Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 6Ης ΜΑΙΟΥ 2006
ΗΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ
Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ
Εισηγητής: Μάρκος Γκανάς, Πρόεδρος Δ.Σ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, που εξελέγη στις Αρχαιρεσίες της 20/5/2004, εμφανίζεται σήμερα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, για να εκθέσει τα πεπραγμένα της μέχρι σήμερα θητείας του.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΠΗΕΑ πραγματοποιείται σε μια δύσκολη περίοδο για τον κλάδο μας.
Το πέρασμα στην ΟΝΕ και η διαδικασία της Παγκοσμιοποίησης δημιουργεί τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και εντάσεις.
Όλοι είμαστε μάρτυρες του φαινομένου της μετάλλαξης του εργασιακού περιβάλλοντος.
-Οι αλλαγές που γίνονται στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο. Η αντικατάσταση της μορφής των επιχειρήσεων και των παραδοσιακών εκδοτών με νέους επιχειρηματίες ποικίλων και πολλαπλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
-Ο φιλελευθερισμός που θέλει τους εργαζόμενους να εργάζονται περισσότερο, να αμείβονται λιγότερο και να απολύονται ευκολότερα.
-Οι αναδιαρθρώσεις στις ιδιοκτησίες των Μ.Μ.Ε., που φέρνουν τους εργαζόμενους αντιμέτωπους με το κλείσιμο επιχειρήσεων, τις ομαδικές απολύσεις, τη γενίκευση των ελαστικών μορφών εργασίας, την επίθεση στις αμοιβές και την υπεξαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών.
-Το χαώδες θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα Μ.Μ.Ε. δεν εξασφαλίζει την δημοκρατική ενημέρωση, την ποιότητα της ψυχαγωγίας, τη διαφάνεια της ιδιοκτησίας, τις θέσεις εργασίας και την καταβολή των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων.
-Η απορύθμιση της αγοράς εργασίας και η καταστρατήγηση των εργασιακών και ασφαλιστικών κεκτημένων του Κλάδου, από επιχειρηματίες της ενημέρωσης που η επιρροή τους στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, συντελούν στην υποβάθμιση της ψυχαγωγίας, στην εμπορευματοποίηση της είδησης και του ευτελισμού της ενημέρωσης.
-Η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, η νομιμοποίηση ελαστικών μορφών απασχόλησης και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου καθορίζουν ένα εργασιακό περιβάλλον εχθρικό και εξοντωτικό για όλους τους εργαζόμενους στον Τύπο και γενικότερα σε όλα τα Μ.Μ.Ε.
-Η ανεστραμμένη σχέση μεγάλης προσφοράς και ζήτησης οδηγεί εκατοντάδες συναδέλφους μας στο να παρέχουν υπέρ-εργασία χωρίς αμοιβή.
-Η μη εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η απαξίωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τους επιχειρηματίες της ενημέρωσης, αποτελούν πλέον σύνηθες φαινόμενο.
Οι ταχύτατες αυτές αλλαγές δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού και πελατειακής περιχαράκωσης των όποιων αντιπαραθέσεων και ενδοπαραταξιακών συγκρούσεων.
Απαιτούν να εντείνουμε όλοι μαζί την προσπάθεια για έγκαιρες, σχεδιασμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα του εργασιακού και κοινωνικού γίγνεσθαι.
Η ενότητα, η ταξική πάλη, η συναδελφική αλληλεγγύη και ο συντονισμός δράσης όλων των εργαζομένων στο χώρο της ενημέρωσης αποτελούν προϋπόθεση για την περιφρούρηση των εργασιακών και ασφαλιστικών κεκτημένων.
Με δεδομένες τις παραπάνω διαπιστώσεις και εκτιμήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις αρχαιρεσίες στις 20 Μαΐου 2004 συγκέντρωσε την προσοχή του στα παρακάτω ζητήματα, που επειγόντως έπρεπε να αντιμετωπισθούν και να δρομολογηθούν λύσεις.
1. Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
α. Πρώτο μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν αφενός η ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ), για το έτος 2005 της οποίας η υπογραφή καθυστερούσε αδικαιολόγητα και αφετέρου η προετοιμασία για την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη 2006 και 2007.
Έγκαιρα και ταυτόχρονα με τις άλλες Δημοσιογραφικές Ενώσεις, με τις οποίες συγκροτούμε τη Διασωματειακή, καταγγείλαμε τις Σ.Σ.Ε. Ταυτόχρονα υποβάλαμε, για τις νέες Σ.Σ.Ε., στην Ε.Ι.Η.Ε.Α. υπόμνημα που περιείχε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αιτημάτων θεσμικού χαρακτήρα, με επιστημονικά επεξεργασμένες θέσεις και προτάσεις.
Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη στις 5 Απριλίου 2006 με τους εκδότες είναι διετής και προβλέπει αυξήσεις κάθε χρόνο 6%.
Θεωρούμε ότι πετύχαμε τον ελάχιστο στόχο μας όσον αφορά τις αυξήσεις στους μισθούς.
Καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τους εκδότες έπαιξαν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις και η πετυχημένη 24-ωρη Πανελλαδική απεργία.
β. Οι διαπραγματεύσεις με την Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.) και την (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) προς υπογραφή, για πρώτη φορά, Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ήταν πολύμηνες. Παρά το γεγονός ότι οι άλλες Ενώσεις είχαν υπογράψει σχετικές συμβάσεις το έτος 2004, η Ένωσή μας δεν τα κατάφερε λόγω άρνησης της εργοδοσίας, η οποία πρόβαλε διάφορα προσχήματα για να κερδίσει χρόνο, μεταθέτοντας την υπογραφή της Σύμβασης για το επόμενο διάστημα.
Το Δ.Σ. πιστεύει ότι με τις υπογραφείσες πέρυσι, για πρώτη φορά, Σ.Σ.Ε. με τα κανάλια και τα ραδιόφωνα, τίθενται οι βάσεις για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών, για την κατοχύρωση των θεσμικών δικαιωμάτων και των αμοιβών των εργαζομένων, με τελικό στόχο την κατοχύρωση όλων των κατακτήσεων της ΕΠΗΕΑ σε μία και ενιαία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με όλους τους εργοδότες.
Οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή των νέων Σ.Σ.Ε., βρίσκονται σε καλό δρόμο και πιστεύουμε ότι θα τις υπογράψει το νέο Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του.
2. Συνεργασία με τις αδελφές συνδικαλιστικές Ενώσεις στον Τύπο
Όπως είναι γνωστό η Ένωσή μας συμμετέχει στη Διασωματειακή Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο των Μ.Μ.Ε.
Μαζί με τις παρακάτω πρωτοβάθμιες Δημοσιογραφικές Ενώσεις:
- ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
- ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
- ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ
- ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
- ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
- ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
- ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
-ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
-ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
Οι σχέσεις μεταξύ των Ενώσεων που απαρτίζουν τη Διασωματειακή Επιτροπή, διέπονται από το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, Συντονισμού και Ενιαίας Έκφρασης, το οποίο υπογράφηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2004.
Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο για την καλύτερη και την πιο αποτελεσματική λειτουργία της Διασωματειακής Επιτροπής η καθιέρωση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της Διασωματειακής Επιτροπής, όπου όλες οι Ενώσεις δεσμεύονται:
-Να σφυρηλατήσουν την ενότητα και την αλληλεγγύη του κλάδου μέσα από κοινούς διεκδικητικούς αγώνες.
-Να περιφρουρήσουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των μελών τους.
-Να προωθήσουν κοινές διεκδικήσεις και δράσεις, σε τομείς όπου αυτό είναι δυνατό.
-Να αναδείξουν την ιδιαιτερότητα κάθε εργασιακού χώρου.
-Να αγωνιστούν ενάντια σε κάθε απόπειρα προσβολής των όσων οι ενώσεις σε εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα έχουν κατακτήσει και κατοχυρώσει.
-Να συντονίσουν τις ενέργειές τους προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ενιαίου επιτελικού συνδικαλιστικού οργάνου με κατάληξη το Συνδικάτο στο χώρο του τύπου και των Μ.Μ.Ε.
Με την καθιέρωση του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της Διασωματειακής Επιτροπής, κάναμε ένα ακόμα βήμα στο στόχο μας που είναι το Συνδικάτο Τύπου και αισθανόμαστε ακόμα πιο δυνατοί απέναντι στην εργοδοσία και σε όποιον επιβουλεύεται τα κεκτημένα δικαιώματα μας.
Η Διασωματειακή Επιτροπή συνεδρίασε κατά τη διάρκεια της θητείας μας 32 φορές, ασχολήθηκε με θέματα του κλάδου γενικότερα αλλά και με ειδικά θέματα και όταν χρειάσθηκε, κήρυξε στάσεις εργασίες και απεργιακές κινητοποιήσεις, είτε σε όλο τον κλάδο είτε σε μεμονωμένα Μ.Μ.Ε., επισκέφθηκε την Πρόεδρο της Βουλής, τους Υπουργούς και τους Αρχηγούς των κομμάτων. Επίσης πάρα πολλές φορές χρειάστηκε η παράστασή του στις συνεδριάσεις του ΕΣΡ. Πάντοτε η ΕΠΗΕΑ ήταν παρούσα.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο συναντήθηκε με τα Διοικητικά Συμβούλια των άλλων Δημοσιογραφικών Ενώσεων και εξέτασε με την κάθε Ένωση χωριστά, τα κοινά διμερή προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΠΗΕΑ και τον τρόπο της επίλυσής των.
3. Εργασιακά θέματα -Ασφαλιστικά
1.Στη δύναμη της Ένωσής μας είναι αρκετοί συνάδελφοι που είναι άνεργοι.
Το Δ.Σ., δείχνοντας την ευαισθησία του και έχοντας ως ένα από τα μελήματά του την επανένταξη στην παραγωγική διαδικασία ανέργων συναδέλφων, συγκέντρωσε όλα τα βιογραφικά, τα ταξινόμησε, τα κωδικοποίησε σε ηλεκτρονική μορφή και σε ειδικές συναντήσεις όπου συμμετείχαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., τα έθεσε στη διάθεση των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού κάθε επιχείρησης, απαιτώντας την εφαρμογή του σχετικού άρθρου της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που προβλέπει την πρόσληψη ανέργων συναδέλφων.
Η προσπάθεια αυτή συνεχίσθηκε με ακόμη πιο έντονους ρυθμούς και διαδικασίες και σήμερα αποτελεί δεσμευτικό όρο στη Σ.Σ.Ε., σύμφωνα με τον οποίο η Ε.Ι.Η.Ε.Α. θα παραλαμβάνει τα βιογραφικά των ανέργων από την Ένωσή μας και θα τα προωθεί στα μέλη της.
Με την ευκαιρία το Δ.Σ. σημειώνει ότι οι συνάδελφοί μας στελέχη των εφημερίδων και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, θα πρέπει να έχουν ως πρώτο μέλημα όταν προκύπτει θέμα πρόσληψης, την επιλογή ανέργων συναδέλφων μας.
2.Το Δ.Σ. συναντήθηκε επανειλημμένως με τους αρμόδιους Υπουργούς, Υφυπουργούς και κυβερνητικούς παράγοντες και έθεσε εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στα Μ.Μ.Ε.
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν:
- η διαδοχική ασφάλιση στους εργαζομένους στα Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
-η αναγνώριση της Στρατιωτικής Θητείας, ως θεμελιωτικό δικαίωμα συνταξιοδότησης,
-η σύνδεση των αυξήσεων των συντάξεων με αυτές των εν ενεργεία συναδέλφων,
-το θέμα του Αγγελιοσήμου,
-ο υπολογισμός του χρόνου της λοχείας ως συντάξιμου,
-το νομοσχέδιο περί της συγκέντρωσης των Μ.Μ.Ε. κ.ά.
3.Το Δ.Σ. στήριξε αγωνιστικά σε συνεργασία με τις άλλες δημοσιογραφικές ενώσεις και στάθηκε στο πλευρό των συναδέλφων, όποτε αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα, στον Ρ/Σ Flash, στον Ρ/Σ ΞΕΝΙΟ, στον Ρ/Σ Planet 104,00 FM, στην Εφημερίδα ΑΠΟΦΑΣΗ, στο Ρ/Σ ΣΚΑΪ, στη ΝΙΚΗ, στον όμιλο ΤΡΑΓΚΑ, Στον Δ.Ο.Λ., στον όμιλο ΠΗΓΑΣΟΣ, στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ, στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, στον κανάλι ΑΛΦΑ, στο Ράδιο Επικοινωνία, στο Ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84 και όπου αλλού κρίθηκε απαραίτητο.
Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν το αυτονόητο, ότι το Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ, όταν δραστηριοποιείται ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στους εργοδότες αποτρέπει δυσάρεστες καταστάσεις σε βάρος των μελών μας.
4. Στο πλαίσιο της καλής και αγαστής συνεργασίας, το Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ συναντήθηκε επανειλημμένα με τους Προέδρους και τα Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και του ΤΣΠΕΑΘ, συζήτησε και δρομολόγησε μαζί τους την επίλυση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών προβλημάτων.
5. Συμμετείχαμε ενεργά μαζί με τις άλλες Ενώσεις σε πέντε στάσεις και σε δύο 24ωρες απεργίες, ενάντια στη λιτότητα, την ανεργία, στον πόλεμο, αντιστεκόμενοι στο πάγωμα των μισθών και στην προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας.
4. Κοινωνικές παροχές
Το Δ.Σ. δεν μπορούσε να μείνει ασυγκίνητο μπροστά στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι απεργοί του Ρ/Σ planet 104.00 fm, της ΑΠΟΦΑΣΗΣ και οι οικογένειες τους.
Οι συνάδελφοί μας είχαν μείνει απλήρωτοι επί πολλούς μήνες. Για να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον τις πάγιες υποχρεώσεις τους το Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ κατέβαλλε επανειλημμένα σε αυτούς το ειδικό βοήθημα.
Αλλά και στους ανέργους συναδέλφους μας τις μέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καταβλήθηκε επίσης ένα συμβολικό ποσό.
Τέλος η ευαισθησία του Δ.Σ. απέναντι στους συνταξιούχους συναδέλφους μας, πέρα από την προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου για ίδιες αυξήσεις με αυτές των εν ενεργεία μελών μας, εκφράστηκε με την καταβολή συμβολικού ποσού ύψους 300 € στο καθέναν από τα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΠΗΕΑ.
5. Ιστοσελίδα
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης των μελών μας για ελλιπή ενημέρωση και επικοινωνία, φρόντισε να εμπλουτίσει και ενεργοποιήσει την υπάρχουσα ιστοσελίδα της ΕΠΗΕΑ.
Η ιστοσελίδα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στη λειτουργία της ΕΠΗΕΑ και στην έγκαιρη ενημέρωση των 2.300και πλέον εργαζομένων για τα συνδικαλιστικά δρώμενα, για τις εργασιακές σχέσεις και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.
Η ιστοσελίδα εμπλουτίζεται καθημερινά με στόχο τα μέλη να έχουν έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση για την δράση του Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ αλλά και να τους διευκολύνει επαγγελματικά με την εισαγωγή πληροφοριών που καθημερινά χρησιμοποιούμε για τη διεκπεραίωση των εργασιών μας.
Το επόμενο βήμα είναι η ποιοτική αναβάθμιση της ιστοσελίδας, με στόχο την πληροφόρηση των μελών μας με χρήσιμα ενημερωτικά στοιχεία άμεσης προτεραιότητας, όπως είναι ο αυτόματος υπολογισμός της κύριας και επικουρικής σύνταξης, οι παροχές από τα ασφαλιστικά μας ταμεία, αλλά και με όλες τις πληροφορίες σε όλα τα εργασιακά θέματα.
6. Αποθεματικά κεντρικού Ταμείου και Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού
Ο οικονομικός απολογισμός των χρήσεων που εξετάζουμε αναφέρεται αναλυτικά στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους τομείς.
Ωστόσο το Δ.Σ. σας ενημερώνει ότι με ομόφωνη απόφασή του και ευαισθητοποιημένο απέναντι στην κοινή γνώμη και στη γενικότερη συγκυρία της εποχής που διανύουμε, τα αποθεματικά του κεντρικού Ταμείου και του Αλληλοβοηθητικού λογαριασμού έχουν τοποθετηθεί -χωρίς η απόδοση να υπολείπεται αυτής των Τραπεζών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
7. Κοινωνικές δραστηριότητες
Η Ετήσια γιορτή, ένας θεσμός πλέον της Ε.Π.Η.Ε.Α., είχε μεγάλη επιτυχία κυρίως για τα παιδιά, που τραγούδησαν, χόρεψαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους, με το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και έφυγαν με ένα βιβλίο - προσφορά της Ε.Π.Η.Ε.Α που επέλεξαν από τους παρευρισκόμενους Εκδοτικούς Οίκους, τους οποίους κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο.
Αξίζει να επισημάνουμε την επιτυχία της βιβλίο-αγοράς, αφού τα μέλη μας πέραν των 1.500 βιβλίων τα οποία διέθεσε η Ένωση, προμηθεύτηκαν σύμφωνα με την εκδοχή των υπευθύνων και άλλα 4.000 βιβλία.
Εδώ βέβαια, πέρα από τη φιλομάθεια των μελών μας, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η διάθεση των εκδοτικών οίκων, οι οποίοι μας παρουσίασαν εκατοντάδες υπέροχους και ελκυστικούς τίτλους βιβλίων.
Συμπαρασταθήκαμε στους συνανθρώπους μας που έπληξε το καταστροφικό τσουνάμι διαθέτοντας το ποσό των 3.000 ΕΥΡΩ.
8. Νομική Προστασία
Οι παρεμβάσεις της ΕΠΗΕΑ στις σοβαρές δικαστικές διαμάχες που ενέπλεξαν άμεσα ή έμμεσα μερικοί από τους εκδότες και οι οποίες βρίσκονται στο επίπεδο του Συμβουλίου Επικρατείας, μας υπαγόρευαν την ανάθεση όλων αυτών των υποθέσεων σε ένα από τα Αναγνωρισμένα Νομικά Γραφεία.
Επιλέξαμε το γραφείο του κ. Αντώνη Ρουπακιώτη (πρώην Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών).
Η απότομη αύξηση των μελών - άνοιγμα της Ένωσης στους συναδέλφους μας των ραδιοτηλεοπτικών και η ένταση των προβλημάτων τα τελευταία χρόνια, δημιούργησε την ανάγκη σύμβασης με δικηγόρο, ο οποίος καθημερινά και για κάποιες ώρες βρίσκεται στα Γραφεία της ΕΠΗΕΑ και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όποιον συνάδελφο χρειάζεται Νομικές Συμβουλές.
9. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας του συνήλθε σε 74 συνεδριάσεις. Σε όλο το διάστημα σχεδόν λειτούργησε ομαλά και περιορίσθηκαν οι έντονες αντιπαλότητες μεταξύ των παρατάξεων.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, τα μέλη του Δ.Σ. επεξεργάσθηκαν προτάσεις και έδωσαν λύσεις σε όλα τα θέματα. Οι αποφάσεις ήταν σχεδόν όλες ομόφωνες, παρά την κωλυσιεργία που έδειξαν ορισμένα μέλη του, και παρά του γεγονότος ότι καμιά παράταξη δεν είχε την απόλυτη πλειοψηφία και την διαχείριση της διοίκησης, πιστεύω ότι λειτουργήσαμε αποτελεσματικά προς όφελος της Ένωσής μας.
10. Λειτουργία των άλλων οργάνων και επιτροπών
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ύστερα από μια δύσκολη διαδικασία, συγκλήθηκε και ασχολήθηκε με την αντί συναδελφική συμπεριφορά δύο συναδέλφων.
Το Μικτό συμβούλιο συγκλήθηκε σε πολλές περιπτώσεις και αποτέλεσε αναμφισβήτητα πολύτιμο αρωγό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. για το επόμενο διάστημα της θητείας οφείλει να επικεντρώσει την προσοχή του στα παρακάτω ζητήματα:
1. Εργασιακά
Πρώτιστο καθήκον μας θα είναι η εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, από όλους ανεξαίρετα τους εργοδότες.
Το Δ.Σ. σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της ΕΠΗΕΑ στους χώρους εργασίας, θα επιβλέπει την εφαρμογή των Σ.Σ.Ε. και για τυχόν παραβιάσεις στους παρανομούντες θα λαμβάνονται άμεσα και ουσιαστικά μέτρα.
Το νέο Δ.Σ. θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχει συγκεντρωμένη την προσοχή του στους παρακάτω στόχους:
-Στην εξασφάλιση κοινωνικά επαρκούς εισοδήματος από την εργασία και ως ελάχιστη αρχική αμοιβή τα 1.300 €.
-Στην απόρριψη κάθε ευέλικτης μορφής απασχόλησης. Και στην ενίσχυση του θεσμού της πλήρους απασχόλησης.
-Στη μείωση του χρόνου εργασίας σε 35 ώρες, χωρίς μείωση των αποδοχών.
-Στην κατοχύρωση, συμβατικά, των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων και των εργατικών ελευθεριών.
-Στην προστασία του κλάδου μας από τις ατομικές και μαζικές απολύσεις.
-Στην προστασία των μελών μας από το αυθαίρετο και καταχρηστικό “διευθυντικό δικαίωμα”.
-Στην διεκδίκηση αυξήσεων για τους συνταξιούχους ίδιων με αυτή των εν ενεργεία μελών.
2. Ασφαλιστικά ζητήματα του κλάδου μας
Η πολιτική εξουσία διατηρεί σκόπιμα ανοιχτό το ασφαλιστικό, με βασικούς άξονες την αύξηση του ορίου ηλικίας, την αύξηση των εισφορών και τη μείωση των συντάξεων, με το πρόσχημα της δήθεν διασφάλισης της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών Οργανισμών.
Εμείς είμαστε αντίθετοι στην αφαίρεση των ασφαλιστικών κατακτήσεων του κλάδου μας και σε συνεργασία με τις αδελφές Ενώσεις θα πάρουμε όλα τα μέτρα για να μη περάσουν οι κυβερνητικές επιλογές.
Σήμερα οι επιθέσεις εστιάζονται στον Επικουρικό μας ασφαλιστικό Οργανισμό, τον ΕΔΟΕΑΠ.
Η Ένωσή μας μαζί με τις άλλες τρεις Δημοσιογραφικές Ενώσεις θα συγκεντρώσει την προσοχή της:
Α. Στην απόκρουση των προσπαθειών των εκάστοτε κύκλων να μετατρέψουν τον ΕΔΟΕΑΠ από ταμείο Υγείας και Επικουρικής Σύνταξης των τεσσάρων δημοσιογραφικών Ενώσεων σε κρατικό φορέα Τύπου ΙΚΑ.
Β. Στην υπεράσπιση του αυτοδιοικούμενου και αυτοδιαχειριζόμενου χαρακτήρα του ΕΔΟΕΑΠ, αναπτύσσοντας τις μέχρι τώρα κατακτήσεις και επιτυχίες, τόσο στην ποιότητα των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών, όσο και στον τομέα της Επικουρικής Σύνταξης.
Γ. Στην υπεράσπιση του Αγγελιοσήμου ως κοινωνικού πόρου και ασφαλιστικής εισφοράς, που οι εκάστοτε κυβερνήσεις στοχεύουν στην ανακατανομή του εσόδου από το Αγγελιόσημο σε περισσότερους οργανισμούς, άσχετους με τον Τύπο και τα Μ.Μ.Ε., με ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού του Αγγελιοσήμου επί των διαφημίσεων.
Δ. Στην ανασυγκρότηση και ενίσχυση της Υπηρεσίας Ελέγχου που συγκρότησαν εδώ και μερικά χρόνια από κοινού όλες οι Δημοσιογραφικές Ενώσεις και εδρεύει στο ΤΣΠΕΑΘ. Σήμερα είμαστε στη διαδικασία πρόσληψης 15 υπαλλήλων, με στόχο τον αποτελεσματικό έλεγχο και τη διασφάλιση του πόρου.
3. Αξιοποίηση των ταμειακών πλεονασμάτων προς όφελος των μελών
Η δημιουργία του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού πριν μερικά χρόνια κάλυψε αρκετές οικονομικές ανάγκες συναδέλφων και επέτρεψε στα Δ.Σ. να ασκούν κοινωνικό έργο.
Σήμερα είναι ώριμο να ξαναδούμε τρόπους και μορφές, επιδιώκοντας από κοινού με τα ασφαλιστικά μας ταμεία και τις άλλες δημοσιογραφικές Ενώσεις την αξιοποίηση των ταμειακών πλεονασμάτων για να επωφελούνται τα μέλη μας, με τη μορφή κοινωνικών παροχών.
Θεωρούμε ότι είναι ώριμο, να ανοίξει το θέμα για να γίνουν οργανωμένες συζητήσεις για την αναζήτηση καλύτερου και αποτελεσματικού τρόπου, ώστε να αξιοποιηθούν τα πλεονάσματα προς όφελος των μελών μας, καθώς επίσης και μια νέα αναλογιστική μελέτη για τον αλληλοβοηθητικό λογαριασμό.
4.Τροποποίηση καταστατικού
Επιτακτική καθίσταται η ανάγκη τροποποίησης του Καταστατικού της ΕΠΗΕΑ, αφενός από το γεγονός της εισδοχής πολλών νέων μελών από τα ηλεκτρονικά μέσα και αφετέρου, να εναρμονιστεί με τις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου μας και γενικότερα του συνδικαλιστικού κινήματος. Αμέσως μετά τις εκλογές προτείνουμε να συσταθεί αντιπροσωπευτική Επιτροπή Επεξεργασίας Καταστατικού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Πριν ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του Διοικητικού Απολογισμού, θέλουμε να υπογραμμίσουμε ορισμένες σκέψεις και προτάσεις.
Τα ζητήματα που πρέπει το Δ.Σ. να προωθήσει για λύσεις είναι πολλά και χρήζουν μελέτης και πολλαπλών επεξεργασιών, όχι μόνο από ορισμένους συνδικαλιστές, που μερικές φορές με τις λύσεις που προωθούν, εξυπηρετούν τα παραταξιακά τους συμφέροντα ή περικλείουν κάποιες εκλογικές σκοπιμότητες.
Θεωρούμε ότι πρέπει να προωθήσουμε τη διοργάνωση θεματικών Ημερίδων, όπου θα κληθούν ειδικευμένα στελέχη μας, συνδικαλιστές, καθηγητές Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι των κομμάτων και άλλων κοινωνικών φορέων, να καταθέσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις και την εμπειρία τους και μετά από αναλυτική συζήτηση να διαμορφώσουμε συγκροτημένη άποψη για το ασφαλιστικό, για την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων του κλάδου, για τις εργασιακές σχέσεις και για άλλα συνδικαλιστικά θέματα.
Η παγκοσμιοποίηση διαμορφώνει τους κανόνες παιχνιδιού, εμείς δεν αρκεί μόνο να αντιστεκόμαστε, αλλά πρέπει να έχουμε επεξεργαστεί για κάθε θέμα που μας αφορά εναλλακτικές προτάσεις και λύσεις.
Κλείνοντας το Διοικητικό Απολογισμό, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση των στόχων μας.
Δώσαμε και εξακολουθούμε να δίνουμε με αξιοπρέπεια τον αγώνα υπεράσπισης και διεύρυνσης των κατακτήσεων μας.
Με τη βεβαιότητα ότι, παρά τα λάθη και τις όποιες παραλείψεις μας για τα οποία αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, ανταποκριθήκαμε συνολικά στις προσδοκίες σας.

Posted on Wednesday, May 3, 2006 (Archive on Wednesday, May 10, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.