ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αθήνα, 25 Μαΐου  2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μετά την παρέλευση της 15νθήμερης προθεσμίας ενστάσεων, οριστικοποιείται από 1ης Μαΐου 2023 η εγγραφή στο Μητρώο της Ένωσης των ακολούθων συναδέλφων: 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Α) ΩΣ ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ

1

ΓΚΑΛΑΜΕΛΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Τ.V.

2

ΚΟΡΛΟΥ

ΔΑΝΑΗ

STAR CHANNEL

Β) ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ

1

ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Τ.V.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Α) ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ

1

ΜΠΙΡΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

PEPPER

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Α) ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

1

ΖΙΩΓΑ

ΑΝΝΑ

ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

  Τα νέα μέλη, παρακαλούνται εντός 10 ημερών να αποστείλουν, για διευκόλυνση τους, στο email της Ένωσης epiea@otenet.gr, για την εγγραφή τους τα ακόλουθα

1.      Φωτογραφία ταυτότητας σε jpeg αρχείο, για την έκδοση της ταυτότητας μέλους.

2.      Συμπληρωμένο Απογραφικό Δελτίο μέλους (Πατήστε εδώ για την εκτύπωση του).

3.      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.

4.      Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

5.      Καταθετήριο τραπέζης με το ποσό των 15€, που αφορά στο δικαίωμα εγγραφής και το ποσό των 5€ που αφορά στα εκτυπωτικά έξοδα της ταυτότητας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάρκος Γκανάς                                      Δημήτριος Πίππας 


Posted on Thursday, May 25, 2023 (Archive on Thursday, June 1, 2023)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return