ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΗΕΑ- ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΗΕΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΗΕΑ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΗΕΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΗΕΑ

 

Αθήνα, 12 Μαΐου 2014          

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι, 

Όπως γνωρίζετε ο κλάδος των ΜΜΕ είναι από τους πλέον πληττόμενους κλάδους της οικονομικής κρίσης.

Ήδη σε ότι αφορά στην Ένωση μας, 800 περίπου μέλη μας είναι άνεργα.

Το Δ.Σ,  εκτός από τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που υλοποιεί και σχεδιάζει για τη στήριξη και ανακούφιση των ανέργων μελών της Ένωσης, κάνει προσπάθεια να καταστεί  εφικτή η συμμετοχή τους σε  επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης .

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης ανέργων μελών της ΕΠΗΕΑ, η οποία θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για όλες τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης της Ένωσης. 

Ήδη είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Εργασίας, τον ΟΑΕΔ και την ΓΣΕΕ προκειμένου να σχεδιαστούν προγράμματα που να αφορούν ανέργους διοικητικούς υπαλλήλους του κλάδου των ΜΜΕ. 

Για το λόγο αυτό, καλούνται όλα τα άνεργα μέλη μας όπως συμπληρώσουν το Ατομικό Δελτίο Μητρώου Ανέργων Μελών (Για την εκτύπωση του πατήστε εδώ), το οποίο θα πρέπει να αποστείλουν με email (epiea@otenet.gr) ή με fax (2103605502) έως την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014. 

Επιπλέον, έως την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 θα πρέπει να προσκομιστούν στη Γραμματεία της Ένωσης τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

  1. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης (τελευταίο)
  2. Έγγραφο που να προκύπτει ο ΑΜΚΑ
  3. IBAN τραπεζικού λογαριασμού
  4. Καταγγελία σύμβασης εργασίας
  5. Απόφαση επιδότησης ΕΤΑΠ ΜΜΕ
  6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  7. Φωτοτυπία Αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειασθείτε μπορείτε να καλείτε στα τηλ 2103624420, 2103641942. 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Βαγγέλης Βλάχος, Πηνελόπη Καταγή 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΑΝΑΣ                                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΠΑΣ

    


Posted on Monday, May 12, 2014 (Archive on Monday, May 19, 2014)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share