Η ΑΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  

                                                       Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024 είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ.

Ως εκ τούτου, εν όψει της αργίας, οι συνάδελφοι των εφημερίδων, των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, των ιστοσελίδων, του ΑΠΕ-ΜΠΕ, των Ενώσεων και του ΕΔΟΕΑΠ, θα εργαστούν ως εξής:

 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

α) Το Σάββατο, 22/6/2024, θα κυκλοφορήσουν οι εκδόσεις του Σαββάτου.

β) Την Κυριακή 23/6/2024, θα κυκλοφορήσουν όλες οι κυριακάτικες εκδόσεις.

γ), Τη Δευτέρα 24/6/2024 δεν θα κυκλοφορήσει καμία εφημερίδα.

δ) Την Τρίτη, 25/6/2024 θα κυκλοφορήσουν οι εκδόσεις της Δευτέρας.

 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

α) Την Κυριακή, 23/6/2024, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι αθλητικές εφημερίδες.

β) Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 24/6/2024, δεν θα κυκλοφορήσει καμία αθλητική εφημερίδα.

γ) Την Τρίτη, 25/6/2024, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι αθλητικές εφημερίδες. 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Κατά την αργία της Δευτέρας, 24 Ιουνίου 2024, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.

 ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι συντάκτες εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 24.5.2024 ΣΣΕ για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων, που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρ. 1 του Ν. 3429/2005.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι συνάδελφοι των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών δεν θα εργαστούν κατά την αργία του Αγίου Πνεύματος. 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ 

Οι τεχνικοί τύπου θα εργαστούν κατά την αργία του Αγίου Πνεύματος ανάλογα με τις ημέρες κυκλοφορίας των εφημερίδων.

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

 

 


Posted on Friday, June 14, 2024 (Archive on Friday, June 21, 2024)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return