ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 

Α.Π. 2940
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2005
Αγαπητέ Συνάδελφε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 8/11/2004 49η Συνεδρίασή του αποφάσισε να καταβάλει το επίδομα για τους ανέργους συναδέλφους σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος δ. του κανονισμού λειτουργίας του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού. Το επίδομα δικαιούνται οι άνεργοι συνάδελφοι που δεν επιδοτούνται και έχουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο διαβίωσης, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα επίσημα στοιχεία.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
-Αίτηση (υποβάλλεται στη Γραμματεία της Ένωσης έως 20/12/2004).
-Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους.
-Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι για το τρέχον έτος συνεχίζεται η ανεργία και ότι το οικογενειακό εισόδημα δε θα υπερβεί τα 10.500 € προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε παιδί.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μάρκος Γκανάς Σταμ. Πρωτολάτης

Posted on Friday, December 2, 2005 (Archive on Friday, December 9, 2005)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return