ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου, ασφαλισμένοι προ του 1983 που συμπληρώνουν έως τις 31/12/2015 35 έτη ασφάλισης, συνυπολογιζομένης της στρατιωτικής θητείας, κατοχυρώνουν για τη συνταξιοδότηση τους  το ηλικιακό όριο των 58 ετών και 6 μηνών.

Με βάση τα παραπάνω , ασφαλισμένοι  που δεν έχουν αναγνωρίσει τη στρατιωτική θητεία προκειμένου αυτή να συνυπολογιστεί  στη συμπλήρωση των 35 ετών,  πρέπει να υποβάλουν στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αίτημα αναγνώρισης μέχρι 31/12/2015.

Επαναλαμβάνουμε ότι το μέτρο αυτό αφορά ασφαλισμένους που:

Α) έχουν ασφάλιση προ του 1983.

 Β) συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2015 35 έτη ασφάλισης και

Γ) για τη συμπλήρωση των 35 ετών συνυπολογίζουν τη στρατιωτική τους θητεία.

Αυτοί και μόνον αυτοί  κατοχυρώνουν  για τη συνταξιοδότηση τους  το ηλικιακό όριο των 58ετών και 6 μηνών.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος προ του 1983 που σήμερα έχει 35 έτη ασφάλισης συνυπολογιζομένης της στρατιωτικής θητείας, αλλά δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 58 ετών και 6 μηνών (είναι για παράδειγμα 55 ετών),  αναγνωρίζοντας μέχρι 31/12/2015 τη στρατιωτική του θητεία, θα συνταξιοδοτηθεί μόλις συμπληρώσει την ηλικία των 58 ετών και 6 μηνών. 

Σημείωση:   Σύμφωνα με τον ισχύοντα σήμερα νόμο, ασφαλισμένοι προ του 1983 που συμπληρώνουν, μαζί με τη στρατιωτική θητεία, 35 έτη ασφάλισης :

Α) μέχρι την 31/12/2016, κατοχυρώνουν τη συνταξιοδότησή τους  σε ηλικία 59 ετών,

Β) μέχρι την 31/12/2017, κατοχυρώνουν τη συνταξιοδότησή τους  σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών,

Γ) μέχρι την 31/12/2018, κατοχυρώνουν τη συνταξιοδότησή τους  σε ηλικία 60 ετών,

Δ ) μέχρι την 31/12/2019, κατοχυρώνουν τη συνταξιοδότησή τους  σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών,

Ε) μέχρι την 31/12/2020, κατοχυρώνουν τη συνταξιοδότησή τους  σε ηλικία 61 ετών,

Στ ) μέχρι την 31/12/2021, κατοχυρώνουν τη συνταξιοδότησή τους  σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών,

Και τέλος μέχρι την 31/12/2022, κατοχυρώνουν τη συνταξιοδότησή τους  σε ηλικία 62 ετών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μάρκος Γκανάς                        Δημήτρης Πίππας


Posted on Wednesday, December 30, 2015 (Archive on Wednesday, January 6, 2016)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return