Η ΑΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

18 Μαΐου 2010
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις κ.λπ., η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
Ως εκ τούτου, την Κυριακή 23 Μαΐου 2010 θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις της Κυριακής.
Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 24 Μαΐου 2010, δεν θα εκδοθεί και δεν θα κυκλοφορήσει καμία εφημερίδα.
Την επομένη του Αγίου Πνεύματος, Τρίτη 25 Μαΐου 2010, θα εκδοθούν και θα κυκλοφορήσουν μόνο όσες εφημερίδες εκδίδονται και κυκλοφορούν κάθε Δευτέρα, ενώ την Τετάρτη 26 Μαΐου 2010, θα εκδοθούν και θα κυκλοφορήσουν όλες οι εφημερίδες.
Οι συντάκτες και οι διοικητικοί υπάλληλοι των απογευματινών εφημερίδων δεν θα εργαστούν το Σάββατο και την Κυριακή 22 και 23 Μαΐου 2010, και θα προσέλθουν στην εργασία τους το απόγευμα της Δευτέρας 24 Μαΐου 2010.
Οι συντάκτες και οι διοικητικοί υπάλληλοι των πρωινών εφημερίδων δεν θα εργαστούν την Κυριακή και τη Δευτέρα 23 και 24 Μαΐου 2010, και θα προσέλθουν στην εργασία τους την Τρίτη 25 Μαΐου 2010 .
Οι συνάδελφοι των οικονομικών υπηρεσιών που εργάζονται στις εφημερίδες, στις ενώσεις, στα ταμεία και στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, δεν θα εργαστούν τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2010, ενώ οι τεχνικοί Τύπου, οι εφημεριδοπώλες και το προσωπικό των Πρακτορείων, θα εργαστούν ανάλογα με τις ημέρες έκδοσης και κυκλοφορίας των εφημερίδων.
Οι συντάκτες και οι διοικητικοί υπάλληλοι των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και του ΑΠΕ-ΜΠΕ θα εργαστούν και θα αμειφθούν όπως όταν εργάζονται τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Posted on Tuesday, May 18, 2010 (Archive on Tuesday, May 25, 2010)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share