ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΣΠΕΑΘ

 

Α.Π. 1997
Προς
τον Πρόεδρο του ΤΣΠΕΑΘ
κ. Δημήτρη Καπράνο
Καλλιρρόης 5 και Περραιβού 20
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Δ/ντή ΤΣΠΕΑΘ
κ. Ι. Παπαδάκη
ΕΝΤΑΥΘΑ
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2006
Αξιότιμε Πρόεδρε,
Το Διοικητικό μας Συμβούλιο, στο πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας των εργασιακών σχέσεων που ασκεί, θα επιθυμούσε όπως μας κοινοποιήσετε το συντομότερο δυνατόν:
Α) Κατά πόσον εφαρμόζονται πλήρως οι όροι αμοιβής και εργασίας, που προβλέπονται από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ειδικότερα, ως προς τον καθορισμό των μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων και της καταβολής δώρων και επιδομάτων αδείας των εργαζομένων.
Σας υπενθυμίζουμε ότι ανάλογα στοιχεία για τις εφημερίδες -ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΡΙΖΟΥ, ΒΡΑΔΥΝΗ, ΑΥΡΙΑΝΗ, ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΜΗΤΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΗ, ΧΩΡΑ- ζητήσαμε και τον Ιούλιο του 2005, χωρίς να λάβουμε απάντηση.
Τελικά οι τρεις από αυτές (ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΜΗΤΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΗ, ΧΩΡΑ) ανέστειλαν την έκδοση τους με αποτέλεσμα να ζημιωθούν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία.
Β) Καταστάσεις οφειλετών στο ΤΣΠΕΑΘ, από ασφαλιστικές εισφορές και Αγγελιόσημο.
Και Γ) Μετά τη δημοσίευση του Ν.3470 στις 28 Ιουνίου 2006, που ερμηνεύει το Ν. 1264/82 και το ν.δ.1344/73:
Ι) Κατάσταση απαλλασσόμενων Αγγελιοσήμου.
ΙΙ) Κατάσταση απαλλασσομένων που εμπίπτουν στην ερμηνευτική διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 3470/2006.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάρκος Γκανάς Δημήτρης Πίππας


Posted on Friday, September 22, 2006 (Archive on Friday, September 29, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share