ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. στην 26η  συνεδρίαση της 22ης Φεβρουαρίου 2017, επανεξέτασε το θέμα της εγγραφής του συναδέλφου Δημητρακόπουλου Γεώργιου, που εργάζεται στην Εφημερίδα των Συντακτών και αποφάσισε την εγγραφή του στο μητρώο μελών της Ένωσης, ως Δόκιμο μέλος, από την 1η Μαρτίου 2017.

Τα τακτικά μέλη που έχουν τυχόν αντίρρηση ως προς την εγγραφή του συναδέλφου, μπορούν να υποβάλουν ένσταση στη Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο μέσα σε 15 μέρες δηλαδή μέχρι και τις 9 Μαρτίου 2017.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μάρκος Γκανάς                                      Δημήτριος Πίππας

 


Posted on Thursday, February 23, 2017 (Archive on Thursday, March 2, 2017)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share