ΑΝΤΙΘΕΤΗ Η ΕΠΗΕΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.

Αθήνα 23 Μαρτίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

                   Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΗΕΑ, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην επιχειρούμενη κατάργηση των Δημοτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών με το άρθρο 11 του πολυνομοσχεδίου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

Και τούτο διότι εκτός από τον κοινωνικό, πολιτιστικό και επικοινωνιακό –με την έννοια της άμεσης πληροφόρησης και του διαλόγου μεταξύ της δημοτικής αρχής και των δημοτών– σκοπό, που επιτελούν οι δημοτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, δημιουργείται ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα αναφορικά με το εργαζόμενο σε αυτούς προσωπικό (δημοσιογράφοι, τεχνικοί, διοικητικοί).

          Με τη διάταξη αυτή μέχρι 31/12/2012 δίδεται η δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια διάλυσης με απόφασή τους των υφισταμένων Δημοτικών επιχειρήσεων, και η μεταφορά όλου ή μέρους του προσωπικού αυτών σε υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή ΝΠΔΔ ανάλογα με τις ανάγκες τους.

       Και ναι μεν προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πλην όμως:

·         Η μεταφορά δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική για το Δημοτικό Συμβούλιο.

·         Δεν προσδιορίζει αν αφορά όλο το προσωπικό ή μέρος του προσωπικού.

·         Δεν προσδιορίζει ποιο θα είναι το μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς του μεταφερομένου προσωπικού. Από το όλο κείμενο όμως της διάταξης δίδεται η εντύπωση ότι το εν λόγω προσωπικό εξομειούται ως προς το μισθολογικό και ασφαλιστικό μέρος με τους λοιπούς δημοτικούς υπαλλήλους.

·         Παραγνωρίζεται η ιδιομορφία των ειδικοτήτων αντίστοιχες των οποίων δεν υπάρχουν στον Δήμο π.χ δημοσιογράφοι, τεχνικοί ραδιοφώνου και τηλεόρασης.

·         Δεν υπάρχει αναφορά στην τύχη του μη μεταφερομένου προσωπικού.

                       Εκτός από την κατηγορηματική άρνησή μας στη μεθόδευση κατάργησης των δημοτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών που επιχειρείται, ειδικά για το θέμα της μεταφοράς του προσωπικού, πάγια είναι η θέση μας, ότι το προσωπικό αυτό τοποθετείται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες με την ιδιότητα του και σε κάθε περίπτωση ισχύουν γι’ αυτό οι όροι αμοιβής και εργασίας που αναφέρονται στην ΣΣΕ στην οποία υπάγονταν, η δε ασφάλισή τους εξακολουθεί να γίνεται στον φορέα ασφάλισης στον οποίο ασφαλίζονται μέχρι σήμερα.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Posted on Thursday, March 22, 2012 (Archive on Thursday, March 29, 2012)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share