περί τούτου αιτήσεως.
5. Το Διοικητικόν Συμβούλιον και η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούνται να θέτουν εις την διάθεσιν του αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής, πάντα τα στοιχεία και να παρέχουν πάσαν συνδρομήν προς εκπλήρωσιν του κατ’ τ’ ανωτέρω έργου αυτού.
Άρθρο 29
Εφορευτική Επιτροπή
Οι αρχαιρεσίες και εκλογές για την ανάδειξη των συλλογικών οργάνων της Ένωσης, των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων, των βοηθητικών επιτροπών και των αντιπροσώπων της σε άλλες Ενώσεις διεξάγονται υπό την εποπτεία πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής της οποίας τα μεν τέσσερα μέλη εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωματικούς από τη Γενική Συνέλευση, το δε πέμπτο ορίζεται μεταξύ των αλφαβητικά εγγεγραμμένων σε κατάλογο δικαστών, από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν αιτήσεως του Δ.Σ. της Ένωσης.
Της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει ο δικαστής. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια για την εποπτεία των αρχαιρεσιών, που διενεργούνται καθ’ όλη την διάρκεια της τριετούς θητείας της.
Από την Διοίκηση της Ένωσης παραδίδεται στην Εφορευτική Επιτροπή κατάλογος εις διπλούν των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών που περιλαμβάνει: α) το ονοματεπώνυμό τους, β) τη διεύθυνση κατοικίας, γ) τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας εκάστου μέλους, και δ) τις συνδρομές τις οποίες κατέβαλε.
3. Σχετικά με την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και του αποτελέσματός τους η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις το οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των ψηφισάντων μελών. Το πρακτικό, υπογραφόμενο από όλα τα μέλη της Επιτροπής, παραδίδεται από τον Πρόεδρο της στην Διοίκηση της Ένωσης.
4. Αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής χορηγείται υποχρεωτικά από την Διοίκηση της Ενώσεως σε κάθε μέλος εντός τριών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
 
 
Άρθρον 30
Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών
 
1. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από την Γραμματείαν της Ενώσεως την σφραγίδα αυτής, την ψηφοδόχον, ήν ελέγχει και σφραγίζει, το Μητρώον και τον κατά το προηγούμενον άρθρον ονομαστικόν κατάλογον των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.
Μονογράφει και σφραγίζει έκαστον ψηφοδέλτιον και κηρύσσει περί ώραν 9ην π.μ. της ημέρας της ψηφοφορίας την έναρξιν αυτής.
2. Προκειμένου περί αρχαιρεσιών το ψηφοδέλτιον περιλαμβάνει κεχωρισμένως τα ονόματα των υποψηφίων δια το Διοικητικόν Συμβούλιον, τα ονόματα των υποψηφίων μελών δια τα Πειθαρχικά Συμβούλια και τα της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Άπαντας οι υποψήφιοι, πλην των δια την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν και τα Πειθαρχικά Συμβούλια, τοιούτων, δι’ ούς ισχύουν τα εν άρθροις 19 και 20 οριζόμενα, δέον να έχουν συμπληρώσει τριετίαν από της κτήσεως της ιδιότητός των ως τακτικών μελών της Ενώσεως.
4. Τα δικαιούμενα ψήφου μέλη εισέρχονται εις την αίθουσαν της ψηφοφορίας τμηματικώς ανά πέντε, παραλαμβάνουν παρά της Εφορευτικής Επιτροπής ανά έν ψηφοδέλτιον και φάκελλον, αποσύρονται εις χώρον διασκευασμένον καταλλήλως δια την τήρισιν της μυστικότητος της ψηφοφορίας και θέτουν παραπλεύρως του ονόματος των υποψηφίων της προτιμήσεώς των σταυρόν δια μελάνης ή μελανής μολυβδίδος. Εν συνεχεία θέτουν το ψηφοδέλτιον εντός του φακέλλου και αφού σφραγίσουν τούτον τον ρίπτουν εντός της ψηφοδόχου μεθ’ ό υπογράφουν το βιβλίον ψηφισάντων και αποχωρούν της αιθούσης.
5. Η ψηφοφορία διαρκεί μέχρι της δύσεως του ηλίου, παρατεινομένη και πέραν ταύτης μέχρις εξαντλήσεως, του αριθμού των προσελθόντων ήδη και αναμενόντων να ψηφίσουν μελών, μεθ’ ό η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει περαιωμένην την ψηφοφορίαν και προβαίνει εις την διαλογήν.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει εν πρώτοις εις την μέτρησιν των φακέλλων. Εάν ευρεθούν ολιγώτεροι φάκελλοι του αριθμού των ψηφισάντων ουδέν ζήτημα γεννάται. Εάν ευρεθούν περισσότεροι ο αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής αφαιρεί κατά τύχην τους πλεονάζοντας και καταστρέψει τούτους χωρίς να τους αποσφραγίση.
7. Ακολούθως ανοίγονται οι φάκελλοι, αριθμούνται κατά σειράν αποσφραγίσεως τα ψηφοδέλτια και αναγράφεται εφ’ εκάστου τούτων ολογράφως δι’ ερυθράς μελάνης υπό του αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής ο αριθμός των επ’ αυτού υπαρχόντων σταυρών προτιμήσεως. Εάν εις τον αυτόν φάκελλον ευρεθούν πλείονα του ενός ψηφοδέλτια, άπαντα ταύτα θεωρούνται άκυρα, γινομένης επ’ αυτών σχετικής σημειώσεως υπό του αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής υπογραφομένης υπό του ιδίου.
8. Επίσης άκυρα κηρύσσονται υπό της Εφορευτικής Επιτροπής τα ψηφοδέλτια άτινα φέρουν διακριτικά σημεία κατά τρόπον παραβιάζοντα, κατά την κρίσιν της, το απόρρητον της ψηφοφορίας, ως και τα μη μονογεγραμμένα υπ’ αυτής ψηφοδέλτια. Τα άκυρα ψηφοδέλτια υπολογίζονται δια την εξεύρεσιν του αριθμού των παρόντων και ψηφισάντων.
Εν συνεχεία η Εφορευτική Επιτροπή σημειοί επί καταστάσεως περιεχούσης τα ονόματα των υποψηφίων τους σταυρούς προτιμήσεως ούς έλαβεν έκαστος εξ αυτών δια της αναγραφής του αύξοντος αριθμού του ψηφοδελτίου εις ό αναγράφεται ο σταυρός. Βάσει του αριθμού των σταυρών προτιμήσεως ούς έλαβεν έκαστος υποψήφιος η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει εις την ανακήρυξιν των επιτυχόντων και των αναπληρωματικών αυτών εκ των επιλαχόντων βάσει των ληφθέντων παρ’ εκάστου τούτων σταυρών προτιμήσεως. Ο αριθμός των αναπληρωματικών είναι ίσος των τακτικών, προκειμένου περί των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τρεις δε δια το Διοικητικόν Συμβούλιον.
Θεωρούνται επιτυχόντες και εκλέγονται οι συγκεντρώσαντες τον μεγαλύτερον αριθμόν σταυρών προτιμήσεως, αναπληρωματικοί δε οι μετ’ αυτούς κατά σειράν επιτυχίας ερχόμενοι. Εν ισοψηφία διενεργείται κλήρωσις υπό της Εφορευτικής Επιτροπής παρουσία των ισοψηφισάντων.
Άρθρον 30
Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών
 
1. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από τη Γραμματεία της Ένωσης τη σφραγίδα αυτής, την ψηφοδόχο, την ελέγχει και σφραγίζει, το Μητρώο και τον κατά το προηγούμενον άρθρο ονομαστικό κατάλογο των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.
Μονογράφει και σφραγίζει έκαστο ψηφοδέλτιο και κηρύσσει την 9η π.μ. της ημέρας της ψηφοφορίας την έναρξη αυτής.
2. Προκειμένου περί αρχαιρεσιών το ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού υποψηφίων περιλαμβάνει ξεχωριστά τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο, τα ονόματα των υποψηφίων μελών για τα Πειθαρχικά Συμβούλια και τα ονόματα των μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή και των βοηθητικών επιτροπών.
3. Τα δικαιούμενα ψήφου μέλη εισέρχονται στην αίθουσα της ψηφοφορίας τμηματικώς ανά πέντε, παραλαμβάνουν από την Εφορευτική Επιτροπή από ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και φάκελο, αποσύρονται σε χώρο διασκευασμένο κατάλληλα για την τήρηση της μυστικότητας της ψηφοφορίας και θέτουν παραπλεύρως του ονόματος των υποψηφίων της προτιμήσεώς τους σταυρό με μαύρο στυλό. Εν συνεχεία θέτουν το ψηφοδέλτιο εντός του φακέλου και αφού τον σφραγίσουν τον ρίχνουν εντός της ψηφοδόχου. Κατόπιν υπογράφουν το βιβλίο ψηφισάντων και αποχωρούν από την αίθουσα.
5. Η ψηφοφορία διαρκεί μέχρι την δύση του ηλίου, παρατείνεται δε και πέραν αυτής μέχρις εξαντλήσεως του αριθμού των προσελθόντων ήδη και αναμενόντων να ψηφίσουν μελών, μετά την οποία η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει περαιωμένη την ψηφοφορία και προβαίνει στην διαλογή.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει κατ’ αρχήν στη μέτρηση των φακέλων. Εάν βρεθούν λιγότεροι φάκελοι του αριθμού των ψηφισάντων δε γεννάται ζήτημα. Εάν βρεθούν περισσότεροι ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής αφαιρεί τυχαία τους πλεονάζοντες φακέλους και τους καταστρέφει χωρίς να τους αποσφραγίσει.
7. Κατόπιν ανοίγονται οι φάκελοι, αριθμούνται κατά σειρά αποσφράγισης τα ψηφοδέλτια και αναγράφεται σε καθένα από αυτούς ολογράφως με κόκκινη μελάνη από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που τέθηκαν επάνω του. Εάν στον ίδιο φάκελο βρεθούν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια, όλα τους θεωρούνται άκυρα και τίθεται επάνω τους σχετική σημείωση από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής που υπογράφεται από τον ίδιο.
8. Επίσης άκυρα κηρύσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια τα οποία φέρουν διακριτικά σημεία κατά τρόπον που παραβιάζει, κατά την κρίση της, το απόρρητο της ψηφοφορίας, όπως και τα μη μονογραμμένα από αυτή ψηφοδέλτια. Τα άκυρα ψηφοδέλτια υπολογίζονται για την εύρεση του αριθμού των παρόντων και ψηφισάντων.
Εν συνεχεία η Εφορευτική Επιτροπή σημειώνει σε κατάσταση που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων ανά συνδυασμό τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε ο καθένας από αυτούς δια της αναγραφής του αύξοντα αριθμού του ψηφοδελτίου στο οποίο αναγράφεται ο σταυρός. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής, ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.
Το πηλίκο αυτής, της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος,
αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που
δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα ή έχουν εκλέξει ένα αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
 Βάσει του αριθμού των σταυρών προτίμησης, τους οποίους έλαβαν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού ή κάθε μεμονωμένος υποψήφιος , η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην ανακήρυξη των επιτυχόντων και των αναπληρωματικών τους εκ των επιλαχόντων βάσει του αριθμού των ληφθέντων από τον καθένα τους σταυρών προτίμησης. Ο αριθμός των αναπληρωματικών είναι ίσος των τακτικών,
Θεωρούνται επιτυχόντες και εκλέγονται οι συγκεντρώσαντες τον μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης, αναπληρωματικοί δε οι μετά από αυτούς κατά σειράν επιτυχίας ερχόμενοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή παρουσία των ισοψηφισάντων. 
 
Άρθρον 31
Ανασύνταξις – Τροποποίησις Καταστατικού
Το παρόν Καταστατικόν δύναται να ανασυνταχθή ή τροποποιηθή μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/3 των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών.
Η πρότασις δέον όπως αναφέρηται κεχωρισμένως εις έκαστον άρθρον ούτινος ζητείται η τροποποίησις και να είναι σαφής και ητιολογημένη.
Η Γενική Συνέλευσις καλείται και συνέρχεται εις την περίπτωσιν ταύτην εντός τριάκοντα ημερών από της προτάσεως κατά τα εν άρθρω 27 παρ. 4 οριζόμενα και ευρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 6α και 6β.
Εν μη επιτεύξει της ως άνω πλειοψηφίας η πρότασις θεωρείται απορριφθείσα, δυναμένη να υποβληθή εκ νέου μόνον μετά πάροδον έτους από της ημερομηνίας υποβολής της αρχικής προτάσεως.
Άρθρο 31
Ανασύνταξη – Τροποποίηση Καταστατικού
Το παρόν Καταστατικό δύναται να ανασυνταχθεί ή τροποποιηθεί μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/5 των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών.
Η πρόταση πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά για κάθε άρθρο του οποίου ζητείται η τροποποίηση και να είναι σαφής και αιτιολογημένη.
Η Γενική Συνέλευση καλείται και συνέρχεται στην περίπτωσιν αυτή εντός τριάκοντα ημερών από της προτάσεως κατά τα στο άρθρο 27 παρ. 4 οριζόμενα και βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 6α και 6β.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της ως άνω πλειοψηφίας η πρόταση θεωρείται απορριφθείσα και μπορεί να υποβληθεί εκ νέου μόνον μετά την πάροδο έτους από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής πρότασης. 
 
Άρθρον 32
Διάλυσις
Διάλυσις της Ενώσεως αποφασίζεται δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της Ενώσεως.
Διαλυομένης της Ενώσεως η περιουσία αυτής εκκαθαριζομένη παρ’ εκκαθαριστών διοριζομένων παρά της Γενικής Συνελεύσεως περιέρχεται εις το Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης .
Άρθρο 32
Διάλυση
Διάλυση της Ένωσης αποφασίζεται δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της.
Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης η περιουσία αυτής, αφού εκκαθαριστεί από εκκαθαριστές που διορίζονται προς τούτο από την Γενική Συνέλευση, περιέρχεται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
 
Άρθρον 33
Σφραγίς
Η Ένωσις έχει ιδίαν σφραγίδα στρογγυλήν φέρουσαν κύκλω τας λέξεις «Ένωσις Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών» και το έτος ιδρύσεώς της.
 
Άρθρο 33
Σφραγίδα
Η Ένωση έχει δική της σφραγίδα, στρογγυλή, φέρουσα κυκλικά τις λέξεις «Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων, Ραδιοφωνικών Και Τηλεοπτικών Σταθμών Αθηνών» και το έτος ιδρύσεώς της.
 
Άρθρον 34
Μεταβατική Διάταξις
Δια την εφαρμογήν της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος καθ’ όν μέλος της Ενώσεως διέκοψε την εργασίαν του εις ημερησίαν εφημερίδα των Αθηνών κατά την πενταετίαν από 21.4.67 μέχρι 20.4.72 συνεπεία του κατά το άνω χρονικόν διάστημα περιορισμού των εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων Αθηνών.
Άρθρο 34
Μεταβατική Διάταξη
Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος δεν λαμβάνεται υπ’ όψη ο χρόνος κατά τον οποίο μέλος της Ένωσης διέκοψε την εργασία του σε ημερησία εφημερίδα της Αθήνας κατά την πενταετία από 21.4.67 μέχρι 20.4.72 συνεπεία του κατά το άνω χρονικό διάστημα περιορισμού των εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων Αθηνών.
 

Καταστατικό της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.