ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΕΣΟΔΩΝ

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) επιθυμεί να προσλάβει Τομεάρχη Εσόδων

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις  κατωτέρω προϋποθέσεις:

  1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι/ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης/Διοίκησης Επιχειρήσεων   ή ισότιμης σχολής  του εξωτερικού  αναγνωρισμένης από το κράτος
  2. Να  έχουν άριστη γνώση και  τουλάχιστον 5ετή   πιστοποιημένη εργασιακή  εμπειρία σε  θέματα Αγγελιοσήμου
  3. Να  έχουν επαγγελματική  εμπειρία σε  θέσεις ευθύνης
  4. Να διαθέτουν Οργανωτικές και  Διοικητικές  ικανότητες
  5. Να έχουν επικοινωνιακές δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο
  6. Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με  προσανατολισμό  στην επίτευξη των στόχων
  7. Να έχουν αυτοπεποίθηση και χαρακτηριστικά ηγεσίας με ικανότητα στην οργάνωση και την  διαχείριση ομάδας
  8. Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  9. Να έχουν ευρείες γνώσεις   MS Οffice και πληροφοριακών συστημάτων
  10. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρωμένες τις  στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας με πλήρες βιογραφικό και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα κατατίθενται από  Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από  08:00–16:00 στη Γραμματεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18 και Ηριδανού, 5ος όροφος (τηλ.210 72 64 874)

Για την επιλογή των υποψηφίων  θα συνεκτιμηθούν τυχόν μετεκπαιδεύσεις ή εξειδικεύσεις.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν έως 24/10/2014  

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον  κ. Ι.Παπασταμέλο

(τηλ. 210 72 64 367) ή στο site του Οργανισμού: www.edoeap.gr

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ  ΕΔΟΕΑΠ 


Posted on Tuesday, October 21, 2014 (Archive on Tuesday, October 28, 2014)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return