ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα εκλεγεί με μυστική ψηφοφορία από την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών μας, θα πρέπει εγγράφως να το δηλώσουν στην Γραμματεία της Ένωσης, μέχρι 30/1/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Ένωσης.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ε.Π.Η.Ε.Α.

    


Posted on Monday, January 26, 2015 (Archive on Monday, February 2, 2015)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share