ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα τακτικά μέλη της Ε.Π.Η.Ε.Α. παρακαλείστε να προσκομίσετε στη Γραμματεία της Ένωσης, την ταυτότητα μέλους, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2013, προκειμένου να τις συγκεντρώσουμε και τις αποστείλουμε στο Υπουργείο Οικονομικών για να λάβουν θεώρηση για το νέο έτος.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Posted on Sunday, January 13, 2013 (Archive on Sunday, January 20, 2013)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share