ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Ρ/Σ ΑΛΤΕΡ

 

Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 2011
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Τα Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α, Ε.Π.Η.Ε.Α. και της Ε.Τ.Ι.Τ.Α, μπροστά στην παράνομη, αντισυμβατική και παρατεταμένη ασυνέπεια της εργοδοσίας του τηλεοπτικού σταθμούALTER, η οποία εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις δεδουλευμένες αποδοχές των συναδέλφων κηρύσσουν τις εξής στάσεις εργασίας των δημοσιογράφων, διοικητικών υπαλλήλων και τεχνικών, που εργάζονται στον τηλεοπτικό σταθμό ALTER:
·Το Σάββατο 1 Οκτωβρίου από 13.00 μ.μ. έως 16.00 μ.μ.
·Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου από 16.00 μ.μ. έως 18.30 μ.μ. και
·Τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου από 10.00 π.μ. έως 12.30 μ.μ.
ΖΗΤΩΝΤΑΣ την άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων των συναδέλφων μας.
Τα Δ.Σ. καλούν όλους τους συναδέλφους να μετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις.
 
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Posted on Friday, September 30, 2011 (Archive on Friday, October 7, 2011)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share