Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΒΟΗΘΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. αποφάσισε, σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ να χορηγήσει ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, στους συναδέλφους με παιδιά προσχολικής ηλικίας και το ετήσιο οικογενειακό τους δεν υπερβαίνει τις 45.000€.

Το βοήθημα των 200€ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 300€ για κάθε επόμενο δικαιούνται οι συνάδελφοι των οποίων τα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01/01/2007 έως 31/12/2012.

Οι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι δικαιούχοι του Παιδικού Βοηθήματος παρακαλούνται να υποβάλλουν μέχρι 15.2.2013, αίτηση στην γραμματεία της Ένωσης και εφόσον το επίδομα τους χορηγείται για πρώτη φορά παρακαλούνται όπως προσκομίσουν Ληξιαρχική Πράξη γέννησης παιδιών.

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μέλη της Ενώσεώς μας, το επίδομα το δικαιούται μόνο ο ένας από αυτούς.

  • Το επίδομα θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάρκος Γκανάς Δημήτρης Πίππας

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ

Α Ι Τ Η Σ Η

Αριθμός Μητρώου Ε.Π.Η.Ε.Α.……

Όνομα Επώνυμο……………….…

Οδός……………………...αριθμ……

Τ.Κ. …………… Πόλη ……………

Τηλ. Εργασίας…………….....

Τηλ. Οικίας ………………..…

Τηλ. Κινητό …………………..

email …………………………

Μ.Μ.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑΣ …………….

Άνεργος ………ναι / όχι

Συνταξιούχος.. ναι / όχι

ΤΡΑΠΕΖΑ………..............................

Αριθ.Λογ/μού………………………..

Αθήνα,…………………….2013

Προς το

Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α.

Βουκουρεστίου 36

106 73 ΑΘΗΝΑ

Κύριοι,

Σε εφαρμογή των άρθρων 2 παρ. β και 7 του κανονισμού λειτουργίας του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού, αιτούμαι τη χορήγηση του βοηθήματος Παιδικού Σταθμού για το έτος 2012, πού προβλέπεται για τα μέλη της ΕΠΗΕΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις πού καθορίσθηκαν στην από 14/1/2013 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Υποβάλλω συνημμένα :

  1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του (των) παιδιού-ων μου (εφόσον αιτούμαι το εν λόγω οικονομικό επίδομα για πρώτη φορά).
  2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους.
  3. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι για το τρέχον έτος το οικογενειακό εισόδημα δε θα υπερβεί τα 45.000€.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Α……………………………….

Β…..……………………………

Γ…….…………………………

Δ…………………………………

Ο / Η ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ


Posted on Tuesday, January 15, 2013 (Archive on Tuesday, January 22, 2013)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.