ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
                   Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, απαντώντας στο από 12.11.2008 υπόμνημά μας, με το οποίο, πλήρως τεκμηριωμένα  ζητούσαμε την έγκριση καταβολής διορθωτικού ποσού στις συντάξεις των συνταξιούχων του ΤΣΠΕΑΘ, μας ενημερώνει ότι με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, εγκρίθηκε από 1.10.2008 διορθωτικό ποσό 50€.
             Επίσης με την ίδια επιστολή μας ενημερώνει και για το δεύτερο θέμα του υπομνήματος μας, σχετικά με το πρόβλημα του οικογενειακού επιδόματος των συνταξιούχων συναδέλφων γυναικών, το οποίο απασχολεί για αρκετά χρόνια την Ένωσή μας. Για το εν λόγω επίδομα, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μας ενημερώνει ότι με έγγραφο του στις 11.11.2008, ζήτησε νέα πρόταση από το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ –ΜΜΕ, για να προβεί σε τροποποίηση της σχετικής καταστατικής διάταξης του ΤΣΠΕΑΘ, ώστε το επίδομα γάμου να καταβάλλεται και στους δυο συζύγους χωρίς περιορισμούς.
 
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Posted on Wednesday, June 3, 2009 (Archive on Wednesday, June 10, 2009)
Posted by host  Contributed by host
Return Bookmark and Share