Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ         

ΕΝΩΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ     

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ                                            

 
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2017         

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

          Η αργία της 25ης Μαρτίου, όπως είναι γνωστό είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τους εργαζόμενους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

          Για τον λόγο αυτό:

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Κατά την αργία της 25ης Μαρτίου 2017, οι συντάκτες του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αργία της 25ης Μαρτίου 2017 για τους συντάκτες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεταφέρεται, κατά τα οριζόμενα στις ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ-ΕΙΗΕΑ, την Παρασκευή 24/3/2017. Όσοι συντάκτες περιλαμβάνονται στις καταστάσεις της Παρασκευής 24/3/2017, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ-ΕΙΗΕΑ για Κυριακές και αργίες.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Επειδή η αργία συμπίπτει με ημέρα Σάββατο, όλες οι εφημερίδες (πολιτικές, οικονομικές) θα κυκλοφορήσουν ως εξής:

1.    Την Παρασκευή, 24/03/2017, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις του Σαββάτου.

2.    Το Σάββατο, 25/03/2017, θα κυκλοφορήσουν όλες οι Κυριακάτικες εκδόσεις.

Οι συντάκτες και οι τεχνικοί θα εργαστούν την Πέμπτη 23/03/2017 για την έκδοση των φύλλων του Σαββάτου και της Κυριακής.

3.    Την Κυριακή, 26/03/2017, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.

4.    Τη Δευτέρα, 27/03/2017, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εκδόσεις της Δευτέρας.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

1.    Το Σάββατο, 25/03/2017, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι αθλητικές εκδόσεις. Οι αθλητικοί συντάκτες και τεχνικοί θα τηρήσουν κανονικά την αργία της 25ης Μαρτίου 2017, το Σάββατο, χωρίς καμία μεταφορά.

2.    Την Κυριακή, 26/03/2017, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ αθλητική εφημερίδα.

3.    Τη Δευτέρα, 27/03/2017, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι αθλητικές εκδόσεις της Δευτέρας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Οι υπάλληλοι των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών δεν θα εργαστούν την Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017.

 

 

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ


Posted on Tuesday, March 21, 2017 (Archive on Tuesday, March 28, 2017)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return