ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΗΕΑ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

Σήμερα 30 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της Ενώσεως μας επί της οδού Βουκουρεστίου 36, η Εφορευτική Επιτροπή από τους :1) Νικητόπουλος Νικήτας 2) Γουρζή Αικατερίνη, τακτικά μέλη, προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των παρακάτω μελών υποψηφίων για την Εφορευτική Επιτροπή τα οποία θα εκλεγούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Η.Ε.Α. στις 31/1/2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 16:30.

Η Εφορευτική Επιτροπή λαμβάνουσα υπό όψιν : α) τις υποβληθείσες υποψηφιότητες β) το Μητρώο μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α.

Αποφασίζει

Την ανακήρυξη των κάτωθι υποψηφίων για την Εφορευτική Επιτροπή :

  1. ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  2. ΓΟΥΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  3. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥH
  4. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΟΥΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

 


Posted on Friday, January 30, 2015 (Archive on Friday, February 6, 2015)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share