ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2017

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Μετά την παρέλευση της 15νθήμερης προθεσμίας ενστάσεων, οριστικοποιείται από 1ης Μαρτίου 2017 η εγγραφή στο Μητρώο της Ένωσης, ως Δόκιμο μέλος, του συναδέλφου Δημητρακόπουλου Γεώργιου, που εργάζεται στην Εφημερίδα των Συντακτών. 

Το νέο μέλος παρακαλείται εντός 10 ημερών, να προσέλθει στη Γραμματεία της Ένωσης για την εγγραφή του,  προσκομίζοντας απαραίτητα τα ακόλουθα: 

1.     Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητος για την έκδοση Δελτίου Αναγνωρίσεως.

2.     Δικαίωμα εγγραφής 15,00€.

3.     Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.

4.     Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος.

5.     Α.Φ.Μ.  και Δ.Ο.Υ.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μάρκος Γκανάς                                      Δημήτριος Πίππας

 

 

    


Posted on Friday, March 10, 2017 (Archive on Friday, March 17, 2017)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return