ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ. ΕΠΗΕΑ

 

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 13ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005
ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ
Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ
Εισηγητής: Μάρκος Γκανάς, Πρόεδρος Δ.Σ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΠΗΕΑ πραγματοποιείται σε μια δύσκολη περίοδο για τον κλάδο μας.
Το πέρασμα στην ΟΝΕ και η διαδικασία της Παγκοσμιοποίησης δημιουργεί τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και εντάσεις.
Όλοι είμαστε μάρτυρες του φαινομένου της μετάλλαξης του εργασιακού περιβάλλοντος.
- Οι αλλαγές στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο, η αντικατάσταση της μορφής των επιχειρήσεων και των παραδοσιακών εκδοτών με νέους επιχειρηματίες, ποικίλων και πολλαπλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
- Ο φιλελευθερισμός που θέλει τους εργαζόμενους να εργάζονται περισσότερο, να αμείβονται λιγότερο και να απολύονται ευκολότερα.
- Οι αναδιαρθρώσεις στις ιδιοκτησίες των Μ.Μ.Ε., που φέρνουν τους εργαζόμενους αντιμέτωπους με το κλείσιμο επιχειρήσεων, τις ομαδικές απολύσεις, τη γενίκευση των ελαστικών μορφών εργασίας, την επίθεση στις αμοιβές και την υπεξαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών.
- Το χαώδες θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα ΜΜΕ δεν εξασφαλίζει την δημοκρατική ενημέρωση, την ποιότητα της ψυχαγωγίας, την διαφάνεια της ιδιοκτησίας, τις θέσεις εργασίας και την καταβολή των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων.
- Η απορύθμιση της αγοράς εργασίας και η καταστρατήγηση των εργασιακών και ασφαλιστικών κεκτημένων του Κλάδου από επιχειρηματίες της ενημέρωσης που επιρροή τους στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας συντελούν στην υποβάθμιση της ενημέρωσης, στην εμπορευματοποίηση της είδησης και του ευτελισμού της ενημέρωσης.
- Η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, η νομιμοποίηση ελαστικών μορφών απασχόλησης και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου καθορίζουν ένα εργασιακό περιβάλλον εχθρικό και εξοντωτικό για όλους τους εργαζόμενους στον Τύπο και γενικότερα σε όλα τα ΜΜΕ.
- Η ανεστραμμένη σχέση μεγάλης προσφοράς και ζήτησης οδηγεί εκατοντάδες συναδέλφους μας να παρέχουν υπέρ-εργασία χωρίς αμοιβή.
- Η μη εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η απαξίωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τους επιχειρηματίες του Τύπου και των ΜΜΕ αποτελούν πλέον σύνηθες φαινόμενο.
Οι ταχύτατες αυτές αλλαγές δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού και πελατειακής περιχαράκωσης των όποιων αντιπαραθέσεων, και ενδοπαραταξιακών συγκρούσεων. Απαιτούν να εντείνουμε όλοι μαζί την προσπάθεια για έγκαιρες, σχεδιασμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα του εργασιακού και κοινωνικού γίγνεσθαι.
Η ενότητα, η ταξική πάλη και ο συντονισμός δράσης όλων των εργαζομένων στο χώρο της ενημέρωσης αποτελούν προϋπόθεση για την περιφρούρηση των εργασιακών και ασφαλιστικών κεκτημένων.
Με δεδομένες τις παραπάνω διαπιστώσεις και εκτιμήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις αρχαιρεσίες στις 20 Μαΐου 2004 συγκέντρωσε την προσοχή του στα παρακάτω ζητήματα που επειγόντως έπρεπε να αντιμετωπισθούν και να δρομολογηθούν λύσεις.
1. Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
α. Πρώτο μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ), η οποία έπρεπε να είχε υπογραφεί στις αρχές του 2004, αλλά καθυστερούσε αδικαιολόγητα. Το πλαίσιο διεκδίκησης για όλες τις συνεργαζόμενες επαγγελματικές Ενώσεις του Τύπου καθορίστηκε σε συνεργασία με τη Διασωματειακή Επιτροπή, στην οποία συμμετέχει πρωτοπόρα και ενεργά η ΕΠΗΕΑ. Τελικά ύστερα από διαπραγματεύσεις με την ΕΙΗΕΑ υπεγράφη την 1/9/2004 η Σ.Σ.Ε. που έχει διάρκεια δύο έτη.
β. Παράλληλα συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις προς υπογραφή, για πρώτη φορά, Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ). Παρά το γεγονός ότι η ΕΣΗΕΑ είχε υπογράψει σχετική σύμβαση το προηγούμενο έτος, η Ένωση μας δεν τα κατάφερε λόγο άρνησης της εργοδοσίας, η οποία πρόβαλε διάφορα προσχήματα για να κερδίσει χρόνο, μεταθέτοντας την υπογραφή της σύμβασης για το επόμενο διάστημα.
Το Δ.Σ πιστεύει ότι με την υπογραφείσα, για πρώτη φορά, Σ.Σ.Ε. με τα κανάλια η οποία συγκλίνει οριστικά με αυτήν της ΕΙΗΕΑ από το τέλος του 2005, τίθενται οι βάσεις για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών για την κατοχύρωση των θεσμικών δικαιωμάτων και των αμοιβών των εργαζομένων,
γ. Συνεπές το Διοικητικό Συμβούλιο στις αποφάσεις της εκλογικό απολογιστικής Συνέλευσης της 20 Μάιου 2004 συνέχισε τις συζητήσεις με τους Ιδιοκτήτες των Ραδιοφωνικών Σταθμών για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αντίστοιχης με αυτών των εφημερίδων και των καναλιών με πλήρη σύγκλιση το τέλος του 2006. Οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες και επίπονες. Η εργοδοσία έβρισκε διάφορες προφάσεις για τη μετάθεση υπογραφής της σύμβασης. Τελικά το Δ.Σ. κατέληξε στην υπογραφή της, στις 30 Ιουνίου 2005 με αναδρομική ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2005 και με δέσμευση την πλήρη σύγκλισή της με τις άλλες συμβάσεις από το τέλος του 2006.
δ. Το διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον των εργαζομένων μελών της Ένωσης μας οι οποίοι εργάζονται και σε άλλους χώρους εκτός από τα ΜΜΕ, οδήγησε το Δ.Σ. σε πρώτη φάση σε συζητήσεις με τους εργαζόμενους, για να εκτιμηθεί από κοινού αν πρέπει οι μέχρι τώρα κατακτήσεις αλλά και οι μελλοντικές να κατοχυρωθούν με την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων.
2. Συνεργασία με τις αδελφές συνδικαλιστικές Ενώσεις στον Τύπο
Όπως είναι γνωστό η Ένωσή μας συμμετέχει στη Διασωματειακή Επιτροπή των συνεργαζόμενων ενώσεων στο χώρο του Τύπου.
Μαζί με τις παρακάτω πρωτοβάθμιες ενώσεις:
- ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
- ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
- ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ
- ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
- ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
- ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
- ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
Οι σχέσεις μεταξύ των Ενώσεων που απαρτίζουν την Διασωματειακή Επιτροπή, διέπονται από το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, Συντονισμού και Ενιαίας Έκφρασης, το οποίο υπογράφηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2004 στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο για την καλλίτερη και την πιο αποτελεσματική λειτουργία της Διασωματειακής Επιτροπής η υπογραφή του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της Διασωματειακής Επιτροπής. Όπου όλες οι Ενώσεις δεσμεύονται:
- Να σφυρηλατήσουν την ενότητα και την αλληλεγγύη του κλάδου μέσα από κοινούς διεκδικητικούς αγώνες.
- Να περιφρουρήσουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των μελών τους.
- Να προωθήσουν κοινές διεκδικήσεις και δράσεις, σε τομείς όπου αυτό είναι δυνατό.
- Να αναδείξουν την ιδιαιτερότητα κάθε εργασιακού χώρου.
- Να αγωνιστούν ενάντια σε κάθε απόπειρα προσβολής των όσων οι ενώσεις σε εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα έχουν κατακτήσει και κατοχυρώσει.
- Να συντονίσουν τις ενέργειές τους προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ενιαίου επιτελικού συνδικαλιστικού οργάνου με κατάληξη το Συνδικάτο στο χώρο του τύπου και των Μ.Μ.Ε.
Με την υπογραφή του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της Διασωματειακής Επιτροπής, κάναμε ένα ακόμα βήμα στο στόχο μας που είναι το Συνδικάτο και αισθανόμαστε ακόμα πιο δυνατοί απέναντι στην εργοδοσία και σε όποιον επιβουλεύεται τα κεκτημένα δικαιώματα μας.
Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο συναντήθηκε με τα Διοικητικά Συμβούλια των άλλων δημοσιογραφικών ενώσεων και εξέτασε με την κάθε ένωση τα κοινά διμερή προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΠΗΕΑ και τον τρόπο της επίλυσής των.
3. Εργασιακά θέματα -Ασφαλιστικά
1. Στη δύναμη της Ένωσης μας είναι αρκετοί συνάδελφοι που είναι άνεργοι. Το Δ.Σ. δείχνοντας την ευαισθησία του και έχοντας ως ένα από τα μελήματα του την επανένταξη στην παραγωγική διαδικασία ανέργων συναδέλφων, συγκέντρωσε όλα τα βιογραφικά, τα ταξινόμησε, τα κωδικοποίησε σε ηλεκτρονική μορφή και σε ειδικές συναντήσεις όπου συμμετείχαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. τα έθεσε στη διάθεση των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού κάθε επιχείρησης απαιτώντας την εφαρμογή του σχετικού άρθρου της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που προβλέπει την πρόσληψη ανέργων συναδέλφων. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με ακόμη πιο έντονους ρυθμούς και διαδικασίες. Με την ευκαιρία το Δ.Σ. σημειώνει ότι οι συνάδελφοί μας στελέχη των εφημερίδων και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων θα πρέπει να έχουν ως πρώτο μέλημα όταν προκύπτει θέμα πρόσληψης την επιλογή ανέργων συναδέλφων της ΕΠΗΕΑ.
2. Το Δ.Σ συναντήθηκε με τον Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο και έθεσε εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στα Μ.Μ.Ε. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η διαδοχική ασφάλιση στους εργαζομένους στα Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης η αναγνώριση της Στρατιωτικής Θητείας, ως θεμελιωτικό δικαίωμα συνταξιοδότησης και η σύνδεση των αυξήσεων των συντάξεων με αυτές των εν ενεργεία συναδέλφων. Ο Υπουργός υποσχέθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια προς επίλυση των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων που έθεσε το Δ.Σ. στη συνέχεια ακολούθησαν αρκετές συναντήσεις με τον υφυπουργό κ. Αγγελόπουλο και με υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου, καταλήγοντας στην υποβολή ενός υπομνήματος πλήρως τεκμηριωμένου από την Νομική μας υπηρεσία στο οποίο το υπουργείο απάντησε με παρατηρήσεις και ενστάσεις τις οποίες επεξεργαζόμαστε και θα κλείσει το θέμα με την νέα συνάντηση που εκκρεμεί με τον Υπουργό τις αμέσως επόμενες μέρες.
3. Το Δ.Σ. στάθηκε στο πλευρό των συναδέλφων του Ρ/Σ Flash και της ηλεκτρονικής εφημερίδας Flash.gr. Σε συνεργασία με την ΕΤΕΡ και την Ε.Σ.Η.Ε.Α. κινητοποιηθήκαμε και αντιμετώπισε μέχρι σήμερα την καθυστέρηση της καταβολής των δεδουλευμένων. Βεβαίως χρειάσθηκε να καταφύγουμε και στο τελευταίο όπλο που έχουμε την απεργιακή κινητοποίηση. Επίσης το διοικητικό συμβούλιο Πρωταγωνίστησε και μαζί με τις άλλες δημοσιογραφικές ενώσεις απέτρεψαν το κλείσιμο του σταθμού όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί από την εργοδοσία. Το θέμα δεν έληξε το παρακολουθούμε και είμαστε έτοιμοι για την ανάληψη όποιων πρωτοβουλιών για να μην χαθούν και άλλες θέσεις εργασίας.
4. προβλήματα καταβολής δεδουλευμένων αντιμετωπίζουμε και με τον Ρ/Σ ΞΕΝΙΟ. Στην τελευταία συνάντηση μας ο πρόεδρος της εταιρείας μας διαβεβαίωσε ότι από τον Γενάρη του 2006 με την κατάθεση του προϋπολογισμού του Δήμου θα διευθετηθούν όλα τα οικονομικά προβλήματα του σταθμού.
5. Σοβαρό είναι και παραμένει το πρόβλημα των εργαζομένων στον Ρ/Σ Planet 104,00 FM, της μη διασφάλισης της εργασίας και της καταβολής των αμοιβών, λόγω της διασπάθισης των χρημάτων της εταιρείας από τους προηγούμενους εργοδότες και της επιχειρηματικής ανεπάρκειας της νέας εργοδοσίας. Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες με την Διασωματειακή Επιτροπή, τις παραστάσεις που κάναμε στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, τις απεργιακές κινητοποιήσεις και την επίσχεση εργασίας δεν έχουμε μέχρι στιγμής θετικά αποτελέσματα. Το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο δεν μας διευκολύνει να λύσουμε το πρόβλημα ούτε και με την εμφάνιση του φερόμενου ως νέου ιδιοκτήτη τον κ. Πολυχρονίου. Το πρόβλημα το παρακολουθούμε και είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα.
6. Στην εφημερίδα ΑΠΟΦΑΣΗ βρεθήκαμε μπροστά σε μια απαράδεκτη και πρωτοφανή για το κλάδο, συμπεριφορά της εργοδοσίας, η οποία αφού άφησε επί μήνες απλήρωτους τους εργαζόμενους με τη μέθοδο της αναβολής, αφού φέσωσε τα ασφαλιστικά μας ταμεία μεταβίβασε την εταιρεία σε νέο <εκδότη> ο οποίος βεβαίως δεν υπάρχει περίπτωση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Είμαστε σε επίσχεση εργασίας και δικαστική διεκδίκηση των οφειλομένων .
7. Επισκεφθήκαμε μαζί με την ΕΣΗΕΑ τον Ρ/Σ ΣΚΑΙ και συζητήσαμε με τους συναδέλφους την εθελουσία έξοδο που ανακοίνωσε ο ραδιοσταθμός, πρόκειται για νέα μέθοδο απολύσεων που εφαρμόζεται και η οποία ομολογουμένως δύσκολα αντιμετωπίζεται.
8. Στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη με τις άμεσες και συντονισμένες ενέργειες του Δ.Σ. και της Διασωματειακής Επιτροπής. αποφεύχθηκε η επικείμενη απόλυση του συναδέλφου Νίκου Γαβριήλ, στελέχους της μηχανοργάνωσης. Συγκινητική είναι η επιστολή του συναδέλφου με την οποία ευχαριστεί προσωπικά τον τότε Πρόεδρο της ΕΠΗΕΑ κ. Παναγιώτη Ξηρογιάννη και τα μέλη του Δ.Σ. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει το αυτονόητο ότι το Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ, όταν δραστηριοποιείται ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στους εργοδότες αποτρέπει δυσάρεστες καταστάσεις σε βάρος των μελών μας.
9. Στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη με τις άμεσες και συντονισμένες ενέργειες του Δ.Σ. και της Διασωματειακής Επιτροπής. Καταργήθηκαν οι κάμερες παρακολούθησης και επίβλεψης στους εργασιακούς χώρους. Επαγρυπνούμε και είμαστε κάθετα αντίθετοι σε τέτοιου είδους πρακτικές από την εργοδοσία γιατί θεωρούμε ότι προσβάλλει βάναυσα την προσωπικότητα των εργαζομένων.
10. Το Δ.Σ. στάθηκε στο πλευρό των συναδέλφων του Ομίλου Πήγασος, κατά τη διάρκεια συζητήσεων για την πώληση του Ομίλου Πήγασος στην οικογένεια Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη. Απαιτήσαμε από τους Πωλητές και Αγοραστές να σεβαστούν το Νομικό Πλαίσιο που καλύπτει τους εργαζόμενους σε αυτές τις περιπτώσεις, και ότι θα πρέπει να υπάρχει απαράβατος όρος στη σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών ότι δεν θα διασαλευτεί το εργασιακό καθεστώς και δεν θα γίνουν απολύσεις. Ο κ. Μπόμπολας το απεδέχθη και έγινε σχετική δημοσίευση στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ. Στη συνέχεια το Δ.Σ. πραγματοποίησε συγκέντρωση όλων των εργαζομένων στον Πήγασο, τους ενημέρωσε για τις μέχρι εκείνη τη στιγμή ενέργειές του και τους διαβεβαίωσε για την συμπαράσταση όλου του κλάδου στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Στη διάρκεια της συγκέντρωσης έγινε γνωστή η ματαίωση της αγοροπωλησίας και έτσι έληξε το θέμα.
11. Στον όμιλο ΠΗΓΑΣΟΣ το Δ.Σ. πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στους χώρους εργασίες σχετικά με τις κάμερες παρακολούθησης και επίβλεψης στους εργασιακούς χώρους και επισήμανε την αντίθεση των εργαζομένων σε τέτοιου είδους ενέργειες.
12. Το Δ.Σ. αντιμετώπισε και έλυσε το πρόβλημα της ασφάλισης στο ΤΣΠΕΑΘ. των συνάδελφων μας του Ράδιο Επικοινωνία Επίσης επισκέφθηκε τον Ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84 και τόνισε στους συναδέλφους την σημασία της εγγραφής τους στην ΕΠΗΕΑ.
13. Στο πλαίσιο της καλής και αγαστής συνεργασίας, το Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και συζήτησε μαζί τους τα παρακάτω θέματα:
- Αναπροσαρμογή παροχών – σε ό,τι αφορά τις ιατρικές επισκέψεις και ιατρικές εξετάσεις.
- Επικουρική Σύνταξη – αυξήσεις των επικουρικών συντάξεων και επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης με αναδρομική ισχύ.
- Ιατρική περίθαλψη – αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.
- Ενημέρωση των μελών – κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ενημέρωση των μελών με την πλήρη λειτουργία της ιστοσελίδας και με αλληλογραφία.
Κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε πλήρης ταύτιση απόψεων των Διοικητικών Συμβουλίων. Το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υποσχέθηκε την άμεση επίλυση των παραπάνω θεμάτων. Επίσης, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα της συχνής επικοινωνίας των Διοικητικών Συμβουλίων με τακτικές συναντήσεις.
14. Το Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΤΣΠΕΑΘ κ. Δημήτρη Καπράνο. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν άμεσα τους ασφαλισμένους του ΤΣΠΕΑΘ - μέλη της ΕΠΗΕΑ, όπως:
- Η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
- Η υπαγωγή των εργαζομένων στο ταμείο ανεργίας όταν βρίσκονται σε κατάσταση επίσχεσης εργασίας.
- Η ρύθμιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλισή τους στο ΤΣΠΕΑΘ και την υπαγωγή τους στις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
- Η αύξηση των συντάξεων στο επίπεδο των αυξήσεων των εν ενεργεία συναδέλφων.
- Η ανάληψη πρωτοβουλιών του Προέδρου του ΤΣΠΕΑΘ μαζί με τις συνδικαλιστικές Ενώσεις, σε ό,τι αφορά την είσπραξη του Αγγελιοσήμου.
Κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκε απόλυτη ταύτιση απόψεων και καλή διάθεση για συνεργασία, η οποία κρίνεται αναγκαία για την επίλυση των σοβαρών αιτημάτων που αντιμετωπίζει το ταμείο.
15. Ορισμένες δραστηριότητες από την δράση της ΕΠΗΕΑ
- Συμμετείχαμε ενεργά σε δύο συνεχόμενες στάσεις εργασίας τον Μάρτιο, καθώς και στην 4ωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 24 Ιούνη 2005 στις οργανωμένες από τα εργατικά συνδικάτα, τους πολιτικούς φορείς κ.ά., ενάντια στη λιτότητα, την ανεργία και την εγκληματική πολεμική πολιτική των Η.Π.Α. αντιστεκόμενοι στο πάγωμα των μισθών και στην προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας.
- Στάση εργασίας Οκτωβρίου. Όπως είναι γνωστό απόλυτη επιτυχία σημείωσε η πανελλαδική στάση εργασίας της 12ης Οκτωβρίου που κήρυξε η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου μαζί με τις ομοσπονδίες.

Κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας δεν μεταδόθηκαν δελτία ειδήσεων ή ειδησεογραφικές-ενημερωτικές εκπομπές από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ενώ οι συνάδελφοι των εφημερίδων και των περιοδικών απείχαν από την εργασία τους.
- Επισκεφθήκαμε μαζί με την ΕΣΗΕΑ την ΕΣΠΗΤ και την ΕΤΕΡ και παραδώσαμε υπόμνημα στην Πρόεδρο της Βουλής κα Άννα Ψαρούδα, στον υπουργό Επικρατείας Θόδωρο Ρουσόπουλο, στον κ. Αθανασάκη εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, στον Πρόεδρο του Συνασπισμού Αλέκο Αλαβάνο, στον υφυπουργό Απασχόλησης Γεράσιμο Γιακουμάτο και σε αντιπροσωπεία του Κ.Κ.Ε. Για την αντιμετώπιση της σοβαρής κρίσης στον ραδιοσταθμό Flash και στην ιστοσελίδα Flash.gr και στον ραδιοσταθμό Planet.
- Σε συνέντευξη τύπου παρουσιάσαμε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα ειδικά στον Ρ/Σ "FLASH", τον διαδικτυακό τόπο "FLASH.GR", τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς "PLANET", "SMART TV", "COSMOPOLIS TV" και στις εφημερίδες "ΑΠΟΦΑΣΗ", "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ" όπου οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι για δυο και τρεις μήνες, οι Σ.Σ.Ε. δεν εφαρμόζονται, γίνονται αλλαγές ιδιοκτησιών χωρίς καμία διαφάνεια, προσωπικό απολύεται ή κινδυνεύει να απολυθεί ενώ δεν αποδίδονται στα Ταμεία μας οι εισφορές που έχουν παρακρατηθεί από τους εργαζόμενους.
- Αποτρέψαμε τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που προωθούσε οι κυβέρνηση για τις οφειλόμενες εισφορές στα ταμεία Τύπου, σε συνεργασία και με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων και των Ομοσπονδιών Εργαζομένων Τύπου και ΜΜΕ καθώς και εκπροσώπων των Διοικήσεων των ασφαλιστικών φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΠΟΕΣΥ, ΠΟΕΠΤΥΜ, ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ):
- 24ωρη πανελλαδική απεργία της 24 Νοεμβρίου
Σήμερα που εξελίσσεται μια συνολική επίθεση από την κυβέρνηση και τους εργοδότες κατά των εργασιακών και ασφαλιστικών κατακτήσεων. Απαξιώνεται ο χαρακτήρας της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, κλείνουν επιχειρήσεις, πολλαπλασιάζονται οι άνεργοι, αφαιρούνται εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, καταπατούνται σε όλο και μεγαλύτερη έκταση οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας -η ύπαρξη των οποίων αμφισβητείται πλέον ανοιχτά- με προφανή δυσμενή αποτελέσματα για τη ζωή και το μέλλον των εργαζομένων, συμμετέχουμε δυναμικά στην προγραμματισμένη 24ωρη πανελλαδική απεργία που οργανώνουν οι πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες οργανώσεις στο χώρο του τύπου.
4. Κοινωνικές παροχές
 
Το Δ.Σ. δεν μπορούσε να μείνει ασυγκίνητο μπροστά στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι απεργοί του Ρ/Σ planet 104.00 fm, της ΑΠΟΦΑΣΗΣ και οι οικογένειες τους.
Οι συνάδελφοί μας είχαν μείνει απλήρωτοι επί πολλούς μήνες. Για να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον τις πάγιες υποχρεώσεις τους το Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ κατέβαλλε επανειλημμένα σε αυτούς το ειδικό βοήθημα.
Αλλά και στους ανέργους συναδέλφους μας τις μέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καταβλήθηκε επίσης ένα συμβολικό ποσό.
Τέλος η ευαισθησία του Δ.Σ. απέναντι στους απόμαχους της εργασίας, συνταξιούχους, εκφράστηκε με την καταβολή εφ άπαξ ποσού ύψους 300 ευρώ στο καθέναν από τα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΠΗΕΑ.
5. Ιστοσελίδα
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης των μελών μας, για ελλιπή ενημέρωση και επικοινωνία, φρόντισε να εμπλουτίσει και ενεργοποιήσει την υπάρχουσα ιστοσελίδα της ΕΠΗΕΑ. Η ιστοσελίδα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στη λειτουργία της ΕΠΗΕΑ και στην έγκαιρη ενημέρωση των 2.000 και πλέον εργαζομένων για τα συνδικαλιστικά δρώμενα για τις εργασιακές σχέσεις και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Η ιστοσελίδα θα εμπλουτίζεται καθημερινά με στόχο τα μέλη να έχουν έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση για την δράση του Δ.Σ της ΕΠΗΕΑ, αλλά και να τους διευκολύνει επαγγελματικά με την εισαγωγή πληροφοριών που καθημερινά χρησιμοποιούμε για τη διεκπεραίωση των εργασιών μας.
Το επόμενο βήμα είναι να αποκτήσουν δωρεάν όλα τα μέλη μας ηλεκτρονική διεύθυνση με το διακριτικό “epiea.gr”. που θα παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη που επιθυμούν να έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μορφής “όνομα@epiea.gr” που θα χαρακτηρίζει ακριβώς την ιδιότητα του μέλους της ΕΠΗΕΑ.
6. Αποθεματικά κεντρικού Ταμείου και Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού
Ο οικονομικός απολογισμός της χρήσης που εξετάζουμε αναφέρεται αναλυτικά στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους τομείς. Ωστόσο το Δ.Σ. σας ενημερώνει ότι με ομόφωνη απόφασή του και ευαισθητοποιημένο απέναντι στην κοινή γνώμη και στη γενικότερη συγκυρία της εποχής που διανύουμε. τα αποθεματικά του κεντρικού Ταμείου και του Αλληλοβοηθητικού λογαριασμού έχουν τοποθετηθεί -χωρίς η απόδοση να υπολείπεται αυτής των Τραπεζών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
7. Κοινωνικές δραστηριότητες
Η Ετήσια γιορτή, ένας θεσμός πλέον της Ε.Π.Η.Ε.Α. είχε μεγάλη επιτυχία κυρίως για τα παιδιά, που τραγούδησαν, χόρεψαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους, με το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, και έφυγαν με ένα βιβλίο προσφορά της Ε.Π.Η.Ε.Α. που επέλεξαν από τους παρευρισκόμενους Εκδοτικούς Οίκους, τους οποίους κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αξίζει να επισημάνουμε την επιτυχία της βιβλίο -αγοράς αφού τα μέλη μας πέραν των 1.500 βιβλίων τα οποία διέθεσε η Ένωση, προμηθεύτηκαν σύμφωνα με την εκδοχή των υπευθύνων και άλλα 4,000 βιβλία. Εδώ βέβαια πέρα από τη φιλομάθεια των μελών μας σημαντικό ρόλο έπαιξε και η διάθεση των εκδοτικών οίκων οι οποίοι μας παρουσίασαν εκατοντάδες υπέροχους και ελκυστικούς τίτλους βιβλίων.
Συμπαρασταθήκαμε στους συνανθρώπους μας που έπληξε το καταστροφικό τσουνάμι διαθέτοντας το ποσό των 3.000 ΕΥΡΩ.
8. Νομική Προστασία
Οι παρεμβάσεις της ΕΠΗΕΑ στις σοβαρές δικαστικές διαμάχες που ενέπλεξαν άμεσα ή έμμεσα μερικοί από τους εκδότες και οι οποίες βρίσκονται στο επίπεδο του Συμβουλίου Επικρατείας μας υπαγόρευαν την ανάθεση όλων αυτών των υποθέσεων σε ένα δυνατό Νομικό Γραφείο. Επιλέξαμε το γραφείο του κ. Αντώνη Ρουπακιώτη (πρώην Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών).
Η απότομη αύξηση των μελών - άνοιγμα της Ένωσης στους συναδέλφους μας των ραδιοτηλεοπτικών – και η ένταση των προβλημάτων τα τελευταία χρόνια δημιούργησε την ανάγκη σύμβασης με δικηγόρο ο οποίος καθημερινά και για κάποιες ώρες θα βρίσκεται στα Γραφεία της ΕΠΗΕΑ και θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε όποιον συνάδελφο χρειάζεται Νομικές Συμβουλές.
9. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο συνάδελφος Παναγιώτης Ξηρογιάννης και Γενικός Γραμματέας ο συνάδελφος Σταμάτης Πρωτολάτης.
Στην πορεία εμφανίσθηκαν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του Δ.Σ. τα οποία εντοπίζονταν στη δυσκολία συνεννόησης μεταξύ του τότε Προέδρου κ Παναγιώτη Ξηρογιάννη και Γεν. Γραμματέα κ. Σταμάτη Πρωτολάτη.
Παρά τις επίμονες προσπάθειες των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. δεν κατορθώθηκε να ξεπεραστεί το πρόβλημα δυσλειτουργίας του Δ.Σ. Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, έχοντας σα γνώμονα το καλό της Ένωσης και για να ξεπεραστεί η εσωτερική κρίση λειτουργίας του Δ.Σ. ο τότε Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Ξηρογιάννης πήρε την πρωτοβουλία και έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του Δ.Σ. και ζήτησε να πράξει το ίδιο και ο Γεν Γραμματέας.
Το Δ.Σ. απεδέχθη την παραίτηση του Κ. Παναγιώτη Ξηρογιάννη και προχώρησε στην ανασυγκρότηση Προεδρείου.
Ο Γεν Γραμματέας δεν ακολούθησε την υπόδειξη του κ. Παναγιώτη Ξηρογιάννη, δηλαδή να θέσει και αυτός στη διάθεση του Δ.Σ την παραίτησή του. Στη συνέχεια, θεωρώντας ότι δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος και αφού δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του για την ανασυγκρότηση του Δ.Σ., κατήγγελλε την ενέργεια του Δ.Σ. να αποδεχθεί την παραίτηση του κ. Παναγιώτη Ξηρογιάννη και την εκλογή νέου Προεδρείου ως πραξικοπηματική, αποχωρώντας από τη συνεδρίαση, ενώ παραμένει μέχρι σήμερα Γενικός Γραμματέας και εκτελεί τυπικά της συμβατικές του υποχρεώσεις και μόνον.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. για το επόμενο διάστημα της θητείας οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή του στα παρακάτω ζητήματα:
1. Εργασιακά
Πρώτιστο καθήκον μας θα είναι η εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας από όλους ανεξαίρετα τους εργοδότες. Το Δ.Σ. σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της ΕΠΗΕΑ στους χώρους εργασίας θα επιβλέπει την εφαρμογή των Σ.Σ.Ε. και για τυχόν παραβιάσεις, στους παρανομούντες θα λαμβάνονται άμεσα και ουσιαστικά μέτρα.
Στα τέλη του έτους εκπνέουν όλες οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας . Το Δ.Σ. θα πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για την επεξεργασία και υποβολή νέων Σ.Σ.Ε. με τους εξής στόχους:
- Εξασφάλιση κοινωνικά επαρκούς εισοδήματος από την εργασία και ως ελάχιστη αρχική αμοιβή τα 1.200 ευρώ.
- Να απορρίψουμε κάθε ευέλικτη μορφή απασχόλησης. Και να ενισχύσουμε το θεσμό της πλήρους απασχόλησης.
- Να θέσουμε για συζήτηση στις διαπραγματεύσεις τη μείωση του χρόνου εργασίας σε 35 ώρες, χωρίς μείωση των αποδοχών.
- Να κατοχυρώσουμε, συμβατικά, τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα και τις εργατικές ελευθερίες.
- Να προστατεύσουμε τον κλάδο μας από τις ατομικές και μαζικές απολύσεις.
- Να προστατεύσουμε τα μέλη μας από το αυθαίρετο και καταχρηστικό “διευθυντικό δικαίωμα”.
- Να διεκδικήσουμε αυξήσεις για τους συνταξιούχους ίδια με αυτή των εν ενεργεία μελών.
Όλα αυτά πρέπει να στοχεύουν στην κατοχύρωση όλων των κατακτήσεων της ΕΠΗΕΑ σε μία και ενιαία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με όλους τους εργοδότες.
2. Ασφαλιστικά ζητήματα του κλάδου μας
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. σε συνέχεια της προηγούμενης του ΠΑΣΟΚ διατηρεί ανοιχτό το ασφαλιστικό με βασικούς άξονες: την αύξηση του ορίου ηλικίας, την αύξηση των εισφορών και τη μείωση των συντάξεων, με το πρόσχημα της δήθεν διασφάλισης της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών Οργανισμών.
Εμείς είμαστε αντίθετοι στην αφαίρεση των ασφαλιστικών κατακτήσεων του κλάδου μας και σε συνεργασία με τις αδελφές Ενώσεις θα πάρουμε όλα τα μέτρα για να μη περάσουν οι κυβερνητικές επιλογές.
Σήμερα οι επιθέσεις εστιάζονται στον Επικουρικό μας ασφαλιστικό Οργανισμό, τον ΕΔΟΕΑΠ.
Η Ένωσή μας μαζί με τις άλλες τρεις Δημοσιογραφικές Ενώσεις θα συγκεντρώσει την προσοχή της:
Α. Στην απόκρουση των προσπαθειών των εκάστοτε κυβερνήσεων να μετατρέψουν τον ΕΔΟΕΑΠ από ταμείο Υγείας και Επικουρικής Σύνταξης των τεσσάρων δημοσιογραφικών Ενώσεων σε κρατικό φορέα Τύπου ΙΚΑ.
Β. Στην υπεράσπιση του αυτοδιοικούμενου και αυτό διαχειριζόμενου χαρακτήρα του ΕΔΟΕΑΠ, αναπτύσσοντας τις μέχρι τώρα κατακτήσεις και επιτυχίες, τόσο στην ποιότητα των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών, όσο και στον τομέα της Επικουρικής Σύνταξης.
Γ. Στην υπεράσπιση του Αγγελιοσήμου ως «οιονεί» εργοδοτική εισφορά, που οι εκάστοτε κυβερνήσεις στοχεύουν στην ανακατανομή του εσόδου από το Αγγελιόσημο σε περισσότερους οργανισμούς, άσχετους με τον Τύπο και τα ΜΜΕ, με ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού του Αγγελιοσήμου επί των διαφημίσεων.
Δ. Στην ανασυγκρότηση και ενίσχυση της Υπηρεσίας Ελέγχου που συγκρότησαν εδώ και μερικά χρόνια οι τέσσερις Δημοσιογραφικές Ενώσεις (ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΠΗΕΘ) που εδρεύει στο ΤΣΠΕΑΘ. Θα πάρουμε πρωτοβουλίες ώστε άμεσα να συγκροτηθεί η Επιτροπή προσλήψεων από τις τέσσερις Ενώσεις.
3.Αξιοποίηση των ταμειακών πλεονασμάτων προς όφελος των μελών
Η δημιουργία του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού πριν μερικά χρόνια κάλυψε αρκετές οικονομικές ανάγκες συναδέλφων και επέτρεψε τα Δ.Σ. να ασκούν κοινωνικό έργο. Σήμερα είναι ώριμο να ξαναδούμε τρόπους και μορφές, επιδιώκοντας από κοινού με τα ασφαλιστικά μας ταμεία και τις άλλες δημοσιογραφικές ενώσεις την αξιοποίηση των ταμειακών πλεονασμάτων για να επωφελούνται τα μέλη μας, με τη μορφή κοινωνικών παροχών.
Θεωρούμε ότι είναι ώριμο, να ανοίξει το θέμα για να γίνουν οργανωμένες συζητήσεις για την αναζήτηση καλύτερου και αποτελεσματικού τρόπου, ώστε να αξιοποιηθούν τα πλεονάσματα προς όφελος των μελών μας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Πριν ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του Διοικητικού απολογισμού, θέλουμε να υπογραμμίσουμε ορισμένες σκέψεις και προτάσεις.
Τα ζητήματα που πρέπει το Δ.Σ. να προωθήσει για λύσεις είναι πολλά και χρήζουν μελέτης και πολλαπλών επεξεργασιών όχι μόνο από ορισμένους συνδικαλιστές, που μερικές φορές με τις λύσεις που προωθούν, εξυπηρετούν τα παραταξιακά τους συμφέροντα, ή περικλείουν κάποιες εκλογικές σκοπιμότητες. Θεωρούμε ότι πρέπει να προωθήσουμε την διοργάνωση θεματικών Ημερίδων, όπου θα κληθούν ειδικευμένα στελέχη μας, συνδικαλιστές, καθηγητές Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι των κομμάτων και άλλων κοινωνικών φορέων, να καταθέσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις και την εμπειρία τους και μετά από αναλυτική συζήτηση να διαμορφώσουμε συγκροτημένη άποψη για το ασφαλιστικό, για την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων του κλάδου, για τις εργασιακές σχέσεις και για άλλα συνδικαλιστικά θέματα.
Η παγκοσμιοποίηση διαμορφώνει τους κανόνες παιχνιδιού, εμείς δεν αρκεί μόνο να αντιστεκόμαστε, αλλά πρέπει να έχουμε επεξεργαστεί για κάθε θέμα που μας αφορά εναλλακτικές προτάσσεις και λύσεις.
Κλείνοντας το Διοικητικό Απολογισμό, θεωρούμε υποχρέωση μας να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση των στόχων μας.
Δώσαμε και εξακολουθούμε να δίνουμε με αξιοπρέπεια τον αγώνα υπεράσπισης και διεύρυνσης των κατακτήσεων μας, με τη βεβαιότητα ότι παρά τα λάθη και τις όποιες παραλείψεις μας για τα οποία αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, ανταποκριθήκαμε συνολικά στις προσδοκίες σας.
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης μας, σας ανήκει.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Posted on Friday, November 11, 2005 (Archive on Friday, November 18, 2005)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share