Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣH ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Εν όψει της εορτής-αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι συνάδελφοι που εργάζονται στα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, το ΑΠΕ-ΜΠΕ και το Διαδίκτυο, θα εργαστούν την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014, όπως εργάζονται τις αργίες και τις Κυριακές.

 

Στις εφημερίδες, όσοι συντάκτες, διοικητικοί και τεχνικοί τύπου εργαστούν την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014, θα λάβουν το 1/25 των καταβαλλομένων αποδοχών με τη νόμιμη προσαύξηση, λόγω της αργίας.

Οι υπάλληλοι των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών δεν θα εργαστούν την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 


Posted on Tuesday, October 21, 2014 (Archive on Tuesday, October 28, 2014)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return