Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Λόγω της αργίας της Καθαρής Δευτέρας οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν και οι εργαζόμενοι σ' αυτές θα απασχοληθούν ως εξής:
Την Κυριακή, 5 Μαρτίου 2006, θα κυκλοφορήσουν κανονικά οι Κυριακάτικες εκδόσεις.
Την Καθαρή Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2006, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.
Την Τρίτη, 7 Μαρτίου 2006, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις της Δευτέρας. Και
Την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2006, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.
Οι υπάλληλοι των Οικονομικών Υπηρεσιών δεν θα εργαστούν την Καθαρή Δευτέρα, ενώ οι τεχνικοί τύπου, οι εργαζόμενοι στα Πρακτορεία και οι εφημεριδοπώλες, θα εργαστούν ανάλογα με τις ημέρες κυκλοφορίας των εφημερίδων.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
 


Posted on Friday, March 3, 2006 (Archive on Friday, March 10, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share