ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αθήνα, 30/12/2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Τα τακτικά μέλη της ΕΠΗΕΑ, που είναι ταμειακώς ενήμερα σε ότι αφορά τις συνδρομές τους,  καλούνται -από την Δευτέρα 2/1/2017- να προσκομίσουν στην Γραμματεία της Ενώσεως την ταυτότητα μέλους, προκειμένου αυτή να θεωρηθεί για το έτος 2017.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο 


Posted on Friday, December 30, 2016 (Archive on Friday, January 06, 2017)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share