ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2010
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
Τα αποτελέσματα των εκλογών, σύμφωνα με την μέχρι σήμερα, ενημέρωση από την εφορευτική επιτροπή. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση.

Εψήφισαν
:1.266
Έγκυρα
:1.213
Λευκά
:27
Άκυρα
:26

Οι ψήφοι κατά συνδυασμό έχουν ως εξής :
«ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»:ψήφοι 604 (6 έδρες στο Δ.Σ.)
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»:ψήφοι 351 (3 έδρες στο Δ.Σ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»:ψήφοι 258(2 έδρες στο Δ.Σ)
Η διαδικασία της καταμέτρησης των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων συνεχίζεται.

Posted on Saturday, October 9, 2010 (Archive on Saturday, October 16, 2010)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share