ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΣ ΕΣΗΕΑ, ΕΙΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ ΚΑΙ ΕΤΗΠΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ συνάντηση των εκπροσώπων των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΣΗΕΑ, της ΕΙΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ και της ΕΤΗΠΤΑ με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για τη διάσωση του έντυπου Τύπου.

Στη συνάντηση αποφασίστηκε η δημιουργία Διαρκούς Συντονιστικού Οργάνου των Ενώσεων, το οποίο σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία θα προωθήσει τη μελέτη και την λήψη μέτρων, «με στόχο την προστασία των εντύπων μέσων μαζικής ενημέρωσης, που αποτελούν πυλώνα της πολυφωνίας, του πολιτισμού και της ποιότητας», όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Κοινό συμπέρασμα των συμμετεχόντων στη συνάντηση ήταν ότι ο Τύπος βρίσκεται στη χειρότερη φάση επιβίωσής του και είναι επιβεβλημένο πλέον να ληφθούν άμεσα μέτρα, προκειμένου να διασωθεί η ανεξαρτησία του Τύπου και να διασφαλιστούν η ομαλότητα της λειτουργίας των επιχειρήσεων και οι χιλιάδες θέσεις εργασίας των εργαζομένων δημοσιογράφων, διοικητικών υπαλλήλων και τεχνικών και η έναρξη των συζητήσεων για την υπογραφή ΣΣΕ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


Posted on Thursday, January 24, 2019 (Archive on Thursday, January 31, 2019)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share