Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Δ.Ο.Λ.

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ

                Αναίτιες και αδικαιολόγητες έκρινε η Επιθεώρηση Εργασίας τις μειώσεις 20% στις αποδοχές των εργαζομένων του ΔΟΛ, που αποφάσισε η επιχείρηση τον Ιανουάριο και την υποχρεώνει να εξοφλήσει τα οφειλόμενα έως τις 20 Φεβρουαρίου 2012 και κατήγγειλε πάραυτα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. στην Επιθεώρηση Εργασίας.

             Ως γνωστόν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. προσέφυγε -και για λογαριασμό όλων των εργαζομένων -μελών όλων των δημοσιογραφικών Ενώσεων που απασχολούνται στον στο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη -στην Επιθεώρηση Εργασίας, διότι οι αποδοχές που τους καταβλήθηκαν από την εργοδότρια εταιρεία, ήταν αναιτίως και αδικαιολογήτως μειωμένες κατά ποσοστό 20% περίπου.

             Η εργοδοσία αναγκάστηκε να προτάξει  ενώπιον της Κοινωνικής Επιθεωρήτριας το επιχείρημα, ότι «η εν λόγω οφειλή είναι αποτέλεσμα της πρόσκαιρης ταμειακής δυστοκίας, που υφίσταται η επιχείρηση και όχι αυθαίρετης και μονομερούς μείωσης των αποδοχών τους».

                 Η Επιθεώρηση Εργασίας, μετά τη δέσμευση της επιχείρησης ότι προτίθεται να καταβάλει την εξόφληση των αποδοχών των εργαζομένων, έθεσε χρονικό όριο στην εργοδότρια για την καταβολή έως τις 20.2.2012. Επεσήμανε δε ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές στις αποδοχές των εργαζομένων πρέπει να διέλθουν της νόμιμης διαδικασίας-διαβούλευσης με τα σωματεία, όπως  προβλέπεται από την ισχύουσα  Νομοθεσία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Posted on Tuesday, February 7, 2012 (Archive on Tuesday, February 14, 2012)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share