ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 6/5/2006

 

Αθήνα, 8 Μαΐου 2006
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου σε σύνολο 409 ψηφισάντων μελών έχουν ως ακολούθως:

1α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
316
59
β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
332
41
 
2α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2006
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
318
43
 
β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
2006
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
334
38
3) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Η.Ε.Α. ,ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤ’ ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ
ΣΤΙΣ 18/5/2006 & 19/5/2006 ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
318
27

4.ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σε σύνολο 409 ψηφισάντων μελών (έγκυρα 395, άκυρα 11 και λευκά 3) το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει ως ακολούθως :
1.ΓΟΥΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ : 248 ψήφους
2.ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : 39 ψήφους
3.ΚΑΡΑΦΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ : 81 ψήφους
4.ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ : 233 ψήφους
5.ΝΤΟΝΙΚΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ : 50 ψήφους
6.ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ : 48 ψήφους
Εκλέγονται ως τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής :
1.ΓΟΥΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με 248 ψήφους
2.ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ με 233 ψήφους
Και ως αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής:
1.ΚΑΡΑΦΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ με 81 ψήφους
2.ΝΤΟΝΙΚΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ με 50 ψήφους
 
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΟΥΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΤΟΝΙΚΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ

Posted on Tuesday, May 9, 2006 (Archive on Tuesday, May 16, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share