Η ΕΠΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜ. "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ"

 

Αθήνα 4 Αυγούστου 2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ καταδικάζει απερίφραστα απαράδεκτη και προκλητική απόφαση, της εκδότριας Κατερίνας Μάστορα-Μπουλινάκη, για την αιφνιδιαστική απόφαση αναστολής της έκδοσης της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ». καθώς οδηγεί στην ανεργία και την απόγνωση τους συναδέλφους της εφημερίδας, η πλειοψηφία των οποίων για πολλά χρόνια εργάζονται με αυταπάρνηση προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη έκδοση του φύλλου της εφημερίδας.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ καλεί την εκδότρια της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» να άρει την όποια απόφασή της περί αναστολής αναλογιζόμενη τις συνέπειες που θα έχει μια τέτοια ενέργεια.
Σε κάθε περίπτωση, το Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ θα διασφαλίσει με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των συναδέλφων.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Posted on Thursday, August 4, 2011 (Archive on Thursday, August 11, 2011)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share