ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

 

Α.Π. 2037
Προς
τον Πρόεδρο του ΕΔΟΕΑΠ
κ. Νίκο Κιάο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Δ/ντή ΕΔΟΕΑΠ
κ. Φίλιππο Χριστόπουλο
Ηριδανού 5 & Σισίνη 18
ΕΝΤΑΥΘΑ
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2006
Αξιότιμε Πρόεδρε,
Το Διοικητικό μας Συμβούλιο, στο πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας των εργασιακών σχέσεων που ασκεί, θα επιθυμούσε όπως μας κοινοποιήσετε το συντομότερο δυνατόν:
Α) Κατά πόσον εφαρμόζονται πλήρως οι όροι αμοιβής και εργασίας, που προβλέπονται από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ειδικότερα, ως προς τον καθορισμό των μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων και της καταβολής δώρων και επιδομάτων αδείας των εργαζομένων.
Β) Καταστάσεις οφειλετών στον ΕΔΟΕΑΠ, από ασφαλιστικές εισφορές και Αγγελιόσημο.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάρκος Γκανάς Δημήτρης Πίππας


Posted on Wednesday, September 20, 2006 (Archive on Wednesday, September 27, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share