Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣH ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2013

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εν όψει της εορτής-αργίας της 28ης Οκτωβρίου οι συνάδελφοι που εργάζονται στα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, το ΑΠΕ-ΜΠΕ και το Διαδίκτυο, θα εργαστούν τη Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013, όπως εργάζονται τις αργίες και τις Κυριακές.

Στις εφημερίδες, όσοι συντάκτες και τεχνικοί τύπου εργαστούν τη Δευτέρα , 28 Οκτωβρίου 2013, θα λάβουν το 1/25 των καταβαλλομένων αποδοχών με τη νόμιμη προσαύξηση, λόγω της αργίας. Ειδικά οι αθλητικοί συντάκτες που ενδεχομένως θα εργαστούν την Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013 για την έκδοση των αθλητικών εφημερίδων της Δευτέρας, θα αμειφθούν κατά τα προβλεπόμενα για την εργασία κατά τις Κυριακές.

Οι υπάλληλοι των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών δεν θα εργαστούν τη Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013. 

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

 


Posted on Thursday, October 24, 2013 (Archive on Thursday, October 31, 2013)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return