ΕΠΗΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αθήνα, 11 Απριλίου 2016  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

          Καλούμε τα μέλη της Ένωσής μας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (οδός Πανεπιστημίου 52), στις 17 Απριλίου 2016 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 14:00  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 1/2015 έως 12/2015 και υποβολή εκθέσεων από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

2) Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. 1/1/2015-31/12/2015.

3) Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2016.

4) Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για διαπραγμάτευση και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης και Ιδιωτικής Συμφωνίας, με την ΕΙΗΕΑ, με την ΕΙΙΡΑ, με την ΕΙΤΗΣΕΕ και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.

5) Κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας στην ΕΙΗΕΑ, στην ΕΙΙΡΑ, στην ΕΙΤΗΣΕΕ, στον ΕΔΟΕΑΠ, στο ΑΠΕ και στις Ενώσεις και σε οποιονδήποτε άλλο εργοδότη και για οποιοδήποτε ζήτημα και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για υλοποίηση της απόφασης αυτής κατά τον χρόνο που αυτό κρίνει σκόπιμο ή οι ιδιαίτερες περιστάσεις το επιβάλλουν.

6) Ψηφοφορία για τα πεπραγμένα και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

        Στην Τακτική Γενική Συνέλευση για να υπάρξει απαρτία θα πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό μας να παρίσταται το 1/5, τουλάχιστον, των Τακτικών μελών της Ένωσης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μάρκος Γκανάς                      Δημήτρης Πίππας

 

 

 


Posted on Tuesday, April 12, 2016 (Archive on Tuesday, April 19, 2016)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return