ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ


 
    
Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2009
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Συνάδελφοι,
Εν΄ όψη της διενέργειας των Εθνικών εκλογών που διεξάγονται σε όλη τη χώρα την 4ην Οκτωβρίου 2009, σας πληροφορούμε τα εξής.
 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αριθμό 27215/1068(ΦΕΚ 1994/11.9.,2009) πρέπει οι επιχειρήσεις να χορηγούν στους υπαλλήλους για την μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους στην υπηρεσία ολιγοήμερη άδεια απουσίας με αποδοχές, η οποία δεν υπολογίζεται ως κανονική.
 
Σχετικά με τον αριθμό των ημερών αδείας απουσίας που θα χορηγηθούν για τον ως άνω σκοπό, θέτουμε υπόψη σας τα εξής.
 
Α) Για τους υπαλλήλους για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη       εβδομάδα εργασίας :
                               1)         Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200 – 400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας.
                               2)         Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσής τους.
                               3)         Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε νησιά, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδειες στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
 
Β)   Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, η Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας) είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας.
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μάρκος Γκανάς                                                       Δημήτρης Πίπας
 
 


Posted on Wednesday, October 7, 2009 (Archive on Wednesday, October 14, 2009)
Posted by host  Contributed by host
Return