ΦΙΜΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. εκφράζει την αντίθεσή του στην   επιχειρούμενη κατάργηση από τις εφημερίδες, της  υποχρεωτικής δημοσίευσης  των ετήσιων  ισολογισμών και των προσκλήσεων των Μετόχων για τη σύγκληση  των  ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων των Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 28 του Μνημονίου.

               Είναι προφανές ότι η  ανατροπή ενός καθεστώτος που ισχύει από το 1920, οδηγεί όλες τις οικονομικές αλλά και τις πολιτικές εφημερίδες γνώμης, σε οικονομικό αδιέξοδο  και  ανατρέπει ριζικά το πλαίσιο της δημοκρατικής ενημέρωσης, όπως αυτό διαμορφώθηκε ύστερα από μακροχρόνιες και επίμονες προσπάθειες.

            Είναι γεγονός ότι η υποχρέωση δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιρειών, πέρα από τη διαφάνεια της δραστηριότητας των επιχειρήσεων, αποτελούσε και την οικονομική στήριξη των εφημερίδων γνώμης, η κυκλοφορία των οποίων εξασφαλίζει τον πλουραλισμό και τη δημοκρατική ενημέρωση.

            Η δημοκρατική ενημέρωση και ο πλουραλισμός στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία, δεν είναι δυνατόν να θυσιαστεί σε οποιαδήποτε ανταγωνιστικότητα που πιθανόν θα απέτρεπε τη χρεοκοπία. Χρεοκοπία στη χώρα μας είναι η έκπτωση στη Δημοκρατία και όχι η όποια οικονομική παρενέργεια, για την οποία ευθύνη έχει  μόνο το πολιτικό σύστημα.

            Καλούμε την πολιτεία και κάθε αρμόδιο φορέα, να επανεξετάσει άμεσα αυτή τη δέσμευση έναντι της Τρόικας, αφού η κατάργηση της δημοσιεύσεως των ισολογισμών, όχι μόνο αναιρεί την διαφάνεια που ο νόμος εξασφάλιζε, αλλά πολύ περισσότερο αφανίζει εφημερίδες που διακινούσαν ιδέες, κρίσεις και απόψεις, απαραίτητα συστατικά της Δημοκρατίας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Posted on Thursday, February 9, 2012 (Archive on Thursday, February 16, 2012)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share