ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αθήνα, 30 Μαΐου 2024 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. στην 2η Συνεδρίασή του της 28ης  Μαΐου 2024, αποφάσισε εντός του Ιουνίου 2024, να διεξαχθούν σ’ όλους τους χώρους εργασίας εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων και αναπληρωτών των εργαζομένων, στο Μικτό Συμβούλιο. Στην περίπτωση μη ύπαρξης τακτικών μελών, οι εργαζόμενοι μπορούν να εκπροσωπούνται και από δόκιμο μέλος.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων είναι ένας σημαντικός θεσμός για την Ένωσή μας, καθότι αποτελεί το σύνδεσμο των εργαζομένων κάθε εργασιακού χώρου με το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης το σύνολο των εκπροσώπων μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. συνιστούν το Μικτό Συμβούλιο της Ένωσης.

Η εκλογή θα γίνει με ευθύνη τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που θα οριστεί από τους εργαζόμενους. Η ψηφοφορία είναι μυστική, δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά και τα δόκιμα μέλη. Εκλέγεται ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός εκπρόσωπος, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα των εκλογών μέχρι την 3η Ιουλίου 2024.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μάρκος Γκανάς                                         Δημήτρης Πίππας 


Posted on Thursday, May 30, 2024 (Archive on Thursday, June 6, 2024)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return