ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ MEGA CHANNEL

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΤΟ «MEGA CHANNEL»

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ε.Π.Η.Ε.Α και Ε.Τ.Ι.Τ.Α λόγω της μη καταβολής των αποδοχών των συναδέλφων διοικητικών υπαλλήλων και τεχνικών, που αντιστοιχούν στις αποδοχές περιόδου Σεπτέμβριος 2016 – Ιούνιο 2017, αποφάσισαν την κήρυξη δίωρης στάσης εργασίας για την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, από ώρα 13.00 έως 15.00, για όλους τους τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους τεχνικούς, οι οποίοι εργάζονται στον τηλεοπτικό σταθμό «MEGA».

 

ΖΗΤΑΜΕ

             Την άμεση καταβολή όλων των οφειλομένων αποδοχών των εργαζομένων.

      Την άμεση ενημέρωση των εργαζομένων από τους μετόχους επί των προβλημάτων που αφορούν στην λειτουργία και το μέλλον του τηλεοπτικού σταθμού.

 Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων

 

 

 


Posted on Friday, July 21, 2017 (Archive on Friday, July 28, 2017)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return