ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΟΛ

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συζητείται αύριο 03-03-2017, ενώπιον του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 2, αίθουσα 202, ώρα 09.00) η από 01-02-2017 αίτησή των τραπεζών περί  υπαγωγής, κατ' άρθρο 68 του Ν. 4307/2014, σε καθεστώς έκτακτης ειδικής διαχείρισης της οφειλέτιδας α.ε. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.».

Στην διαδικασία αυτή έχει ήδη παρέμβει η ΕΠΗΕΑ και η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων του ΔΟΛ και πέτυχαν την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1326/10-2-2017 απόφασης του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με βάση την οποία αποδεσμεύτηκε λογαριασμός της ALPHA BANK στον οποίο, κάθε ποσό που κατατίθεται από την “ΑΡΓΟΣ Α.Ε”  είτε από οποιονδήποτε τρίτο, διατίθεται για την καταβολή της τρέχουσας μισθοδοσίας και τις ανελαστικές ανάγκες για την λειτουργία της επιχείρησης. Ήδη χάρη σε αυτή την απόφαση εξοφλήθηκε η μισθοδοσία Φεβρουαρίου 2017.

Στο αυριανό δικαστήριο η ΕΠΗΕΑ και οι εργαζόμενοι του ΔΟΛ, που με την παρέμβασή τους στις αρχές Φεβρουαρίου πέτυχαν την έκδοση της ως άνω απόφασης,  θα παρέμβουν εκ νέου με σκοπό την διατήρησή της απόφασης αυτής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έκτακτης ειδικής διαχείρισης.

Το ΔΣ της ΕΠΗΕΑ και η νομική υπηρεσία της ‘Ένωσης, προκειμένου να προασπιστούν και διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς και η απαρέγκλιτη τήρηση της νομιμότητας, θα σταθούν δίπλα στους συναδέλφους μας σε όλα τα στάδια αυτής της διαδικασίας.

 Καλούμε όλα τα μέλη μας να είναι παρόντα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης για να στηρίξουμε με την παρουσία μας τον αγώνα των συναδέλφων μας που εργάζονται στο ΔΟΛ.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 


Posted on Thursday, March 2, 2017 (Archive on Thursday, March 9, 2017)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return