ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ

 

Αθήνα 22Αυγούστου 2011
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η διοίκηση της Ε.Π.Η.Ε.Α. στην προσπάθειά της να επικοινωνεί άμεσα με τα μέλη της, έχει εκσυγχρονίσει το μηχανογραφικό της σύστημα, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.
Μέσα στις δυνατότητες αυτές είναι και η επικοινωνία μας μέσω του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail), τη διεύθυνση του οποίου θα παρακαλούσαμε να μας κοινοποιήσετε, αποστέλλοντας μέσω του e-mail σας, το ονοματεπώνυμό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης epiea@otenet.gr.
Επίσης στην ιστοσελίδα μας http://www.epiea.gr υπάρχει φόρμα υποβολής e-mail, την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε.
Πιστεύοντας ότι αντιλαμβανόμενοι τη σπουδαιότητα της προσπάθειάς μας αυτής, θα ανταποκριθείτε άμεσα.
Σας ευχαριστούμε
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΠΑΣ

Posted on Monday, August 22, 2011 (Archive on Monday, August 29, 2011)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share