Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΥΕΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Αθήνα, 4 Μαΐου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκδόθηκε εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή δηλώσεων εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Εργασίας και, συγκεκριμένα, σε ειδικές κατηγορίες απασχόλησης, προκειμένου οι εργαζόμενοι αυτοί να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 

Συγκεκριμένα:

Με την υπ’ αρ.πρ.: οικ. 17078/505 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορούν πλέον από τις 7/5/2020 έως και τις 14/5/2020 να υποβάλλουν αιτήσεις οι εργαζόμενοι, οι οποίοι, λόγω της επίσχεσης εργασίας, στην οποία είχαν προβεί σε προηγούμενο εργοδότη, αδυνατούσαν να επιδοτηθούν με την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ για την αναστολή της σύμβασης εργασίας τους στον τωρινό εργοδότη.

 

Ειδικότερα, με την Εγκύκλιο επιλύονται τα ζητήματα, που προέκυψαν κατά την υποβολή Δηλώσεων Εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και συγκεκριμένα σε ειδικές κατηγορίες απασχόλησης, όπου η τρέχουσα κατάσταση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δεν αποτύπωνε με ακρίβεια την πραγματική κατάσταση της εργασιακής σχέσης  ή και το αντίστροφο, δηλαδή εμφάνιζε σε τρέχουσα κατάσταση ενεργή σχέση εργασίας ενώ δεν υπήρχε αυτή πλέον.

Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι όταν  ο εργαζόμενος έχει προβεί σε επίσχεση εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 325 του Αστικού Κώδικα, έναντι του εργοδότη του και κατά το χρονικό διάστημα αυτό απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη και του οποίου η σύμβαση στην επιχείρηση/εργοδότη αυτή έχει τεθεί σε αναστολή κατά την χρονική περίοδο.

Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, για να καταστούν οι αντίστοιχοι εργαζόμενοι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πρέπει :

 Α. Αν γίνεται για πρώτη φορά υποβολή δήλωσης, τότε τα βήματα είναι τα εξής:

  – Υποβολή εκ μέρους της επιχείρησης – εργοδότη του εντύπου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες. Στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση η επιχείρηση – εργοδότης προσδιορίζει την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι της δήλωσης.

 – Υποβολή από τον δικαιούχο εργαζόμενο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στη δήλωση αυτή ο εργαζόμενος προσδιορίζει την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγεται.

 Β. Αν δεν γίνεται για πρώτη φορά υποβολή δήλωσης, τότε τα βήματα είναι τα εξής:

 – Σε περίπτωση που η επιχείρηση –  εργοδότης  έχει ήδη υποβάλει υπεύθυνη  δήλωση τότε  μόνο ο εργαζόμενος  υποβάλει  δήλωση του ν. 1599/1986 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στη δήλωση αυτή ο εργαζόμενος προσδιορίζει την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγεται.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΑΝΑΣ                               ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΠΑΣ

  


Posted on Monday, May 4, 2020 (Archive on Monday, May 11, 2020)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.