ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

                Αθήνα, 23 Μαρτίου 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

             Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Π.Η.Ε.Α. που πραγματοποιήθηκε με απαρτία εξακοσίων ογδόντα έξι μελών στις 23 Μαρτίου 2017 και σε σύνολο 258 ψηφισάντων μελών έχουν ως ακολούθως:

 

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

1)  α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

180

 

 

69

     β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

183

 

 

59

 2)  α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

 

204

 

 

34

 3)  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Η.Ε.Α.     ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ  ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.

 

 

 

 

221

 

22

4.                        ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

        Σε σύνολο 258 ψηφισάντων μελών (έγκυρα 258, άκυρα 2 και λευκά 2) το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει ως ακολούθως :

A/A   Επώνυμο                                 Όνομα                   Ψήφους

1       ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ                        ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ         74

4       ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ            121

5       ΔΟΥΚΑΚΗ                              ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ      106

6       ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ                      ΔΗΜΗΤΡΗΣ           141

Εκλέγονται ως τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής :

1.      ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ με 141 ψήφους

2.      ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με 121 ψήφους

Και ως αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής:

1.      ΔΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ με 106 ψήφους

2.      ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  με 74 ψήφους

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Η.Ε.Α.

ΓΟΥΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ       ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΡΙΠΥΛΗ   ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Posted on Thursday, March 23, 2017 (Archive on Thursday, March 30, 2017)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return