Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα 14 Μαρτίου 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

            Συνάδελφοι,

                                 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΗΕΑ, κατόπιν της ερμηνευτικής εγκυκλίου που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας την 12η Μαρτίου 2012 σχετικά με τα εργασιακά θέματα που ρυθμίζονται από το αρθρ. 1 παρ. 6 Ν. 4046/2012 και την υπ' αριθμ. 6 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2012, σας κοινοποιεί το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα.

Είναι αυτονόητο ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για υπογραφή νέων ΣΣΕ, πριν την καταληκτική ημερομηνία της 14ης Μαίου 2012, πριν δηλαδή την εκπνοή της τρίμηνης προθεσμίας που ο νόμος παρέχει..

.

            1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Η.Ε.Α.

            Για τις συλλογικές συμβάσεις που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και μέχρι την 14η Φεβρουαρίου 2012 έχει παρέλθει και το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους (παράταση που προβλεπόταν με το αρθρ. 9, παρ. 5, Ν.1876/1990 το οποίο καταργήθηκε) προβλέπεται απλώς η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης επί τρίμηνο, έως την 14η Μαΐου 2012, με σκοπό την σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω τριμήνου αλλά και μετά από αυτό οι όροι των συλλογικών συμβάσεων που έχουν λήξει ή καταγγελθεί επιβιώνουν ως δεσμευτικοί όροι στις ατομικές τους συμβάσεις εργασίας υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος δεν έχει ή δεν θα ενδώσει στην πίεση του εργοδότη του για σύναψη ατομικής σύμβασης εργασίας με χειρότερους όρους.

            Είναι αυτονόητο να τονίσουμε ότι οι νέες προσλήψεις (από 14-2-2012 και μετά) δεν καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας της Ε.Π.Η.Ε.Α. και ως εκ τούτου οι νεοπροσλαμβανόμενοι, αν δεν συναφθεί ευνοϊκότερη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, αμείβονται με τις αποδοχές της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μειωμένες κατά 22% (σύμφωνα όμως με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους σε θέση παρεμφερή και ανάλογη σε οποιονδήποτε εργοδότη) και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από αυτή επιδόματα. Αν μάλιστα ο νεοπροσλαμβανόμενος είναι κάτω έως 25 ετών αμείβεται με αποδοχές 32% χαμηλότερες των προβλεπομένων από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

            Μετά την 14η Μαΐου 2012 και εφόσον δεν έχει συναφθεί νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, από τα επιδόματα που λαμβάνουν τα μέλη της Ε.Π.Η.Ε.Α. με βάση τις συλλογικές συμβάσεις που έχουν λήξει, επιβιώνουν μόνο τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων και σπουδών. Ειδικά ως προς τα επιδόματα ωρίμανσης (τριετίες, πενταετία) αυτά παραμένουν παγωμένα έως το ποσοστό της ανεργίας να υποχωρήσει κάτω του 10%.

 Eίναι    αυτονόητο να τονίσουμε ότι  σε περίπτωση μη υπογραφής νέων συλλογικών συμβάσεων οι μισθοί των μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α. μπορούν να διαμορφωθούν με ατομικές συμβάσεις εργασίας στα επίπεδα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Συνεπώς τα μέλη θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και να μην ενδίδουν σε εργοδοτικές πιέσεις που πιθανόν να δεχθούν.

             2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Π.Η.Ε.Α. ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.

            Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις ευτυχώς δεν θίγουν το κύρος των ιδιωτικών συμφωνιών μεταξύ Ε.Π.Η.Ε.Α. και εργοδοτικών οργανώσεων. Συνεπώς τυχόν υπέρτερες της συλλογικής σύμβασης αμοιβές που έχουν συμφωνηθεί και καταβάλλονται από τον εργοδότη έχουν πλέον ενσωματωθεί στις ατομικές συμβάσεις εργασίας των μελών και παραμένουν ισχυρές. Το αυτό ισχύει για επιπλέον ημέρες άδειας ή άλλου είδους παροχές. Είναι αυτονόητο ότι οι εν λόγω ιδιωτικές συμφωνίες δεσμεύουν μόνο τους συμβαλλόμενους εργοδότες-μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων και αφορούν αποκλειστικά τα μέλη της Ε.Π.Η.Ε.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΗΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΑΝΑΣ                                         ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΠΑΣ

 

 

                   Για περισσότερες διευκρινήσεις, τα μέλη μπορούν  να επικοινωνούν με το νομικό σύμβουλο της ΕΠΗΕΑ, κο Δημήτρη Κλοκοτάρα, στο τηλέφωνο 6974727583


Posted on Thursday, March 15, 2012 (Archive on Thursday, March 22, 2012)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.