ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. αποφάσισε, σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ να χορηγήσει ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, στους συναδέλφους με παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Το βοήθημα των 270€ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 400€ για κάθε επόμενο δικαιούνται οι συνάδελφοι των οποίων τα παιδιά έχουν γεννηθεί ή θα γεννηθούν από 01/01/2005 έως 31/12/2010.

Οι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι δικαιούχοι του Παιδικού Βοηθήματος παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην γραμματεία της Ένωσης και εφόσον το επίδομα τους χορηγείται για πρώτη φορά παρακαλούνται όπως προσκομίσουν Ληξιαρχική Πράξη γέννησης παιδιών.

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μέλη της Ενώσεώς μας, το επίδομα το δικαιούται μόνο ο ένας από αυτούς.

Øτο επίδομα θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάρκος Γκανάς Δημήτρης Πίππας

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ

Α Ι Τ Η Σ Η

Αριθμός Μητρώου Ε.Π.Η.Ε.Α.……

Όνομα Επώνυμο……………….…

Οδός……………………...αριθμ……

Τ.Κ. …………… Πόλη ……………

Τηλ. Εργασίας…………….....

Τηλ. Οικίας ………………..…

Τηλ. Κινητό …………………..

email …………………………

Μ.Μ.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑΣ …………….

Άνεργος ………ναι / όχι

Συνταξιούχος.. ναι / όχι

ΤΡΑΠΕΖΑ………..............................

Αριθ.Λογ/μού………………………..

Αθήνα,…………………….2010

Προς το

Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α.

Βουκουρεστίου 36

106 73 ΑΘΗΝΑ

Κύριοι,

Σε εφαρμογή των άρθρων 2 παρ. β και 7 του κανονισμού λειτουργίας του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού, αιτούμαι τη χορήγηση του βοηθήματος Παιδικού Σταθμού για το έτος 2010, πού προβλέπεται για τα μέλη της ΕΠΗΕΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις πού καθορίσθηκαν στην από 21/10/2010 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Υποβάλλω συνημμένα :

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του (των) παιδιού (ων) μου (εφόσον αιτούμαι το εν λόγω οικονομικό επίδομα για πρώτη φορά).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Α……………………………….

Β…..……………………………

Γ…….…………………………

Δ…………………………………

Ο / Η ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ


Posted on Friday, October 22, 2010 (Archive on Friday, October 29, 2010)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share