ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

 

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ισόποση με 1 μηνιαίο επίδομα ανεργίας, στους ανέργους του πρώην ΕΤΑΠ ΜΜΕ, των οποίων η επιδότηση λόγω ανεργίας έληξε στο χρονικό διάστημα 1/5-30/11/2018 και δεν έχουν εργαστεί στο διάστημα αυτό περισσότερο από 2 μήνες συνολικά.

Οι έχοντες τις ανωτέρω προϋποθέσεις έχουν ειδοποιηθεί ατομικά (μέσω ταχυδρομείου ή mail από τον ΕΦΚΑ), προκειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία του πρώην ΕΤΑΠ ΜΜΕ, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2019.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                 Ο  Γ. Γραμματέας

 

Μάρκος Γκανάς                              Δημήτρης Πίππας

 

 

 

 


Posted on Thursday, January 03, 2019 (Archive on Thursday, January 10, 2019)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share