ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΠ ΜΜΕ (Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΣΠΕΑΘ)

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

           

            Αγαπητές συναδέρφισσες,           

            Όπως γνωρίζετε από προηγούμενη ανακοίνωσή μας, με τροπολογία που πρότεινε η ΕΠΗΕΑ και νομοθετήθηκε από τον τότε αρμόδιο Υπουργό κ. Δημήτριο Στρατούλη (άρθρο 42 του νόμου 4331/2015) η χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος στις γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη απ’ το ΕΤΑΠ ΜΜΕ (Α' Δνση – ΤΣΠΕΑΘ) γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις που το λαμβάνουν οι άντρες που συνταξιοδοτούνται απ’ το ταμείο. 

            Αποτέλεσμα αυτού, είναι, από 02-07-2015, η άμεση λήψη του οικογενειακού επιδόματος για τις γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χωρίς να χρειάζεται η δικαστική διεκδίκησή του όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Για την χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος είναι απαραίτητο ο γάμος να είναι εν ισχύ και ο σύζυγος να είναι εν ζωή. 

            Η ως άνω διάταξη ισχύει από 02-07-2015 και καλούνται όσες τυχόν συναδέλφισσες δεν έχουν καταθέσει ακόμη αίτηση για την λήψη του σχετικού επιδόματος να την καταθέσουν άμεσα στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση σας, συνιστούμε η ως άνω αίτηση να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

            Καλούμε τέλος τις συναδέλφισσες που δεν έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για την διεκδίκηση του οικογενειακού επιδόματος που αφορά χρονικά διαστήματα πριν από 02-07-2015 να προσέλθουν στα γραφεία της Ένωσης με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, απόφαση συνταξιοδότησης και τριμηνιαίο ενημερωτικό εκκαθαριστικό σύνταξης από το ΤΣΠΕΑΘ (που αφορά συντάξεις πριν τον Ιούλιο του 2015) ώστε η Ένωσή μας να αναλάβει να διεκπεραιώσει, χωρίς οικονομική επιβάρυνσή τους, την δικαστική διεκδίκηση των οφειλομένων οικογενειακών επιδομάτων για τα χρονικά διαστήματα πριν τον Ιούλιο του 2015.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Μάρκος Γκανάς             Δημήτρης Πίππας


Posted on Friday, February 24, 2017 (Archive on Friday, March 3, 2017)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share