ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ" ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΗΕΑ)
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΗΕΑ)
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΤΗΠΤΑ)

 

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μετά από την κατάθεση επιταγών ύψους 200.000 € για οφειλές δεδουλευμένων για τα έτη 2013-2014, στην συνέλευση των εργαζομένων στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ», αποφασίστηκε να εκδοθεί το κυριακάτικο φύλλο.

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ


Posted on Friday, May 8, 2015 (Archive on Friday, May 15, 2015)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return