Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Αθήνα, 17 Μαΐου 2010
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 
Καλούμε τα μέλη της Ε.Π.Η.Ε.Α. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, στις 5 Ιουνίου 2010, ημέρα Σάββατο και ώρα 10 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 6/2008 έως 5/2010 και υποβολή εκθέσεων από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
2.Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. 1/1/2008-31/12/2008 και 1/1/2009-31/12/2009.
3.Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2010.
4.Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής.
5.Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για διαπραγμάτευση και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης και Ιδιωτικής Συμφωνίας, με την ΕΙΗΕΑ, με την ΕΙΙΡΑ, με την ΕΙΤΗΣΕΕ και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.
6.Κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας στην ΕΙΗΕΑ, στην ΕΙΙΡΑ, στην ΕΙΤΗΣΕΕ, στον ΕΔΟΕΑΠ, στο ΑΠΕ και στις Ενώσεις και σε οποιονδήποτε άλλο εργοδότη και για οποιοδήποτε ζήτημα και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για υλοποίηση της απόφασης αυτής κατά τον χρόνο που αυτό κρίνει σκόπιμο ή οι ιδιαίτερες περιστάσεις το επιβάλλουν.
7.Ψηφοφορία για τα πεπραγμένα και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.
8.Παραίτηση Διοικητικού Συμβουλίου –Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών Οργάνων, με ταυτόχρονη εκλογή αντιπροσώπων μετ’ ισαρίθμων αναπληρωματικών για το τέταρτο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.)
Στην Τακτική αυτή τρίτη Γενική Συνέλευση για να υπάρξει απαρτία θα πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό μας να παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον, των Τακτικών μελών της Ένωσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μάρκος Γκανάς Δημήτρης Πίππας

Posted on Sunday, May 23, 2010 (Archive on Sunday, May 30, 2010)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.