Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΕΠΗΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

                

Καλούμε τα μέλη της Ε.Π.Η.Ε.Α.  σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα της Ε.Π.Η.Ε.Α., οδός Βουκουρεστίου αριθμός 36 (3ος όροφος), στις 11 Μαρτίου 2014  και ώρα 10 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1)  Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 11/2012 έως 02/2014 και υποβολή εκθέσεων από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

 

 

2) Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. 1/1/2012-31/12/2012 και 1/1/2013-31/12/2013.

 

 

 

3) Έγκριση προϋπολογισμών χρήσεων 2013-2014.

 

 

 

4) Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για διαπραγμάτευση και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης και Ιδιωτικής Συμφωνίας, με την ΕΙΗΕΑ, με την ΕΙΙΡΑ, με την ΕΙΤΗΣΕΕ και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.

 

 

 

         5) Κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας στην ΕΙΗΕΑ, στην ΕΙΙΡΑ, στην ΕΙΤΗΣΕΕ, στον ΕΔΟΕΑΠ, στο ΑΠΕ και στις Ενώσεις και σε οποιονδήποτε άλλο εργοδότη και για οποιοδήποτε ζήτημα και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για υλοποίηση της απόφασης αυτής κατά τον χρόνο που αυτό κρίνει σκόπιμο ή οι ιδιαίτερες περιστάσεις το επιβάλλουν.

 

 

 

6) Ψηφοφορία για τα πεπραγμένα και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην Τακτική αυτή πρώτη Γενική Συνέλευση για να υπάρξει απαρτία θα πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό μας να παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον, των Τακτικών μελών της Ένωσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση καλείται στις 21 Μαρτίου 2014, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε για να υπάρξει απαρτία θα πρέπει να παρίσταται το ¼ των Τακτικών και Ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης.

Εάν και κατά την δεύτερη αυτή ημερομηνία δεν υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη της Ένωσης σε τρίτη Γενική Συνέλευση,

 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 42), στις 30 Μαρτίου 2014,  ημέρα Κυριακή  και ώρα 17:30 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, όποτε θα πρέπει να παρίσταται το 1/5 των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης μας.

 

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Μάρκος Γκανάς                                         Δημήτρης Πίππας

 


Posted on Thursday, February 27, 2014 (Archive on Thursday, March 6, 2014)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.