ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

Αθήνα 27Οκτωβρίου 2010
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Συνάδελφοι,
Εν΄ όψη της διενέργειας των εκλογών που διεξάγονται σε όλη τη χώρα την 7ν Νοεμβρίου 2010, σας πληροφορούμε τα εξής.
Σύμφωνα με την απόφαση της Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφαλίσης με αριθμό 20067/789 (ΦΕΚ 1631, τεύχος Β) πρέπει οι επιχειρήσεις να χορηγούν στους υπαλλήλους για την μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους στην υπηρεσία ολιγοήμερη άδεια απουσίας με αποδοχές, η οποία δεν υπολογίζεται ως κανονική.
Σχετικά με τον αριθμό των ημερών αδείας απουσίας που θα χορηγηθούν για τον ως άνω σκοπό, θέτουμε υπόψη σας τα εξής.
 
Α) Για τους υπαλλήλους για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας :
1)Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200 – 400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας.
2)Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσής τους.
3)Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε νησιά, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδειες στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
 
Β) Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, η Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας) είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας.
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μάρκος Γκανάς Δημήτρης Πίπας

Posted on Saturday, October 30, 2010 (Archive on Saturday, November 6, 2010)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share