ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ "ALTER"

 

Αθήνα 4 Αυγούστου 2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Νίκη των εργαζομένων του ALTER
Εκδόθηκαν από το Ειρηνοδικείο Περιστερίου αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων οι οποίες υποχρεώνουν την διοίκηση του καναλιού να καταβάλει στους εργαζόμενους-συνάδελφούς μας τους μισθούς Ιανουαρίου-Μαρτίου 2011.
Η Ε.Π.Η.Ε.Α. χαιρετίζει την δικαίωση των συναδέλφων από την δικαιοσύνη και δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι η «εξυγίανση» των μέσων δεν θα περάσει από την απαξίωση και την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων συναδέλφων μας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Posted on Thursday, August 4, 2011 (Archive on Thursday, August 11, 2011)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share