ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 
 
Συνεδρίασε σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και εξέτασε διεξοδικά τα διογκούμενα προβλήματα σε βάρος των εργαζομένων του κλάδου, της ποιότητας και του χαρακτήρα της Ενημέρωσης.
Διαπιστώθηκε, για άλλη μια φορά, ότι με την ανοχή της Κυβέρνησης και τη σκανδαλώδη αδράνεια των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών, καταργούνται καθημερινά θέσεις εργασίας και καταστρατηγούνται από πολλούς ιδιοκτήτες ΜΜΕ θεμελιώδη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των συναδέλφων μας για τα οποία ομόφωνα οι συνεργαζόμενες Ενώσεις του Τύπου δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν άμεσα, με κλιμακούμενες κινητοποιήσεις.
Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την κοινή αντιμετώπιση των θεμάτων του κλάδου και σε ότι αφορά τις νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με κοινή αντίληψη και τακτική.
 
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Posted on Wednesday, September 21, 2005 (Archive on Wednesday, September 28, 2005)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share